Завантажити КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями


Для того, що б завантажити законодавчий акт, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:
Розділ I Мета, керівні принципи, визначення
Стаття 1 Мета та основні цілі
Стаття 2 Керівні принципи
Розділ II Запобігання, співробітництво та інші заходи
Стаття 3 Визначення
Стаття 4 Внутрішня координація
Стаття 5 Оцінка і управління ризиками
Стаття 6 Освіта і підвищення обізнаності
Стаття 7 Спортивні організації та організатори змагань
Стаття 8 Заходи, які стосуються фінансування спортивних організацій
Стаття 9 Заходи, які стосуються органу контролю за ставками на спортивні змагання чи іншого відповідального органу або органів
Стаття 10 Оператори ставок на спортивні змагання
Розділ III Обмін інформацією
Стаття 11 Боротьба з незаконними ставками на спортивні змагання
Стаття 12 Обмін інформацією між компетентними органами державної влади, спортивними організаціями та операторами ставок на спортивні змагання
Стаття 13 Національна платформа
Розділ IV Матеріальне кримінальне право і співробітництво у правозастосуванні
Стаття 14 Захист персональних даних
Стаття 15 Кримінальні злочини, пов'язані з маніпулюванням спортивними змаганнями
Стаття 16 Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з маніпулюванням спортивними змаганнями
Стаття 17 Пособництво і підбурювання
Розділ V Юрисдикція, кримінальне судочинство і заходи правозастосування
Стаття 18 Відповідальність юридичних осіб
Стаття 19 Юрисдикція
Стаття 20 Заходи щодо забезпечення електронних доказів
Розділ VI Санкції та заходи
Стаття 21 Заходи захисту
Стаття 22 Кримінальна відповідальність фізичних осіб
Стаття 23 Санкції проти юридичних осіб
Стаття 24 Адміністративні санкції
Розділ VII Міжнародне співробітництво в судових та інших питаннях
Стаття 25 Арешт і конфіскація
Стаття 26 Заходи міжнародного співробітництва у кримінальних справах
Стаття 27 Інші міжнародні заходи співробітництва щодо запобігання
Розділ VIII Наступні заходи
Стаття 28 Міжнародне співробітництво з міжнародними спортивними організаціями
Стаття 29 Надання інформації
Стаття 30 Комітет Конвенції з виконання рішень
Розділ IX Прикінцеві положення
Стаття 31 Функції Комітету Конвенції з виконання рішень
Стаття 32 Підписання та набрання чинності
Стаття 33 Наслідки Конвенції і відносини з іншими міжнародними інструментами
Стаття 34 Умови і гарантії
Стаття 35 Територіальне застосування
Стаття 36 Федеративне положення
Стаття 37 Застереження
Стаття 38 Поправки
Стаття 39 Вирішення спорів
Стаття 40 Денонсація
Стаття 41 Повідомлення

Завантажити інші законодавчі акти Рада Європи:

 1. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 2. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо - 2017 год
 3. Рада Європи. ВЕРБАЛЬНА НОТА - 2014 год
 4. Рада Європи. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.) - 2012 год
 5. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 6. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 7. Рада Європи. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки - 2011 год
 8. Рада Європи. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne - 2011 год
 9. Рада Європи. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року - 2011 год
 10. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 11. Рада Європи. Спільний висновок N 588/2010 щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження""Європейська Комісія "За демократію через право"(Венеціанська комісія)"Страсбург, 7 жовтня 2010 року - 2010 год
 12. Рада Європи. Список заяв Договору N 198 "Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму ( 994_948 )"(станом на 09.07.2010) - 2010 год
 13. Рада Європи. Список декларацій Договору N 197 "Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми ( 994_858 )"Статус на 11.06.2010 - 2010 год
 14. Рада Європи. Висновок N 593/2010 щодо Проекту Виборчого кодексу Верховної Ради України "Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія)"Страсбург, 20 грудня 2010 року - 2010 год
 15. Рада Європи. Висновок "Про конституційну ситуацію в Україні""Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія)"На основі коментарів: Пані Анжеліка Нуссбергер (Заступник члена, Німеччина) Пан Джордж Папуашвілі (користувач, Грузія) Пан Євген Танчев (член, Болгарія) Пан Каарло TUORI (користувач, Фінляндія) Пан Дідьє MAUS (експерт, Франція) - 2010 год
 16. Рада Європи. Бордоська декларація "Неофіційний переклад"Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) і Консультативна рада європейських прокурорів (КРЄП) на запит Комітету Міністрів Ради Європи висловити думку щодо взаємовідносин між суддями та прокурорами погодилися з таким. - 2009 год
 17. Рада Європи. Утрехтська декларація про добре місцеве та регіональне врядування в неспокійний час: проблеми змін "Офіційний переклад"Ми, Європейські Міністри, відповідальні за місцеве та регіональне врядування, під час 16-ї сесії нашої Конференції, яка відбулась 16-17 листопада 2009 року в м. Утрехт, - 2009 год
 18. Рада Європи. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади "Офіційний переклад"Преамбула - 2009 год
 19. Рада Європи. План дій Ради Європи для України 2008-2011 "25 червня 2008 року"Вступ - 2008 год
 20. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества и военным преступлениям (ETS N 82) (Страсбург, 25 января 1974 года) ( 994_125 ) "(по состоянию на 18 января 2008 года)"неофициальный перевод - 2008 год