АОВЦСЄ. Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами " від 31 березня 2006 року"Міжнародне спостереження за виборами одержало широке визнання в усьому світі. Воно проводиться міжурядовими й міжнародними неурядовими організаціями й асоціаціями з метою забезпечення об'єктивної і точної оцінки характеру виборчого процесу в інтересах населення країни, в якій вони проводяться, і в ім'я міжнародного співтовариства. У зв'язку з цим багато що залежить від забезпечення авторитетності міжнародного спостереження за виборами, і всі учасники міжнародної місії зі спостереження за виборами, включаючи спостерігачів з довгостроковими й короткостроковими повноваженнями, членів делегацій з оцінки, спеціалізовані групи зі спостереження та керівників місії, повинні підписати цей Кодекс поведінки та дотримуватись його положень.. 2006

Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами від 31 березня 2006 року Міжнародне спостереження за виборами одержало широке визнання в усьому світі. Воно проводиться міжурядовими й міжнародними неурядовими організаціями й асоціаціями з метою забезпечення об'єктивної і точної оцінки характеру виборчого процесу в інтересах населення країни, в якій вони проводяться, і в ім'я міжнародного співтовариства. ... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
| >>
Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами " від 31 березня 2006 року"Міжнародне спостереження за виборами одержало широке визнання в усьому світі. Воно проводиться міжурядовими й міжнародними неурядовими організаціями й асоціаціями з метою забезпечення об'єктивної і точної оцінки характеру виборчого процесу в інтересах населення країни, в якій вони проводяться, і в ім'я міжнародного співтовариства. У зв'язку з цим багато що залежить від забезпечення авторитетності міжнародного спостереження за виборами, і всі учасники міжнародної місії зі спостереження за виборами, включаючи спостерігачів з довгостроковими й короткостроковими повноваженнями, членів делегацій з оцінки, спеціалізовані групи зі спостереження та керівників місії, повинні підписати цей Кодекс поведінки та дотримуватись його положень.. 2006

АОВЦСЄ:

  1. АОВЦСЄ. Декларація принципів міжнародного спостереження за виборами "Схвалено Виконавчою Радою Асоціації організаторів виборів"країн Центральної та Східної Європи (АОВЦСЄ) 31 березня 2006 року та рекомендовано до підписання країнами - членами Асоціації - 2006 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -