Рекомендація N 27 
Всесвітньої конференції
щодо політики у сфері культури
"Всесвітнє десятиліття розвитку культури"

Конференція, відзначаючи з задоволенням результати політики і практики у
сфері культури, досягнуті державами-членами за останні 10 років; підкреслюючи, що культура є невіддільною частиною життя
кожної людини і кожного суспільства і що, відповідно, розвиток,
кінцевою метою якого є людина, криє в собі важливий культурний
аспект; відзначаючи, що зусилля у справі розвитку культури пов'язані
з прагненням народів до політичної свободи і
соціально-економічного розвитку; беручи до уваги, що діяльність щодо розвитку культури варто
розглядати в міжнародній перспективі як вимогу всесвітнього
розвитку на благо миру; відзначаючи діяльність ЮНЕСКО щодо розвитку культури й
забезпечення рівності культур народів; нагадуючи статтю 1 Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ),
1) рекомендує Генеральній конференції ЮНЕСКО запропонувати
Генеральній Асамблеї ООН проголосити проведення Всесвітнього
десятиліття розвитку культури і уповноважити Генерального
директора вжити з цією метою необхідних заходів; 2) звертається до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних
Націй з проханням вивчити можливість включення до мети третього
десятиліття розвитку плану дій у рамках Всесвітнього десятиліття
розвитку культури з метою викоренення неграмотності, забезпечення
широкої участі населення в культурній діяльності, виокремлення
культурного аспекту розвитку і утвердження культурної самобутності
кожного народу.
Межправительственная конференция по вопросам политики в
области культуры. Рекомендации Мехико относительно политики в
области культуры. - Мехико, 1982.
Україна в міжнародно-правових відносинах,
книга 2, Правова охорона культурних цінностей,
Київ, Юрінком Інтер, 1997

Скачать Рекомендація N 27 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури Всесвітнє десятиліття розвитку культуриКонференція,

Завантажити Рекомендація N 27 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Всесвітнє десятиліття розвитку культури""Конференція,


Завантажити Рекомендація N 27 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури " "Всесвітнє десятиліття розвитку культури""Конференція, не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!