Міжнародна організація міграції (МОМ). Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції "Дата підписання: 14.09.2005"Дата набуття чинності: 14.09.2005. 2005

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції Дата підписання: 14.09.2005 Дата набуття чинності: 14.09.2005 Міністерство внутрішніх справ України і Міжнародна організація з міграції (далі - Сторони), керуючись Угодою між Кабінетом Міністрів України та Міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері міграції від 3 грудня 1999 року ( 995_411 ), беручи до уваги принципи, закріплені в головних документах Організації Об'єднаних Націй з прав людини, зокрема у Загальній декларації прав людини ( 995_015 ), Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права ( 995_042 ), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права ( 995_043 ), Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації ( 995_105 ), Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ( 995_207 ) і Конвенції про права дитини ( 995_021 ), керуючись Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ), підписаної від імені України в м. Палермо 12 грудня 2000 року із застереженнями і заявами, керуючись Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_791 ) та підписаний від імені України в м. Нью-Йорку 15 листопада 2001 року, керуючись Протоколом проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем і повітрям, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_790 ), підписаним від імені України в м. Нью-Йорку 15 листопада 2001 року, беручи до уваги Рекомендації Київської конференції з міжнародного оперативного і юридичного співробітництва у сфері боротьби з торгівлею людьми від 18 травня 2004 року, висловлюючи глибоку стурбованість зростаючими масштабами торгівлі людьми та небезпеками незаконної міграції, відзначаючи, що обмін інформацією та досвідом у галузі запобігання та боротьби з торгівлею людьми і у сфері сприяння законній міграції відповідає інтересам обох Сторін та співпадає з потребами громадян, бажаючи поглибити партнерські стосунки та розширити співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції в галузі боротьби з незаконною міграцією та торгівлею людьми, зважаючи на міжнародні зобов'язання, національне законодавство України та компетенцію обох Сторін, домовились про нижченаведене:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Міжнародна організація міграції (МОМ):

  1. Міжнародна організація міграції (МОМ). Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011 - 2011 год
  2. Міжнародна організація міграції (МОМ). Угода між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міжнародною організацією з міграції про співробітництво "Дата підписання: 01.04.2005"Дата набуття чинності: 01.04.2005 - 2005 год
  3. Міжнародна організація міграції (МОМ). Резолюція N 997 (LXXVI) Міжнародної організації з міграції "Зміни до Статуту""(Прийнята Радою на її 421 засіданні 24 листопада 1998 р.)"( Резолюцію прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ) - 1998 год
  4. Міжнародна організація міграції (МОМ). Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції " ( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 1240 ( 1240-96-п ) від 05.10.96 )" ( Зміни до Угоди додатково див. в Угоді ( 995_411 ) від 03.12.99 ) - 1996 год
  5. Міжнародна організація міграції (МОМ). ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ " Висновок N 15 (XXX)" Беженцы, не имеющие страны убежища 1979 г. - 1979 год
  6. Міжнародна організація міграції (МОМ). Рекомендация 817 (1977) о праве на убежище " 1977 г."Ассамблея, - 1977 год
  7. Міжнародна організація міграції (МОМ). Статут Міжнародної організації з міграції * "( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 )"( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ) - 1953 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -