Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). Угода про створення Координаційного комітету в рамках діяльності Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи "{ Про приєднання до Угоди див. Ноту ( 998_405 ) від 06.12.2005 }" Офіційний переклад. 2000

Угода про створення Координаційного комітету в рамках діяльності Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи { Про приєднання до Угоди див. Ноту ( 998_405 ) від 06.12.2005 } Офіційний переклад Міністерства оборони держав (далі - Сторони), які беруть участь у діяльності Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи (далі - РМО ПСЄ), знову підтверджуючи свою відданість цілям та принципам, які містяться в Статуті ООН ( 995_010 ) та документах ОБСЄ; підтверджуючи своє зобов'язання сприяти мирові й довірі, а також заохочувати добросусідські відносини й тісне співробітництво між державами Південно-Східної Європи; відзначаючи зобов'язання дотримуватися цілей та принципів, які викладено в Угоді про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи (далі - Угода про БМС ПСЄ) ( 998_367 ), підписаній у м. Скоп'є 26 вересня 1998 р. та укладеній у рамках РМО ПСЄ; уважаючи, що необхідно й далі розвивати діалог між державами регіону Південно-Східної Європи, як це передбачено, inter alia, у Хартії держав - учасниць Процесу співробітництва в Південно-Східній Європі (далі - ПС ПСЄ) про добросусідські відносини, стабільність, безпеку та співробітництво в Південно-Східній Європі, а також у Пакті стабільності для Південно-Східної Європи; будучи сповненими рішучості далі розвивати й посилювати співробітництво у сфері регіональної безпеки та оборони, а також сприяти інтеграції держав регіону в євроатлантичні структури; визначаючи необхідність пошуку ефективніших шляхів для координування поточних ініціатив регіональної безпеки; відзначаючи, що ініціативи та діяльність у контексті РМО ПСЄ посилено, а тому прагнучи створити відповідну структуру в рамках РМО ПСЄ для координування в цілому ініціатив та діяльності РМО ПСЄ; визначаючи досягнення політично-військового керівного комітету (далі - ПВКК), створеного відповідно до статті IV Угоди про БМС ПСЄ ( 998_367 ), домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ):

  1. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). Нота про приєднання до Угоди про створення Координаційного комітету в рамках діяльності Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Міністерство оборони України, - 2005 год
  2. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони), - 1998 год