Міжнародна морська організація. Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року " Офіційний переклад"Сторони цієї Конвенції,. 2004

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року Офіційний переклад Сторони цієї Конвенції, посилаючися на пункт 1 статті 196 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права (ЮНКЛОС) 1982 року ( 995_057 ), яким передбачається, що "держави здійснюють усіх заходів, необхідних для запобігання забрудненню морського середовища, його скорочення й зберігання під контролем в результаті використання технології під їхньою юрисдикцією чи контролем, або такого навмисного чи випадкового введення видів організмів, далеких або нових для будь-якої конкретної частини морського середовища, які можуть викликати в ній значні та шкідливі зміни"; відзначаючи цілі Конвенції про охорону біологічного різноманіття (КБР) 1992 року ( 995_030 ) й те, що перенос і внесення шкідливих водних і патогенних організмів через суднові баластні води загрожують збереженню й сталому використанню біологічного різноманіття, а також відзначаючи рішення IV/5 Конференції Сторін КБР 1998 року (КС-4), яке стосується збереження й сталого використання морських і прибережних екосистем, а також рішення VI/23 Конференції Сторін КБР 2002 року (КС-6) про чужорідні види, що загрожують екосистемам, місцям існування або видам, у тому числі керівні принципи стосовно інвазійних видів; відзначаючи далі, що Конференція Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД) 1992 року висловила клопотання перед Міжнародною морською організацією (Організація) про розгляд питання стосовно ухвалення належних правил скидання баластних вод; з огляду на обережний підхід, викладений у Принципі 15 Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього середовища та розвитку ( 995_455 ) й згаданий у резолюції МЕРС.67(37), ухваленої Комітетом із захисту морського середовища Організації 15 вересня 1995 р.; також з огляду на те, що Всесвітній самміт зі сталого розвитку 2002 року в підпункті "b" пункту 34 свого Плану дій закликає до дій на всіх рівнях з метою прискорення розробки заходів для вирішення проблеми інвазії чужорідних організмів у баластні води; усвідомлюючи, що неконтрольоване скидання із суден баластних вод й осадів призвело до переносу шкідливих водних і патогенних організмів, заподіюючи шкоду чи збиток навколишньому середовищу, здоров'ю людини, майну й ресурсам, визнаючи важливість, яку Організація приділяє цьому питанню за допомогою резолюцій Асамблеї A.774(18) від 1993 року та A.868(20) від 1997 року, ухвалених з метою вирішення проблеми переносу шкідливих водних і патогенних організмів; визнаючи далі, що деякі держави почали односторонні дії з наміром запобігання ризикам занесення шкідливих водних і патогенних організмів із суден, що заходять у їхні порти, зведення до мінімуму й остаточного усунення таких ризиків, а також те, що це питання, будучи проблемою світового значення, вимагає дій, що ґрунтуються на глобально застосовних правилах разом з посібником з їхнього ефективного вжиття й однакового тлумачення; бажаючи продовжити розробку більш безпечних і більш ефективних альтернатив управління баластними водами, результатом яких буде постійне запобігання переносові шкідливих водних і патогенних організмів, зведення його до мінімуму й остаточна ліквідація; сповнені рішучості запобігти ризикам для навколишнього середовища, здоров'я людини, майна і ресурсів, пов'язаних з переносом шкідливих водних і патогенних організмів, звести їх до мінімуму й остаточно усунути шляхом контролю суднових баластних вод й осадів та управління ними, а також уникнути небажаного побічного впливу цього контролю, і заохочувати розробки у відповідних галузях науки й техніки; уважаючи, що зазначені цілі можуть бути щонайліпше досягнуті через укладення Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними, домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Міжнародна морська організація:

 1. Міжнародна морська організація. "МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року(Резолюція 1 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)""МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ)(Резолюція 2 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)" - 2010 год
 2. Міжнародна морська організація. Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції, - 2007 год
 3. Міжнародна морська організація. Поправки к Конвенции о Международной организации подвижной спутниковой связи, одобренные на восемнадцатой сессии Ассамблеи " (Лондон, 29 сентября 2006 года)"Второй пункт преамбулы заменяется следующим текстом: - 2006 год
 4. Міжнародна морська організація. Резолюция 7 "Введение надлежащих мер по усилению охраны судов, портовых средств, морских передвижных буровых установок на месте их расположения, а также стационарных и плавучих платформ, не охватываемых главой XI-2 Конвенции СОЛАС 1974 года" Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"КОНФЕРЕНЦИЯ, - 2002 год
 5. Міжнародна морська організація. Резолюция 8 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве с Международной организацией труда"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Удостоверения личности моряков и работа по более широким вопросам охраны портов) - 2002 год
 6. Міжнародна морська організація. Резолюция 9 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Закрытые грузовые транспортные единицы) - 2002 год
 7. Міжнародна морська організація. Международный кодекс по охране судов и портовых средств " 12 декабря 2002 года" Приложение к Резолюции 2 Конференции "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"( 896_039 ) Преамбула - 2002 год
 8. Міжнародна морська організація. Резолюция 10 "Скорейшее внедрение систем раннего опознавания и сопровождения судов"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 9. Міжнародна морська організація. Резолюция 3 "Дальнейшая работа Международной морской организации, относящаяся к усилению охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 10. Міжнародна морська організація. Статус Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС/SOLAS) ( 995_251 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"Конвенция ( 995_251 ) вступила в силу 25.05.1980. - 2002 год
 11. Міжнародна морська організація. Резолюция 2 "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 12. Міжнародна морська організація. Резолюция 4 ""Будущие поправки к главам XI-1 и XI-2 Конвенции СОЛАС"1974 года о специальных мерах по повышению безопасности - 2002 год
 13. Міжнародна морська організація. Резолюция 11 "Аспекты, относящиеся к человеческому фактору, и увольнение моряков на берег"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 14. Міжнародна морська організація. Резолюция 1 "Одобрение поправок к Приложению к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 15. Міжнародна морська організація. Резолюция 5 "Содействие техническому сотрудничеству и помощи""Конференции Договаривающихся правительств Международной"конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года - 2002 год
 16. Міжнародна морська організація. Резолюция 6 "Скорейшее осуществление специальных мер по усилению "охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года" 12 декабря 2002 года - 2002 год
 17. Міжнародна морська організація. Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах "Офіційний переклад - 2001 год
 18. Міжнародна морська організація. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом " (Лондон, 23 марта 2001 года)"Государства-участники настоящей Конвенции, - 2001 год
 19. Міжнародна морська організація. Поправки к пределам ответственности в Протоколе 1992 года об изменении "Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года" (18 октября 2000 года) - 2000 год
 20. Міжнародна морська організація. Поправки к пределам компенсации в Протоколе 1992 года об изменении Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года " (18 октября 2000 года)"Статья 6 (3) Протокола 1992 года к Конвенции о Фонде ( 995_585 ) изменяется следующим образом: - 2000 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -