Стаття I

Визначення

1. У цій Угоді вислів:

a) "коаліція доброї волі" означає групу держав, які на основі окремих рішень та переваг створюють коаліцію для фактичної участі й (або) для забезпечення політичної, тилової та інших видів підтримки окремих операцій;

b) "запобігання виникненню конфліктів" означає діяльність, яка, як правило, здійснюється відповідно до статті 6 Статуту ООН ( 995_010 ). Вона охоплює заходи від дипломатичних ініціатив до запобіжного застосування сили для запобігання перетворенню спорів від загострення до збройних конфліктів або поглибленню цих спорів. Запобігання виникненню конфліктів може також охоплювати місії для з'ясування обставин, консультації, попередження, спостереження та інспекції;

c) "штатна структура в надзвичайній ситуації" означає таблицю, що встановлює прийнятий перерозподіл особового складу та збільшення особового складу для штабу SEEBRIG відповідно до оперативних умов;

d) "плани операцій у надзвичайній ситуації" означає плани, які розроблено для проведення можливих операцій, у яких визначено або може бути передбачено фактори планування (сферу діяльності, сили, призначення, ризики, зону проведення операцій тощо). Такі плани розробляються настільки детально, наскільки це можливо, з урахуванням необхідних сил та варіантів розгортання як основи для подальшого реального оперативного планування;

e) "типові плани операцій" означає плани, які розроблено для можливих операцій, у яких деякі фактори планування (сферу діяльності, сили, призначення, ризики, зону відповідальності тощо) визначено неповністю або не може бути передбачено. Такі плани розробляються на такому рівні деталізації, які вимагаються колом обов'язків, та визначають необхідні можливості;

f) "розгортання" означає переміщення сил у бажані зони проведення операцій;

g) "застосування" означає використання сил у районі проведення операцій;

h) "гуманітарні операції" означає операції, що проводяться для полегшення людських страждань. Гуманітарні операції можуть передувати гуманітарній діяльності, що здійснюють спеціалізовані цивільні організації, або проводитись одночасно із цією діяльністю;

i) "операції та підтримка" означає всі види діяльності для забезпечення ефективного використання засобів загального фонду відповідно до мети, з якою їх було створено або змінено, та для збереження інфраструктури протягом строку її експлуатації в стані, який відповідає критеріям і стандартам, відповідно до яких її було спроектовано й створено;

j) "бойовий склад" означає визначену структуру бригади Південно-Східної Європи (SEEBRIG) у вигляді таблиці;

k) "побудова миру" означає дії, що охоплюють політичні, економічні, соціальні та військові заходи, та структури, які спрямовані на зміцнення та затвердження політичних домовленостей для виправлення причин конфлікту. Це охоплює механізми для визначення та підтримки структур, які дбають про зміцнення миру, удосконалюють почуття впевненості й добробуту, а також підтримують економічну та громадську реконструкцію;

l) "примус до миру" означає операції, що проводяться відповідно до статті 7 Статуту ООН ( 995_010 ). За своїм характером вони є примусовими та проводяться в разі, коли всі Сторони конфлікту не досягли згоди або така згода може бути невизначеною. Їх спрямовано на підтримку чи відновлення миру або для забезпечення виконання умов, визначених у мандаті;

m) "підтримка миру" означає операції, які, як правило, проводяться відповідно до статті 6 Статуту ООН ( 995_010 ) у разі досягнення згоди між усіма Сторонами конфлікту для контролю над виконанням мирної угоди та сприяння її виконанню;

n) "установлення миру" означає дипломатичну діяльність, яка проводиться після початку конфлікту та спрямована на припинення вогню або швидке вирішення конфлікту мирним шляхом. Вона може охоплювати забезпечення посередництва, примирення й такі дії, як: дипломатичний тиск, ізоляцію та санкції;

o) "операції з підтримки миру" означає багатонаціональні операції, що проводяться неупереджено на підтримку мандата ООН/ОБСЄ із залученням збройних сил і дипломатичних та гуманітарних установ, спрямованих на досягнення довготривалої політичної домовленості або інших умов, визначених у мандаті. Вони охоплюють підтримку миру та примус до миру, а також запобігання конфліктові, установлення миру, побудову миру та гуманітарні операції;

p) "штатна структура" означає таблицю, що встановлює організаційну структуру прийнятого розпорядку та вимогу особового складу для штабного ядра штабу SEEBRIG;

r) "правила застосування зброї" означає директиви збройним силам (у тому числі окремим особам), які визначають дії, що можуть пояснюватися як провокаційні, обставини, умови, рівень та спосіб, коли силу може або не може бути застосовано. Правила застосування зброї не використовуються для визначення завдань або надання тактичних інструкцій. Під час операції, за винятком самооборони, тільки правила застосування зброї надають збройним силам право на застосування сили;

s) "передача повноважень" означає формальну передачу зазначеної частини повноважень над визначеними силами між Стороною та командиром SEEBRIG або між двома підпорядкованими командирами;

t) "добровільний національний внесок" означає відповідно до затвердження політично-військового керівного комітету добровільне комплектування Сторонами особовим складом штабу SEEBRIG або інших багатонаціональних формувань, яке здійснюється за межами затвердженої штатної структури, на обмежений період часу та для виконання особливих вимог експертизи.

| >>
Законодавчий акт: Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),, 1998

= завантажити законодавчий акт =

Стаття I

 1. стаття 2, восьмий абзац; стаття 3(1); стаття 3(2); стаття 4(1)(а), перший та другий абзаци; стаття 4(1)(b); стаття 4(3); стаття 5(4), третій підпункт; стаття 5(6); стаття 8(2); стаття 8(2)(с); стаття 9(2); стаття 10(2); стаття 11(1); стаття 13(2); стаття 14(1)(i); Перелік Додатків: назва Додатка XIII; Додаток I, перший підпункт; Додаток IV, частина I, перший та другий рядки; Додаток IV, примітка (1) до таблиці; Додаток V, розділ 1(b); Д
 2. У цій Угоді, посилання на певну Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю має, якщо не узгоджено інше, тлумачитись виключно як посилання на цю Статтю, Розділ чи Додаткову Статтю цієї Угоди.
 3. стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2, десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1); стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5); стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I, перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II, перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додато
 4. Стаття XVII (Змінена стаття 124) Процедура подання пропозицій між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 116)
 5. Стаття XIX (Змінена стаття 126) Повідомлення рішень, прийнятих між Конгресами (Статут, стаття 29, Загальний регламент, стаття 124, 125)
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту"", 2003
 7. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 19 серпня 2002 р. N 1222 "Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", статтею 25 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту"", 2002
 8. - Розділ II «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»: стаття 4 «Цілі політичного діалогу», стаття 5 «Форуми для проведення політичного діалогу», стаття 6 «Діалог та співпраця з питань внутрішніх реформ»;
 9. Стаття 34 Конвенції ( 994_373 ) стає статтею 32; пункт 3 цієї статті замінюється пунктом 3, що викладається у такій редакції:
 10. (a) у пункті 1 термін "Стаття F.1 (2)" замінюється на "Стаття 7 (3)";
 11. ПОСТАНОВА від 31 березня 2003 р. N 435 " Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статтею 30 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 9 Закону України "Про вищу освіту""
 12. Стаття IV (Змінена стаття 104) Склад, діяльність і засідання Ради поштової експлуатації (Статут, стаття 18)
 13. Стаття XII (Змінена стаття 118) Бланки, які надаються Міжнародним бюро (Статут, стаття 20)
 14. Стаття XIII (Змінена стаття 119) Акти Регіональних союзів та спеціальні угоди (Статут, стаття 8)
 15. Стаття II (Змінена стаття 102) Склад, діяльність і засідання Адміністративної ради (Статут, стаття 17)
 16. Ця стаття має тлумачитися у поєднанні зі статтями 1 і 2 Шостого протоколу, які стосуються конвенційних прав, гарантованих Законом 1998 року (див. статтю 1 (1) (c)), і забороняють смертну кару в мирний час.
 17. Стаття XX (Змінена стаття 128) Установлення та регулювання витрат Союзу (Статут, стаття 21)
 18. Стаття XV (Змінена стаття 122) Процедура подання пропозицій Конгресу (Статут, стаття 29)