Рада Європи. План дій Ради Європи для України 2008-2011 "25 червня 2008 року"Вступ. 2008

План дій Ради Європи для України 2008-2011 25 червня 2008 року Вступ У взаємодії з органами влади України Рада Європи успішно здійснила вже кілька програм співробітництва з Україною, причому деякі з них ще на етапі, який передував її вступу до Організації. Пропонований новий План дій спирається на досягнення попередніх систем співробітництва, зокрема Плану дій на 2005-2008 рр., і спрямований на зміцнення співробітництва з метою сприяння українським органам влади в реалізації європейських прагнень країни та виконанні її зобов'язань перед Радою Європи. Ці зобов'язання, що їх Україна взяла на себе вступивши до організації, зафіксовані в Висновку Парламентської Асамблеї N 190 (1995) ( 994_590 ). У Резолюції 1346 (2003) ( 994_608 ) Парламентська Асамблея дійшла думки, що, попри помітний прогрес у законодавчій царині з моменту ухвалення Резолюції N 1262 (2001) ( 994_607 ), країна ще не виконала всіх тих зобов'язань і обов'язків, які вона взяла на себе, стаючи державою-членом. У Резолюції N 1466 (2005) ( 994_611 ) Асамблея відзначила подальший істотний прогрес, включаючи й факт набрання чинності новими Кодексами - Цивільно-процесуальним ( 1618-15 ) і Адміністративного судочинства ( 2747-15 ), а також Законом про державне фінансування політичних партій ( 1349-15 ). Власні рекомендації щодо шляхів подальшого зміцнення демократії, верховенства права і прав людини у країні сформулювали також Комісар Ради Європи з прав людини(1) та Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи(2).--------------- (1) Звіт Комісара з прав людини за підсумками візиту до України (CommDH (2007) 15) (2) Звіт Конгресу щодо стану місцевої і регіональної демократії місцевих та регіональних влад (CG (8) 22 Part II) Загалом, в межах постійного процесу моніторингу виконання з боку України зобов'язань, узятих на себе після приєднання, Рада Європи та різні її органи і далі розвиватимуть діалог з державними органами всіх рівнів. Рада Європи та українські органи влади спільно розробили пропонований План дій за сприяння Офісу Представника Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва (ПГС). У ньому передбачено комплексний пакет пріоритетних заходів Організації, спрямованих на повнішу гармонізацію українського законодавства, інститутів і практики з європейськими стандартами у таких галузях компетенції Ради Європи, як права людини, демократія та верховенство права. Пропонований План дій ставить за мету збільшити взаємодію на таких напрямках, як виборча реформа; боротьба з корупцією в політичній, економічній і адміністративній царинах; реформа системи правосуддя та правоохоронних органів; засоби масової інформації захист меншин; зміцнення демократичної політичної культури й плюралізму в суспільстві; соціальна єдність, освіта, культура, молодіжна політика й спорт. Він також формує основу для співробітництва в таких галузях, як місцева демократія та пенітенціарна реформа. Слід зазначити, що, як тепер уважають, Конституція ( 254к/96-ВР ) містить низку положень, що можуть потребувати додаткового з'ясування. Вирішення відповідних питань сприяло би зміцненню демократичних інститутів та плюралістичної демократії в Україні. Венеціанська комісія наразі бере участь у здійсненні кількох заходів в Україні, як, наприклад, конституційна і виборча реформи, та надаватиме українським установам експертну допомогу. У процесі співробітництва слід також ураховувати потребу виходити за межі столиці, глибше залучати регіони, зокрема завдяки здійсненню проектів із місцевої демократії. Розширення географії заходів може зажадати вдосконалювання організаційних механізмів і додаткових витрат, однак їх окупить та користь, що її принесе вихід на регіональний рівень, організований так, щоб допомогти в подоланні регіональних бар'єрів і посиленні впливу регіонів. Сприяння Україні в заявленому нею прагненні відповідати Копенгагенським критеріям може бути забезпечене наданням додаткової цільової допомоги в рамках системного тристороннього співробітництва між Радою Європи, Європейським Союзом і українськими органами влади. Відкриття офісу Представника Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва вже сприяло істотному посиленню цього процесу. Більш глибока й погоджена координація, здійснювана на місці, що забезпечує краще виконання програм, може принести користь і співробітництву з Європейським Союзом. І офіс ПГС, і Бюро інформації Ради Європи сприятимуть підвищенню іміджу співробітництва Ради Європи з Україною та його результатів, а також забезпеченню того, що Організація матиме змогу весь час сприяти Україні в її просуванні до повної