Рада Європи. Спільний висновок N 588/2010 щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження""Європейська Комісія "За демократію через право"(Венеціанська комісія)"Страсбург, 7 жовтня 2010 року. 2010

Спільний висновок N 588/2010 щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Страсбург, 7 жовтня 2010 року Підготовлений Венеціанською комісією та Дирекцією з співпраці Генерального Директорату з прав людини та правових питань Ради Європи Ухвалений Венеціанською комісією на 84-ому пленарному засіданні (Венеція, 15-16 жовтня 2010 р.) на основі коментарів пані Лорени Бахмайєр (експерта) пана Штефана Гасса (експерта, Дирекція з співпраці) пана Джеймса Гамільтона (тимчасового члена Комісії, Ірландія) пані Ганни Сухоцької (члена Комісії, Польща) Неофіційний переклад 1. Вступ 1. Листом від 28 червня 2010, Голова Моніторингового комітету ПАРЄ, М-р Дік Марті звернувся з проханням надати висновок щодо Закону N 2181-VI ( 2181-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (CDL(2010)067). Цей Закон було прийнято Верховною Радою України 13 травня 2010 року. Цим же листом М-р Дік Марті звернувся з проханням надати висновок по законопроекту "Про судоустрій та статус суддів" CDL-AD (2010)026. 2. Венеціанська комісія запропонувала М-ру Гамільтону та М-іс Сухоцькій виступити доповідачами (CDL(2010)085 та 086). В рамках Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи в Україні" (TEJSU Project)(1), Дирекція з співпраці Генеральної дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи запросила М-с Бахмайер та М-ра Гасса виступити доповідачами з питання стосовно висновку (DGHL(2010)19).---------------- (1) This document has been produced with the financial assistance of the Europian Union. The views expressed herein reflect the opinion of the Venice Commission but can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. It may not under any circumstances be used as a basis for any official interpretation that may be used, in the light of the legal instruments mentioned, in proceedings against the governments of the member states, the statutory organs of the European Union, the Council of Europe or any other body set up under the European Convention on Human Rights. The Venice Commission would like to thank the USAID project for their help with the preparation of translations into English of the legislation under consideration. 3. Венеціанська комісія виражає подяку USAID в Києві за допомогу в перекладі обох відповідних законів. 4. 1 жовтня 2010, Конституційний суд України ухвалив рішення, яким визнав неконституційними зміни, внесені до Конституції України ( 254к/96-ВР ) у 2004 році, у зв'язку з чим чинною є Конституція України в редакції 1996 року. Ця зміна в конституційному регулюванні не впливає на зміст цього висновку, оскільки розділ "Правосуддя" Конституції України у 2004 році не змінювався. 5. 4 та 5 жовтня 2010, Офісом Спільної програми в Києві та Венеціанська комісія організували зустрічі з різними причетними органами влади, а також з представниками громадянського суспільства. Цей висновок ґрунтується на коментарях членів Комісії та експертів, а також враховує результати проведених зустрічей. 6. Цей Висновок був схвалений Венеціанської комісією на 84-му пленарному засіданні (Венеція, 15-16 жовтня 2010). 2. Загальні положення 7. Законом, що аналізується, внесено зміни до трьох різних законів: КупАП ( 80731-10, 80732-10 ) (доповнено статтею 188-32); КАС України ( 2747-15 ) (зміни до статей 18, 19, 24, 117 and 171) та Закону про Вищу раду юстиції ( 22/98-ВР ). 8. Залишається незрозумілим, чим викликана необхідність внесення цих змін. У пояснювальній записці говориться тільки про те, що існуючий порядок є нечітким і необхідно уточнити його з тим, щоб "унеможливити зловживання правом на судове оскарження", без подальшого пояснення. Жодних прикладів передбачуваних зловживань не наводиться. Під час зустрічей з органами влади в Києві, декілька пояснень було надано щодо необхідності цих змін, зокрема надмірна тривалість судового провадження, недієздатність судів та корупція; була запропонована необхідність уникнення так званої "подвійної касації", тобто касаційного слухання у Вищому спеціалізованому суді, після того апеляція надходить до Верховного Суду у справах передбачених законом. Разом з тим, це не є достатнім обґрунтуванням обмеження можливості апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративних судів до Верховного суду у справах, передбачених цим законом. Цим законом регулюється порядок судового оскарження рішень Вищої ради юстиції, Президента та Верховної Ради, в основному з питань притягнення до відповідальності та звільнення суддів, про заборону політичних партій, рішень Національного банку, які стосуються введення тимчасової адміністрації чи ліквідації банку, тощо. Очевидно, що всі ці справи є справами найвищої важливості, які також часто мають політичне забарвлення. 9. Інше питання, що викликає стурбованість, - це відповідність цього закону Конституції України ( 254к/96-ВР ). Враховуючи, що частиною 8 статті 129 Конституції передбачено перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку "крім випадків, встановлених законом", виглядає недоречним, що звичайним законом можна виключити справи найбільшої важливості з процедури перегляду в апеляційному та касаційному порядку без надання будь-якого обґрунтування щодо необхідності цього. У деяких інших аспектах, закон слідує Конституції, і це також є джерелом проблем з точки зору відповідності європейським стандартам. 3. Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Рада Європи:

 1. Рада Європи. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року - 2018 год
 2. Рада Європи. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 } - 2018 год
 3. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони - 2018 год
 4. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 5. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо - 2017 год
 6. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 7. Рада Європи. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями - 2016 год
 8. Рада Європи. ВЕРБАЛЬНА НОТА - 2014 год
 9. Рада Європи. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 10. Рада Європи. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 11. Рада Європи. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.) - 2012 год
 12. Рада Європи. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ - 2012 год
 13. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 14. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 15. Рада Європи. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки - 2011 год
 16. Рада Європи. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne - 2011 год
 17. Рада Європи. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року - 2011 год
 18. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 19. Рада Європи. Список заяв Договору N 198 "Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму ( 994_948 )"(станом на 09.07.2010) - 2010 год
 20. Рада Європи. Список декларацій Договору N 197 "Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми ( 994_858 )"Статус на 11.06.2010 - 2010 год