стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2, десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1); стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5); стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I, перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II, перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додато

3. слова "або Регламенти" додати після слів "окремі Директиви" у таких положеннях:

<< | >>
Законодавчий акт: Європейський Союз. Регламент (ЄС) N 715/2007 Європейського Парламенту та Ради ЄС "Про затвердження типу колісних транспортних "засобів стосовно шкідливих викидів легких пасажирських транспортних засобів та транспортних засобів комерційного призначення (Євро-5 та Євро-6) і про доступ до інформації щодо ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів"від 20 червня 2007 року (укр/рос)"(Текст стосується ЄЕП), 2007

= завантажити законодавчий акт =

стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2, десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1); стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5); стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I, перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II, перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додато

 1. 3. Раздел 7 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
 2. стаття 2, восьмий абзац; стаття 3(1); стаття 3(2); стаття 4(1)(а), перший та другий абзаци; стаття 4(1)(b); стаття 4(3); стаття 5(4), третій підпункт; стаття 5(6); стаття 8(2); стаття 8(2)(с); стаття 9(2); стаття 10(2); стаття 11(1); стаття 13(2); стаття 14(1)(i); Перелік Додатків: назва Додатка XIII; Додаток I, перший підпункт; Додаток IV, частина I, перший та другий рядки; Додаток IV, примітка (1) до таблиці; Додаток V, розділ 1(b); Д
 3. "1. Стаття 1: Перший абзац доповнити "... за регіональним принципом";
 4. 4. Стаття 5: Перший абзац виключити".
 5. Конституційний Суд України. У Х В А Л А КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ " про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Львівської обласної ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого частини першої, абзацу чотирнадцятого частини четвертої статті 16 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів""м. Київ Справа N 2-64/2010 9 грудня 2010 року N 7
 6. У Х В А Л А КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ " про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Львівської обласної ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого частини першої, абзацу чотирнадцятого частини четвертої статті 16 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів""м. Київ Справа N 2-64/2010 9 грудня 2010 року N 71-у/2010
 7. Конституційний Суд України. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням приватного нотаріуса Сидоренка А.В. щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього пункту 1, абзацу другого пункту 4 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян""м. Київ, 21 березня 2002 року Справа N 2-16/2002 N 16-у/2002, 2002
 8. Конституційний Суд України. УХВАЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ № 18-у/2012 від 6 червня 2012 року "про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням асоціації фермерських господарств „Агро“ щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого частини п’ятої статті 216, абзацу першого частини першої статті 638 Цивільного кодексу України", 2012
 9. УХВАЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ № 18-у/2012 від 6 червня 2012 року "про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням асоціації фермерських господарств „Агро“ щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого частини п’ятої статті 216, абзацу першого частини першої статті 638 Цивільного кодексу України"
 10. |Стаття 3 (5) (f) |Стаття 1 (E) п'ятий абзац та |
 11. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням приватного нотаріуса Сидоренка А.В. щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього пункту 1, абзацу другого пункту 4 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян""м. Київ, 21 березня 2002 року Справа N 2-16/2002 N 16-у/2002
 12. |Стаття 3 (5) (b) |Стаття 1 (E) перший абзац |
 13. |Стаття 30 (a) |Стаття 4, перший абзац |
 14. Стаття 71-1. Абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 20, ст. 100; 1999 р., N 7, ст. 54) викласти в такій редакції: