Завантажити Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }


Для того, що б завантажити законодавчий акт, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:
Розділ перший
Стаття 1
"Стаття 7
"Стаття 17
"Стаття 24
"Стаття 25
"Стаття 27a
Стаття 27b
Стаття 27c
Стаття 27d
Стаття 27e
"Стаття 31
"Стаття 40
Стаття 40a
Стаття 40b
10. Розділ VII перейменовується на "Положення про розширене співробітництво".
"Стаття 43
"Стаття 43a
Стаття 43b
"Стаття 44
Стаття 44a
"Стаття 45
"Стаття 46
Стаття 2
"Стаття 11
Стаття 11a
"Стаття 18
"Стаття 100
6. Стаття 111 (4) подається в такій редакції:
7. Стаття 123 (4) подається в такій редакції:
"Стаття 133
"Стаття 137
"Стаття 144
12. Стаття 157 (3) подається в такій редакції:
Цей Розділ не може бути підставою для введення Співтовариством будь-якого заходу, який може спричинити порушення конкуренції чи містить податкові положення чи положення, що визначають права та інтереси працівників".
15. Стаття 175 (2) подається в такій редакції:
"Розділ XXI
Стаття 181a
18. Стаття 190 (5) подається в такій редакції:
20. Стаття 207 (2) подається в такій редакції:
"Стаття 210
22. Стаття 214 (2) подається в такій редакції:
"Стаття 215
"Стаття 217
"Стаття 220
"Стаття 221
"Стаття 222
"Стаття 223
"Стаття 224
"Стаття 225
"Стаття 225 (a)
"Стаття 229a
"Стаття 245
36. Стаття 247 замінюється на таку:
37. Стаття 248 замінюється на таку:
"Стаття 257
"Стаття 258
"Стаття 263
"Стаття 266
"Стаття 279
"Стаття 290
46. Стаття 300 замінюється на таку:
Стаття 3
2. Стаття 108 (5) подається в такій редакції:
3. Стаття 121 (2) подається в такій редакції:
4. Стаття 127 (2) подається в такій редакції:
"Стаття 128
"Стаття 130
"Стаття 136
"Стаття 137
"Стаття 138
"Стаття 139
"Стаття 140
"Стаття 140a
"Стаття 140b
"Стаття 160
17. Стаття 160b змінюється так:
18. Стаття 160c змінюється так:
"Стаття 165
"Стаття 166
22. Стаття 167 (1) подається в такій редакції:
"Стаття 183
"Стаття 190
(a) у пункті 1 термін "Стаття F.1 (2)" замінюється на "Стаття 7 (3)";
Стаття 4
1. Стаття 10 (2) подається в такій редакції:
"Стаття 11
"Стаття 12
6. Стаття 21 (5) подається в такій редакції:
7. Стаття 30 (2) подається в такій редакції:
"Стаття 31
"Стаття 32
"Стаття 32a
"Стаття 32b
"Стаття 32c
"Стаття 32d
"Стаття 32e
15. Стаття 33 змінюється так:
"Стаття 45
17. Стаття 45b змінюється так:
18. Стаття 45c змінюється так:
Стаття 5
"10.6. Стаття 10.2 може бути змінена на засіданні Ради, яка збирається у складі Глав держав або урядів на основі одностайного рішення, яке приймається або за рекомендацією ЄЦБ та після консультацій з Європейським Парламентом і Комісією, або за рекомендацією Комісії та після консультацій з Європейським Парламентом і ЄЦБ. Рада рекомендує Державам-членам такі зміни для схвалення. Ці зміни наберуть чинності після того як будуть ратифіковані усіма Державам
Стаття 6
"Стаття 21
Розділ другий
Стаття 7
Стаття 9
Стаття 10
Стаття 11
Стаття 12
Стаття 13
Стаття 1
Стаття 2
Стаття 3
Стаття 4
Стаття 1
Розділ I
Стаття 2
Стаття 3
Стаття 4
Стаття 5
Стаття 6
Стаття 7
Стаття 8
Розділ II
Стаття 9
Стаття 10
Стаття 11
Стаття 12
Стаття 13
Стаття 14
Стаття 15
Стаття 16
Стаття 17
Стаття 18
Розділ III
Стаття 19
Стаття 20
Стаття 21
Стаття 22
Стаття 23
Стаття 24
Стаття 25
Стаття 26
Стаття 27
Стаття 28
Стаття 29
Стаття 30
Стаття 31
Стаття 32
Стаття 33
Стаття 34
Стаття 35
Стаття 36
Стаття 37
Стаття 38
Стаття 39
Стаття 40
Стаття 41
Стаття 42
Стаття 43
Стаття 44
Стаття 45
Стаття 46
Розділ IV
Стаття 47
Стаття 48
Стаття 49
Стаття 50
Стаття 51
Стаття 52
Стаття 53
Стаття 54
Стаття 55
Стаття 56
Стаття 57
Стаття 58
Стаття 59
Стаття 60
Стаття 61
Стаття 62
Розділ V
Стаття 63
Стаття 64
Стаття 1
Стаття 2
Стаття 3
Стаття 4
Конференція вважає, що стаття 229a не вирішує попередньо того питання, що може бути створена судова система для того, щоб розглядати спори, пов'язані із застосуванням актів, прийнятих на основі Договору про заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ), які створюють права промислової власності Співтовариства.
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Європейський Союз. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 } - 2010 год
 2. Європейський Союз. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ) - 2010 год
 3. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад - 2009 год
 4. Європейський Союз. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ) - 2007 год
 5. Європейський Союз. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999 - 2006 год
 6. Європейський Союз. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ) - 2006 год
 7. Європейський Союз. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000 - 2006 год
 8. Європейський Союз. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" - 2005 год
 9. Європейський Союз. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад - 2005 год
 10. Європейський Союз. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 } - 2005 год
 11. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993 - 2005 год
 12. Європейський Союз. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2004 год
 13. Європейський Союз. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ) - 2004 год
 14. Європейський Союз. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года) - 2003 год
 15. Європейський Союз. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 } - 2003 год
 16. Європейський Союз. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие - 2002 год
 17. Європейський Союз. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2002 год
 18. Європейський Союз. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ) - 2002 год
 19. Європейський Союз. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993 - 1998 год
 20. Європейський Союз. Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб "Статус Протоколу див. ( 994_794 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 718-IV ( 718-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.228 ) - 1997 год