Стаття 2 Позика

2.01. Сума Позики

Позика охоплює сукупну суму Траншів, які надаються Банком за Кредитом, підтвердженим Банком згідно з пунктом 2.03 статті 2.

2.02. Валюта погашення, відсотки й інші відрахування

Відсотки, платежі для погашення та інші відрахування, що підлягають сплаті стосовно кожного Траншу, сплачуються Позичальником у валюті Траншу.

Будь-яке інше погашення здійснюється у валюті, яка зазначена Банком з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані завдяки такому погашенню.

2.03. Підтвердження Банком

У межах 10 (десяти) днів з моменту вибірки кожного Траншу Банк надсилає Позичальнику амортизаційну таблицю, зазначену в пункті 4.01 статті 4, якщо це є необхідним, із зазначенням дати вибірки, валюти, вибраної суми, умов погашення й відсоткової ставки стосовно відповідного Траншу.

<< | >>
Законодавчий акт: Європейський інвестиційний банк. "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)", 2010

= завантажити законодавчий акт =

Стаття 2 Позика

 1. Розділ 2.01. Без граничних строків чи обмежень стосовно будь-яких його інших зобов'язань згідно з Гарантійною угодою Гарант цим беззастережно гарантує, як головна відповідальна особа, а не тільки як поручитель, належну та вчасну сплату основної суми Позики, процентів й інших зборів стосовно Позики й премії, у разі її існування, за дострокове погашення Позики - усе це, як установлено в Угоді про позику.
 2. Розділ 2.02. Сума Позики може зніматись з Рахунку Позики згідно положень Додатка 1 до цього Договору.
 3. Розділ 2.08. Позичальник повертає основну суму Позики згідно з графіком погашення позики, наведеним в Додатковій статті 3 до цієї Угоди.
 4. Розділ 2.03 Угоди про Позику ( 996_063 ) (який стосується Комісії за зобов'язання) вилучається цілком, і відповідно змінюється нумерація подальших розділів статті II Угоди про Позику (та всіх посилань в інших місцях Угоди про Позику на ці розділи).
 5. Міжнародна угода. Зміни й доповнення до Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі " ( Зміни й доповнення ратифіковані Законом N 544-XIV ( 544-14 ) від 23.03.99 )" Стосовно позики 4118 UA (Позика на структурну перебудову вугільної галузі) Зміни й доповнення до Угоди про надання позики,
 6. Розділ 2.01. Без граничних строків чи обмежень стосовно будь-яких його інших зобов'язань згідно з Гарантійною угодою Гарант цим беззастережно гарантує, як головна відповідальна особа, а не лише як поручитель, належну й пунктуальну сплату основного боргу, процентів й інших зборів стосовно Позики й винагороди, у разі її існування, за завчасне повернення Позики, усе це, як установлено в Угоді про позику ( 996_055 ).
 7. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад, 2008
 8. Розділ 2.02. (a) Сума Позики може бути знята з Рахунку Позики згідно з положеннями Додаткової статті 1 до цієї Угоди для оплати:
 9. Розділ 2.01. Без граничних строків чи обмежень стосовно будь-яких його інших зобов'язань згідно з Гарантійною угодою Гарант цим беззастережно гарантує як головна відповідальна особа, а не тільки як поручитель, належну та вчасну сплату основного боргу за Позикою, процентів й інших зборів стосовно Позики й премії, у разі її існування, за дострокове погашення Позики - усе це, як встановлено в Угоді про додаткове фінансування.
 10. Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банку разову комісію за надання Позики у сумі, що дорівнює одному проценту (1%) суми Позики, на частину якої може бути надана знижка, як може бути визначено Банком в певний час. На Дату набуття чинності або негайно після неї Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики і сплачує собі суму такої комісії.
 11. Розділ 2.02. (a) Згідно з положеннями Додатка 1 до цієї Угоди суму Позики можна зняти з Рахунку Позики для покриття витрат, здійснених (або таких, що будуть здійснені, за згодою на це Банку) для оплати обгрунтованої вартості робіт, товарів і послуг, необхідних для виконання Проекту і які передбачається фінансувати з коштів Позики, та зборів, про які йдеться у Розділі 2.04 цієї Угоди.
 12. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад, 2008
 13. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад, 2008
 14. Розділ 2.02. (а) Відповідно до положень параграфів (b) (с) та (d) цього Розділу, Позичальник має право знімати кошти Позики з Рахунка Позики для підтримки Програми.
 15. Розділ 1.03. Усі товари, роботи й послуги (інші, ніж консультаційні послуги), закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про позику, закуповуються відповідно до положень розділу 1 "Посібника із закупівель за позиками МБРР та кредитами МАР" датованого травнем 2004 року зі змінами, унесеними у 2006 та 2010 роках (далі- Посібник із закупівель), та положень Угоди про позику; а всі консультаційні послуги , закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про позику,
 16. Розділ 2.02. Сума Позики може бути знята з Рахунка Позики у відповідності до положень Додатка 1 до цієї Угоди для: (і) покриття витрат понесених (або, якщо Банк дасть на це згоду, які мають бути понесені), які стосуються обгрунтованої вартості товарів і послуг, необхідних для Проекту, зазначеного у Додатку 2 до цієї Угоди, і які підлягають фінансуванню з надходжень Позики.
 17. Розділ 1.03. Усі товари, роботи й послуги (інші, ніж консультаційні послуги), закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про позику ( 996_055 ), закуповуються відповідно до положень Розділу 1 "Настанов із закупівель згідно з Позиками МБРР та Кредитами МАР", датованих травнем 2004 року (Настанови із закупівель) та положень Угоди про позику, а всі консультаційні послуги, закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про позику, закуповуються відповідно до
 18. Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позику Позичальникові за умов, вказаних в Угоді про Позику або на які вона посилається, у розмірі двісті мільйонів (200,000,000) доларів США.
 19. Розділ 2.02. Сума Позики може бути знята з Рахунку Позики відповідно до положень Додатка 1 до цієї Угоди для фінансування витрат, здійснених (або, якщо Банк погодиться, таких, що повинні бути здійснені) для покриття обгрунтованої вартості необхідних для Проекту товарів та послуг, які повинні фінансуватися за рахунок коштів Позики, а також у зв'язку з комісійною платою, зазначеною в Розділі 2.04 цієї Угоди.