інтеграції в Європу як держави, що неухильно дотримує прав людини, принципів плюралістичної демократії й верховенства права. Пропозиції щодо співробітництва представлені під шістьма основними напрямками співробітництва, у кожному з яких наведено перелік розташованих у хронологічному порядку конкретних проектів та режим фінансування. План дій - стратегічно важливий механізм, розрахований приблизно на тридцять шість місяців, у якому об'єднано заходи, фінансовані з ординарного бюджету Організації, заходи, фінансовані в рамках спільних програм Європейської Комісії/Ради Європи (ЄК/РЄ) й добровільних внесків (ДВ), а також види допомоги, фінансовані з бюджету Венеціанської Комісії Ради Європи. План дій регулярно переглядатиметься з метою оцінки ходу реалізації вже схвалених проектів та включення інших відповідних проектів. Уже передбачено, що пізніше до плану буде включено пропозиції щодо реформи пенітенціарної системи та міжпарламентського співробітництва. Фінансування Пропонований на 2008-2011 рр. План дій передбачає заходи на розвиток триваючого співробітництва між Радою Європи й Україною та посилення співробітництва в ключових пріоритетних напрямках. Аналіз існуючих заходів і проектів співробітництва спричинив частковий перерозподіл наявних ресурсів відповідно до пріоритетів співробітництва. Триваючі спільні програми ЄК/РЄ також будуть переглянуті з урахуванням обмежень, що випливають із договорів з Європейською комісією. Для підтримки нових дій та розширення царини співробітництва знадобиться додаткове фінансування. Рада Європи вишукуватиме джерела такого фінансування як у рамках нових спільних ініціатив ЄК/РЄ, так і в рамках добровільних пожертв із боку держав-членів РЄ і держав зі статусом спостерігача. I. ЗАХИСТ ТА СПРИЯННЯ ПРАВАМ ЛЮДИНИ Україна - одна із країн, на які припадає найбільша кількість заяв в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), при цьому найбільш типовими причинами для цього є строки провадження в цивільних і кримінальних справах, невиконання рішень національних судів, порушення принципів правової передбачуваності й незалежності суду, тривалість попереднього ув'язнення й проблеми, пов'язані з утриманням під вартою (якість приміщень, медичного обслуговування тощо). У зв'язку з цим потрібно посилювати можливості для здійснення положень Європейської конвенції з прав людини ( 995_004 ) (ЄКПЛ). Необхідно й далі докладати зусилля на ниві навчання ключових професійних груп із питань ЄКПЛ. Варто організувати додаткове навчання щодо стандартів ЄКПЛ і практики ЄСПЛ для суддів, прокурорів, адвокатів, посадових осіб правоохоронних органів, неурядових організацій (НУО), працівників секретаріатів Уповноваженого ВР із прав людини й Урядового вповноваженого у справах ЄСПЛ, працівників установ кримінально-виконавчої системи. Також варто продовжувати заходи співпраці щодо виконання рішень ЄСПЛ. Європейський Комітет із запобігання катувань (КЗК) у своїх звітах указав на наявність серйозної проблеми - жорстокого поводження з особами, затриманими працівниками органами внутрішніх справ (ОВС). На цю же проблему вказував і Комісар з прав людини РЄ, Комітет з ООН проти катувань та інші міжнародні організації. Ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи розслідування скарг на жорстоке поводження. З огляду на це доконечно треба докласти цілеспрямованих зусиль для боротьби з жорстоким поводженням та безкарністю винних у ньому в Україні й налагодити механізми й процедури ефективного розслідування таких скарг відповідно до стандартів КЗК, практики ЄСПЛ та інших міжнародних документів. Певні досягнення, що стосуються законодавчої бази, мали місце й у секторі ЗМІ, однак ряд законів вимагають унесення змін. Діяльність у сфері ЗМІ охопить три основних елементи: 1) законодавчу базу; 2) прийняття Кодексу професійного поводження журналістів та підвищення стандартів їхньої роботи; 3) удосконалення взаємодії й діалогу між ЗМІ, громадянським суспільством та державними інститутами. В цій царині вже здійснюються або запропоновано здійснити такі проекти: 1.1. Посилення застосування Європейської конвенції з прав людини ( 995_004 ) Проект 1. Підвищення рівня захисту й дотримання прав людини завдяки посиленню потенціалу окремих цільових груп (правників - суддів, прокурорів, адвокатів) і інститутів України (включно з Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ) щодо використання в повсякденній роботі європейських стандартів і норм у царині прав людини Тривалість: грудень 2006 - грудень 2008 Статус реалізації: триваючий проект Партнери: Конституційний Суд, Верховний Суд, Академія суддів, Генеральна прокуратура, Секретаріат Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ, Українська асоціація адвокатів, Український союз адвокатів Цілі: підвищення рівня європейської культури прав людини в країнах Південного Кавказу й Україні з огляду на їхнє прагнення ввійти до складу Європейського Союзу або встановити тісніші зв'язки з ним шляхом удосконалення освіти, навчання, моніторингу й обізнаності щодо європейських стандартів прав людини, а також посилення дієвості міжнародних механізмів захисту прав людини, зокрема завдяки сприянню дотриманню й здійсненню положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 ); надання підтримки Україні й Південному Кавказу в розробці керівних принципів політики в сфері освіти з метою, серед іншого, зміцнення принципів демократичного громадянства, плюралістичної демократії й прав людини, шляхом розвитку діалогу між різними культурами й конфесіями в освітніх закладах; посилення захисту й дотримання прав людини шляхом зміцнення законодавчої бази й потенціалу окремих цільових груп і інститутів України у використанні в їхній повсякденній роботі європейських стандартів і норм у царині прав людини; досягти цих цілей заплановано завдяки наданню експертної підтримки національним органам влади, неурядовим організаціям і громадянському суспільству за трьома широкими напрямками у віданні РЄ: навчання з прав людини; освіта з прав людини та підвищення обізнаності щодо європейських стандартів прав людини. Проект 2. Формування активної мережі незалежних позасудових правозахисних структур (багатостороння Програма) Україна є одним з бенефіціаріїв Спільної програми ЄК/РЄ "Формування активної мережі незалежних позасудових правозахисних структур" (участь у Програмі беруть 13 країн Східної й Південно-східної Європи). Тривалість: січень 2008 - грудень 2009. Статус реалізації: триваючий проект Цілі: програму спрямовано на розвиток потенціалу національних позасудових правозахисних структур, зміцнення їхньої незалежності та зв'язків між ними (цей спільний проект було ініційовано Комісаром РЄ з прав людини). Проект 3. Підвищення потенціалу окремих цільових груп (правників: суддів, прокурорів, адвокатів) і інститутів України у використанні в їхній повсякденній роботі європейських стандартів і норм у царині прав людини Тривалість: січень 2009 - грудень 2010 Статус: Генеральний директорат з прав людини та правових справ (DG-HL) (попередня пропозиція) Партнери: Конституційний Суд, Верховний Суд, Академія суддів, Генеральна прокуратура, Українська асоціація адвокатів, Український союз адвокатів, Вищий Адміністративний Суд та неурядові організації Цілі: розвиток досягнень СП "Сприяння культурі прав людини" та підвищення рівня європейської культури прав людини в Україні шляхом розвитку освіти, навчання, моніторингу й обізнаності щодо європейських стандартів прав людини на основі досягнутих результатів та досвіду згаданого вище триваючого проекту, а також зосередження зусиль на напрямах, що найбільше цього потребують; подальший розвиток механізмів захисту й дотримання прав людини шляхом зміцнення законодавчої бази та посилення потенціалу окремих цільових груп та інститутів в Україні у використанні в їхній повсякденній роботі європейських стандартів і норм у царині прав людини; досягнути цих цілей заплановано завдяки наданню експертної підтримки національним органам влади, неурядовим організаціям та громадянському суспільству за трьома широкими напрямками у віданні РЄ: навчання з прав людини; освіта з прав людини та підвищення обізнаності щодо європейських стандартів прав людини. 1.2. Свобода слова й інформації і свобода ЗМІ У цій царині запропонований такий проект: Проект 1. Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі Тривалість: серпень 2008 - квітень 2010 Статус реалізації: триваючий проект Партнери: Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, Міністерство юстиції, Верховна Рада Цілі: загальною метою проекту є підвищення стандартів журналістики для забезпечення ліпшого інформування української громадськості про політичні й соціальні процеси в Україні. Задля її досягнення проект здійснюватиметься в трьох різних, але взаємозалежних напрямах: подальша підтримка процесу зміцнення законодавчої бази діяльності ЗМІ; підвищення етичних стандартів журналістської професії; підтримка постійного діалогу між ЗМІ, громадянським суспільством та органами державної влади. 1.3. Боротьба із проявами жорстокого поводження Пропонується такий проект: Проект 1. Удосконалення механізмів реагування національних органів влади на твердження про жорстоке поводження в діяльності правоохоронних органів і органів слідства Цей проект є складником запропонованої Спільної програми ЄК/РЄ "Боротьба з жорстоким поводженням", що охоплює країни Південного Кавказу, України й Молдови. Тривалість: 24 місяці; початок: січень 2009 (орієнтовно) Статус реалізації: проект запропоновано; ведуться переговори з ЄК. Партнери: Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, наглядові, слідчі органи та органи з розгляду скарг, установи виконавчої, законодавчої та судової влади, Секретаріат Уповноваженого ВР з прав людини, адвокатські союзи, органи ОРСАТ, Державний департамент з питань виконання покарань, НУО Цілі: підвищення дієвості розслідування на національному рівні тверджень про факти застосування катувань із наголошенням на важливості застосування належних санкцій у випадку, коли провину доведено, та протидія будь-яким проявам безкарності. В основу проекту буде покладено практику Європейського суду з прав людини та рекомендації Європейського комітету із запобігання катувань. 1.4. Захист прав національних меншин Пропонується такий захід: Проект 1. Посилення потенціалу органів державної влади щодо питань меншин Тривалість: січень 2008 - грудень 2008 Статус реалізації: триваючий проект Партнери: Державний комітет у справах національностей та релігій, інші органи державної влади Цілі: приведення законодавства в царині захисту національних меншин у відповідність до європейських стандартів II. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА На саміті ЄЄ - Україна, проведеному в Києві 14 вересня 2007 року, було знову підтверджено потребу подальшого утвердження верховенства права, реформування судової влади та боротьби з корупцією в Україні - не в останню чергу для поліпшення ділового й інвестиційного клімату в країні. Сторони підкреслили важливість виконання переглянутого Плану дій у сфері юстиції, свободи й безпеки, схваленого Радою співробітництва ЄС - Україна 18 червня 2007 року. У переглянутому Плані дій у сфері юстиції, свободи й безпеки (JLS), що обговорювався на засіданні міністерської "трійки" "ЄС - Україна" 4 жовтня 2007 року, констатовано, що найголовнішою проблемою й стратегічною метою цього співробітництва є "подальша взаємодія з Україною з метою забезпечення застосування принципів верховенства права, незалежності та ефективності судової влади, включаючи доступ до правосуддя й належного управління". Цей переглянутий План дій окреслює кілька погоджених напрямків та цілей у сфері співробітництва й імплементації, серед яких і питання, пов'язані із системою правосуддя. Подальший розвиток у ньому одержав Пункт IV "Юстиція" та заходи, які слід розпочати для розв'язання проблем судової влади в Україні. У цій царині вже здійснюються або запропоновано здійснити такі проекти: 2.1 Підписання й/або ратифікація правових документів РЄ Сприяння ратифікації: - Європейської Конвенції про транскордонне телебачення ( 994_444 ) й Додаткового протоколу до неї ( 994_090 ); - Європейського кодексу соціального забезпечення ( 994_651 ) (проекти допомоги включено в Додаток);... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Рада Європи:

 1. Рада Європи. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року - 2018 год
 2. Рада Європи. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 } - 2018 год
 3. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 4. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо - 2017 год
 5. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 6. Рада Європи. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями - 2016 год
 7. Рада Європи. ВЕРБАЛЬНА НОТА - 2014 год
 8. Рада Європи. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 9. Рада Європи. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 10. Рада Європи. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.) - 2012 год
 11. Рада Європи. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ - 2012 год
 12. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 13. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 14. Рада Європи. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки - 2011 год
 15. Рада Європи. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne - 2011 год
 16. Рада Європи. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року - 2011 год
 17. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 18. Рада Європи. Спільний висновок N 588/2010 щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження""Європейська Комісія "За демократію через право"(Венеціанська комісія)"Страсбург, 7 жовтня 2010 року - 2010 год
 19. Рада Європи. Список заяв Договору N 198 "Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму ( 994_948 )"(станом на 09.07.2010) - 2010 год
 20. Рада Європи. Список декларацій Договору N 197 "Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми ( 994_858 )"Статус на 11.06.2010 - 2010 год