Завантажити "УГОДА про фінансування Програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні»"


Для того, що б завантажити законодавчий акт, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:
Стаття 1 - Характер заходу
Стаття 2 - Термін виконання
Стаття 3 -Адреси
Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)
Стаття 5 -Додатки
Стаття 6 - Набрання чинності
Стаття 1 - Загальні принципи
Стаття 2 - Строки підписання договорів на закупівлю та надання гранту Бенефіціаром
Стаття 3 - Забезпечення публічності
Стаття 4 - Положення щодо платежів, які здійснюються Європейською Комісією підрядникам і одержувачам грантів від імені Бенефіціара
Стаття 5 - Кошторис програми
Стаття 6 - Порядок здійснення виплат Бенефіціару під час реалізації авансової складової кошторису програми
Стаття 7 - Опублікування Бенефіціаром інформації щодо договорів на закупівлю та надання грантів
Стаття 8 - Стягнення коштів
Стаття 9 - Фінансові претензії за договорами на закупівлю та надання грантів
Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування
Стаття 11 - Діалог з питань імплементації
Стаття 12 - Контроль виконання умов та порядок виплат
Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки
Стаття 14 - Стягнення сум бюджетної підтримки
Стаття 15 - Період виконання, строки укладання договорів з прямим управлінням
Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Європейською Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (ОЛАФ), та Європейською рахунковою палатою
Стаття 17 - Завдання Бенефіціара щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією
Стаття 18 - Призупинення платежів
Стаття 19 - Асигнування коштів, стягнутих Європейською Комісією, для проекту [Стаття 16.2 Угоди про фінансування, Загальні умови]
Стаття 20 - Право на заснування та проживання
Стаття 21- Податкові та митні положення
Стаття 22 - Конфіденційність
Стаття 23 - Захист даних
Стаття 24 - Використання результатів досліджень
Стаття 25 - Консультації між Європейською Комісією та Бенефіціаром
Стаття 26 - Внесення змін до Угоди про фінансування
Стаття 27 - Призупинення дії Угоди про фінансування
Стаття 28 - Припинення дії Угоди про фінансування
Стаття 29 - Порядок вирішення спірних питань
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Законодавство Європейського Союзу:

 1. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року" - 2018 год
 2. Європейський Союз. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”" - 2018 год
 3. Європейський Союз. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" - 2017 год
 4. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії" - 2016 год
 5. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС - 2016 год
 6. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу - 2016 год
 7. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - 2016 год
 8. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2016 год
 9. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС - 2016 год
 10. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС - 2016 год
 11. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС - 2016 год
 12. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 13. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 14. Європейський Союз. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова" - 2015 год
 15. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року" - 2015 год
 16. Європейський Союз. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2015 год
 17. Європейський Союз. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС" - 2015 год
 18. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року" - 2015 год
 19. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності" - 2015 год
 20. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року про рамки інтероперабельності відповідно до статті 12(8) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2015 год