Розділ B (iii) Вибори Директорів Керуючими, що представляють неєвропейські країни, перераховані в додатку A (далі - Керуючі, зазначені в розділі B (iii))

1. Положення, викладені нижче в цьому розділі, застосовуються виключно до цього розділу.

2. Кандидати на посаду Директора пропонуються Керуючими, зазначеними в розділі B (iii), за умови, що Керуючий може запропонувати кандидатуру тільки однієї особи. Вибори Директорів проводяться шляхом голосування Керуючих, зазначених у розділі B (iii).

3. Кожний Керуючий, що має право голосу, віддає всі голоси, на які, відповідно до пунктів 1 й 2 статті 29 цієї Угоди, має право член, що його призначив, за одну особу.

4. Відповідно до пункту 10 цього розділу вважаються обраними Директорами 4 особи, що одержали найбільшу кількість голосів, проте особа, що одержала менше ніж 8 відсотків загальної кількості голосів, що можуть бути подані (наявних голосів) за розділом B (iii), не може вважатися обраною.

5. З урахуванням пункту 10 цього розділу, якщо після першого туру голосування не вдалося обрати 4 осіб, крім випадків, коли є не більше 4 кандидатів, проводиться другий тур голосування, у якому особа, що одержала найменшу кількість голосів у першому турі, брати участь не може та в якому голосують тільки:

a) Керуючі, що голосували в першому турі за особу, що не була обрана, і

b) Керуючі, чиї голоси, віддані за будь-яку обрану особу, відповідно до наведених нижче пунктів 6 і 7 цього розділу, дозволили цій особі зібрати більше 9 відсотків наявних голосів.

6. Щоб визначити, чи дозволили голоси, віддані Керуючим, зібрати будь-якій особі більше 9 відсотків наявних голосів, ці 9 відсотків розуміються як такі, що включають, по-перше, голоси Керуючого, що віддав найбільшу кількість голосів за таку особу, потім голоси Керуючого, що знаходиться на другому місці за кількістю голосів, і так далі, аж до досягнення 9 відсотків.

7. Будь-який Керуючий, частина голосів якого повинна братися до уваги для того, щоб загальна кількість голосів, віддана за будь-яку особу, перевищувала 8 відсотків, розглядається як такий, що віддав зазначеній особі усі свої голоси, навіть якщо загальна кількість голосів, віддана за таку особу, при цьому перевищить 9 відсотків, і такий Керуючий не може брати участі в наступних турах голосування.

8. Відповідно до пункту 10 цього розділу, якщо після другого туру голосування 4 осіб обрати не вдалося, проводяться наступні тури голосування відповідно до принципів і процедур, зазначених в цьому розділі, до обрання 4 осіб, за умови, що якщо на будь-якому етапі обрано 3 особи, незалежно від положень пункту 4 цього розділу, четверта особа може бути обрана простою більшістю голосів, що залишилися.

9. У випадку збільшення або зменшення числа Директорів, що підлягають обранню Керуючими, зазначеними в розділі B (iii), мінімальні і максимальні процентні частки, зазначені в пунктах 4, 5, 6 та 7 цього розділу відповідним чином коригуються Радою Керуючих.

10. Доти, доки будь-яка Сторона, що підписала Угоду, або група Сторін, що підписали Угоду, частка загальної суми підписки на капітал яких, передбачена в додатку A, перевищує 5 відсотків, не депонує документа або документів про ратифікацію, схвалення або прийняття, Директор від такої Сторони або групи Сторін, що підписали Угоду, обиратися не буде. Керуючий або Керуючі, що представляють зазначену Сторону, що підписала Угоду, або групу Сторін, що підписали Угоду, обирають Директора від кожної Сторони, що підписала Угоду, або групи Сторін відразу після того, що як підписала Сторона стане членом, або група Сторін, що підписали Угоду, стануть членами. Такий Директор вважається обраним Радою Керуючих на першому засіданні відповідно до пункту 3 статті 26 цієї Угоди, якщо він або вона обирається протягом строку діяльності першої Ради Директорів.

<< | >>
Законодавчий акт: Європейський Союз. "УГОДА про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (укр/рос)", 1990

= завантажити законодавчий акт =

Розділ B (iii) Вибори Директорів Керуючими, що представляють неєвропейські країни, перераховані в додатку A (далі - Керуючі, зазначені в розділі B (iii))

 1. Розділ B (ii) Вибори Директорів Керуючими, що представляють інші європейські країни, перераховані в додатку A (далі - Керуючі, зазначені в розділі B (ii))
 2. Розділ B (i) Вибори Директорів Керуючими, що представляють країни Центральної та Східної Європи, перераховані в додатку A (країни-реципієнти) (далі - Керуючі, зазначені в розділі B (i))
 3. Розділ A Вибори Директорів Керуючими, що представляють Бельгію, Данію, Францію, Федеративну Республіку Німеччина, Грецію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Іспанію, Сполучене Королівство, Європейське Економічне Співтовариство та Європейський інвестиційний банк (далі - Керуючі, зазначені в розділі A)
 4. Розділ C Положення про вибори Директорів, що представляють країни, не перераховані в додатку A
 5. Розділ B Вибори Директорів Керуючими, що представляють інші країни
 6. 2. Розділ I Конвенції ( 995_004 ) озаглавлюється "Права і свободи", а новий розділ III Конвенції - "Інші положення". Статтям 1 - 18 і новим статтям 52 - 59 Конвенції даються заголовки, зазначені у Додатку до цього Протоколу.
 7. Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
 8. Розділ III. Заходи, про які йдеться у Розділі 2.02 (d) (С) цієї Угоди
 9. Розділ III. Заходи, про які йдеться у Розділі 2.02 (d) (С) цієї Угоди
 10. Розділ 4.02. Наступні адреси зазначені для цілей, визначених у Розділі 11.01 Загальних Умов:
 11. Розділ 3.02. a) За винятком випадків, в яких Банк погодиться на інше, закупівля товарів, робіт і послуг консультантів і навчання, які необхідні для Проекту й повинні фінансуватися з надходжень від Проекту, регулюється положеннями додатка 4 до цієї Угоди, у міру того, як зазначені положення можуть далі розроблятися в Плані закупівель.
 12. Розділ VIIІАРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА, КЕРУЮЧИЙ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОР)
 13. Розділ VIIІАРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА, КЕРУЮЧИЙ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОР)