Європейський суд з прав людини. "Справа «Куликов та інші проти України» (Заяви № 5114/09 та 17 інших - див. перелік у додатку)". 2017

Справа «Куликов та інші проти України» (Заяви № 5114/09 та 17 інших - див. перелік у додатку)СТРАСБУРГ19 січня 2017 рокуОСТАТОЧНЕ19/04/2017Автентичний перекладЦе рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Його текст може підлягати редакційним виправленням.У справі «Куликов та інші проти України»Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли:Ангеліка Нуссбергер (<…>), Голова,Ерік Мьосе (<…>),Ганна Юдківська (<…>),Андре Потоцький (<…>),Йонко Грозєв (<…>),Карло Ранзоні (<…>),Мартінш Мітс (<…>), судді,та Мілан Блашко (<…>), заступник Секретаря секції,після обговорення за зачиненими дверима 13 грудня 2016 рокупостановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:ПРОЦЕДУРА1. Справу було розпочато за вісімнадцятьма заявами (№№ 5114/09, 4588/11, 9740/11, 12812/11, 20554/11, 35336/11, 68443/11, 75790/11, 78241/11, 5678/12, 11775/12, 21546/12, 54135/12, 65207/12, 77810/12, 242/13, 15073/13 та 57154/13), поданими до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) вісімнадцятьма громадянами України (далі - заявники), особисті дані яких разом із датами подання заяв викладено у Додатку І. Перелік представників заявників (якщо такі представники були) наведено у Додатку II.2. Уряд України (далі - Уряд) на останніх етапах провадження представляв його Уповноважений - п. Іван Ліщина.3. Заявники стверджували, зокрема, що звільнення їх з посад суддів порушувало їхні права, гарантовані статтями 6 та 8 Конвенції.4. 14 червня 2011 року Уряд було повідомлено про заяву № 4588/11. 15 січня 2014 року Уряд було повідомлено про всі інші заяви.ФАКТИІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИА. Загальні факти5. Заявники обіймали посади суддів національних судів. Щодо них були порушені провадження, внаслідок чого їх було звільнено з посад суддів. Факти, що стали підставою для їх звільнення, розглядала Вища рада юстиції (далі - ВРЮ). Подання ВРЮ про звільнення суддів було внесено на розгляд до Верховної Ради України або Президента України (залежно від того, який з цих органів влади призначав заявників на посади суддів) для прийняття остаточних рішень щодо їх звільнення.6. У подальшому заявники безрезультатно оскаржували своє звільнення до Вищого адміністративного суду України (далі - ВАСУ) або інших судів.В. Окремі факти, що стосуються кожної заяви1. Заява № 5114/09, подана Андрієм Володимировичем КУЛИКОВИМ7. 4 лютого 2004 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання про звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ вказала, що заявник проігнорував вказівки голови та заступника голови суду, у якому він працював. Крім того, заявник незаконно порушив кримінальну справу стосовно голови суду. ВРЮ також зазначила, що заявник зневажливо ставився до внутрішніх правил суду, його професійна компетенція не покращилась та у нього були труднощі у спілкуванні з колегами, які працювали у тому ж суді. ВРЮ відхилила твердження заявника про те, що пропозиція про його звільнення не ґрунтувалась на достовірних фактах, а голова суду ставився до нього упереджено і втручався у професійну діяльність заявника. ВРЮ дійшла висновку, що заявник не виконував свої обов’язки чесно і сумлінно, а тому мав бути звільнений з посади.8. 22 травня 2008 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.(a) Оскарження рішення ВРЮ9. Заявник оскаржив рішення ВРЮ щодо його звільнення до судів.10. 13 липня 2007 року Шевченківський районний суд міста Києва відхилив позов заявника у зв’язку з його безпідставністю.11. 26 жовтня 2010 року Київський апеляційний адміністративний суд залишив цю постанову без змін.12. 2 листопада 2010 року заявник безуспішно звернувся до апеляційного суду з заявою про отримання копії постанови від 26 жовтня 2010 року.13. 17 і 19 листопада 2010 року заявник оскаржував цю постанову до ВАСУ. Заявника не було поінформовано про результати провадження у ВАСУ.(b) Оскарження Постанови Верховної Ради України14. 22 квітня 2009 року заявник оскаржив Постанову Верховної Ради України від 22 травня 2008 року до Київського окружного адміністративного суду.15. 13 жовтня 2009 року суд зупинив розгляд справи до завершення провадження про законність рішення ВРЮ.16. 16 серпня 2012 року суд постановив ухвалу про залишення позовної заяви заявника без розгляду по суті.2. Заява № 4588/11, подана Володимиром Миколайовичем КОРЗАЧЕНКОМ17. 7 червня 2010 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести Президенту України подання щодо звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник як суддя суду першої інстанції порушив положення законодавства щодо територіальної підсудності справи, яка стосувалася трудового спору на державному підприємстві. Крім того, ВРЮ встановила, що, розглядаючи цю справу, він порушив положення законодавства щодо застосування заходів забезпечення позову. Внаслідок застосування заходів забезпечення позову державі було завдано значних збитків.18. 6 липня 2010 року Президент України видав Указ про звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги».19. Заявник оскаржив до ВАСУ рішення ВРЮ та Указ Президента України стосовно його звільнення.20. 28 липня 2010 року ВАСУ залишив фактичні висновки та правову оцінку ВРЮ у справі заявника без змін та відхилив позов заявника у зв’язку з його безпідставністю.3. Заява № 9740/11, подана Олегом Володимировичем БАЧУНОМ21. 17 травня 2010 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла два рішення стосовно внесення до Верховної Ради України подання про звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що при відправленні правосуддя заявник систематично допускав процесуальні помилки, ухвалював рішення, що суперечили національному законодавству, а також неналежним чином застосовував заходи забезпечення позову. ВРЮ також вважала, що витрати заявника очевидно не відповідали його офіційному доходу. ВРЮ дійшла висновку, що обставини справи свідчили, що заявник зганьбив професію судді та поставив під сумнів власну об’єктивність та неупередженість. Пояснення заявника були відхилені як необґрунтовані.22. 3 червня 2010 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.23. Заявник оскаржив до ВАСУ рішення ВРЮ та Постанову Верховної Ради України стосовно його звільнення.24. 13 серпня 2010 року ВАСУ відхилив позови заявника як необгрунтовані.4. Заява № 12812/11, подана Сергієм Михайловичем КОНЯКІНИМ25. 11 червня 2009 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. У зв’язку з цим ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання про звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник ухвалив декілька незаконних і необґрунтованих рішень, а також недотримувався процесуального законодавства при відправленні правосуддя. Заперечення заявника були відхилені як необґрунтовані.26. 3 червня 2010 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.27. Заявник оскаржив до ВАСУ Постанову Верховної Ради України стосовно його звільнення. У своєму позові він стверджував, що висновки ВРЮ були безпідставними та незаконними; провадження у ВРЮ відбувалося з порушеннями. ВРЮ вступила у справу в якості третьої особи.28. 18 серпня 2010 року ВАСУ відхилив позов заявника як безпідставний. ВАСУ встановив, що висновки ВРЮ були обґрунтованими, а рішення ВРЮ і Верховної Ради України - законними.5. Заява № 20554/11, подана Людмилою Іванівною СТАСОВСЬКОЮ29. 26 травня 2010 року ВРЮ встановила, що заявниця порушила присягу судді. ВРЮ прийняла три рішення стосовно внесення до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявниці з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявниця ухвалила декілька незаконних і необґрунтованих рішень, а також не дотримувалась процесуального законодавства при відправленні правосуддя. Відповідно до висновку ВРЮ процесуальні помилки заявниці зганьбили професію судді та поставили під сумнів її власну об’єктивність і неупередженість, тому вона підлягала звільненню з посади. Доводи заявниці були відхилені як такі, що не заслуговують на увагу.30. 17 червня 2010 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявниці та ухвалила відповідну Постанову.31. Заявниця оскаржила до ВАСУ одне з рішень ВРЮ від 26 травня 2010 року, а також Постанову Верховної Ради України про її звільнення.32. 23 вересня 2010 року ВАСУ розглянув справу і дійшов висновку, що рішення ВРЮ було законним і обґрунтованим. Що стосується двох інших рішень, винесених ВРЮ в той самий день, ВАСУ зазначив, що заявниця їх не оскаржувала. Відтак, ВАСУ постановив, що підстави для розгляду законності інших рішень ВРЮ відсутні. ВАСУ також встановив, що право заявниці на участь у пленарному засіданні Верховної Ради було порушено, а тому ухвалив, що Постанова Верховної Ради стосовно заявниці є незаконною.33. 23 грудня 2010 року Верховна Рада України повторно проголосувала за звільнення заявниці з посади судді (на основі рішень ВРЮ від 26 травня 2010 року) та ухвалила відповідну Постанову.34. Заявниця звернулась до ВАСУ з позовом про визнання неправомірною та скасування Постанови Верховної Ради України.35. 31 травня 2011 року ВАСУ відмовив у задоволенні позову заявниці як необґрунтованого. ВАСУ встановив, що процедура звільнення заявниці Верховною Радою України, а також відповідна Постанова, ухвалена нею, були законними.6. Заява № 35336/11, подана Петром Олеговичем КОВЗЕЛЕМ36. 7 червня 2010 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. У зв’язку з цим ВРЮ прийняла рішення внести Президенту України подання щодо звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник неналежним чином застосував заходи забезпечення позову у справі, де відповідачем було Міністерство юстиції. Відповідно до висновку ВРЮ вказане порушення поставило під сумнів об’єктивність та неупередженість заявника та доводило, що заявник несумлінно виконував свої обов’язки і зганьбив професію судді.37. 18 червня 2010 року Указом Президента України заявника було звільнено з посади судді.38. Заявник оскаржив звільнення його з посади до ВАСУ.39. 27 січня 2011 року ВАСУ встановив, що рішення ВРЮ було незаконним. ВАСУ також зазначив, що заявник просив суд «скасувати» Указ Президента про його звільнення, а не «визнати його незаконним». Проте скасування актів Президента України та ВРЮ не входило до повноважень ВАСУ як суду першої інстанції. У зв’язку з цим ВАСУ послався на статтю 11 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ), зазначивши, що вказане положення унеможливлювало розгляд справи поза межами позовних вимог.40. Беручи до уваги постанову ВАСУ від 27 червня 2011 року, в, о. Президента України 18 березня 2014 року скасував Указ Президента України від 18 червня 2010 року щодо звільнення заявника.41. 19 березня 2014 року заявника було поновлено на посаді судді.7. Заява № 68443/11, подана Кирилом Олександровичем КОРМУШИНИМ42. 6 грудня 2010 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла два рішення про внесення до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що, відправляючи правосуддя, заявник порушував процесуальне законодавство, а також втручався у діяльність правоохоронних органів під час здійснення розшукових дій. Ці порушення поставили під сумнів об’єктивність і неупередженість заявника, який несумлінно виконував свої обов’язки. ВРЮ відхилила доводи заявника щодо заперечення рішення про його звільнення.43. 23 грудня 2010 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.44. Заявник оскаржив рішення ВРЮ і Постанову Верховної Ради України щодо його звільнення до ВАСУ.45. 6 квітня 2011 року ВАСУ відмовив у задоволенні позову заявника у зв’язку з його безпідставністю. Відповідно до тверджень заявника у той день ВАСУ проголосив лише вступну і резолютивну частини рішення.46. 5 травня 2011 року ВАСУ надіслав заявнику копію повного тексту рішення. Заявник стверджував, що отримав цей лист 7 травня 2011 року.8. Заява № 75790/11, подана Лілією Анатоліївною ВАСІНОЮ47. 1 березня 2011 року ВРЮ встановила, що заявниця порушила присягу судді. Відтак, ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявниці з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявниця ухвалила декілька незаконних і необґрунтованих рішень, неналежним чином застосовувала заходи забезпечення позову і допускала процесуальні помилки при відправленні правосуддя. ВРЮ постановила, що ці порушення поставили під сумнів об’єктивність, неупередженість та незалежність заявниці; крім того, відповідно до рішення ВРЮ, заявниця проігнорувала вимоги національного законодавства і несумлінно виконувала свої обов’язки. ВРЮ відхилила заперечення заявниці як необґрунтовані.48. Заявниця оскаржила рішення ВРЮ до ВАСУ.49. 2 червня 2011 року ВАСУ відхилив позов заявниці у зв’язку з його безпідставністю.50. 7 липня 2011 року проект Постанови Верховної Ради України щодо звільнення заявниці з посади судді не було підтримано більшістю депутатів Верховної Ради.51. 3 листопада 2011 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявниці та ухвалила відповідну Постанову.52. 17 травня 2012 року ВАСУ відхилив позов заявниці про визнання незаконними рішення ВРЮ та Постанови Верховної Ради України стосовно її звільнення у зв’язку з його безпідставністю, зазначивши зокрема, що рішення ВРЮ від 1 березня 2011 року вже було розглянуто ВАСУ. ВАСУ не встановив жодних порушень у процедурі звільнення заявниці Верховною Радою України.9. Заява № 78241/11, подана Ігорем Івановичем БАРАНЕНКОМ53. 26 травня 2010 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. У зв’язку з цим ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник як головуючий суддя брав участь у розгляді справи, в якій суддя В., його родич, виступав третьою особою. За результатами розгляду цієї справи було винесено незаконне рішення, скасоване судом вищої інстанції. ВРЮ також зазначила, що заявник приховав той факт, що він і суддя В. є родичами. ВРЮ вважала, що ці факти поставили під сумнів об’єктивність і неупередженість заявника, який зганьбив професію судді, знехтував правилами етичної поведінки судді та несумлінно виконував свої обов’язки. ВРЮ відхилила заперечення заявника як необґрунтовані.54. 17 червня 2010 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.55. Заявник звернувся до ВАСУ, з позовом про визнання протиправною та скасування Постанови Верховної Ради України.56. 15 вересня 2010 року ВАСУ розглянув справу. ВАСУ зазначив, що заявник по суті не оскаржував рішення ВРЮ; крім того, він не вказав ВРЮ як сторону провадження. Відтак, ВАСУ постановив, що підстави для розгляду питання про законність рішення ВРЮ стосовно заявника відсутні. ВАСУ також встановив, що право заявника на участь у пленарному засіданні Верховної Ради не було дотримано, і визнав Постанову Верховної Ради стосовно заявника незаконною.57. 23 грудня 2010 року Верховна Рада України повторно проголосувала за звільнення заявника з посади судді (на підставі рішення ВРЮ від 26 травня 2010 року) та ухвалила відповідну Постанову.58. Заявник звернувся до ВАСУ з повозом про визнання незаконною Постанови Верховної Ради України. Він стверджував, що висновки ВРЮ були необґрунтованими і незаконними; крім того, провадження у ВРЮ відбувалось із порушеннями. Заявник просив залучити ВРЮ в якості третьої особи у справі.59. 5 липня 2011 року ВАСУ розглянув справу і відхилив позов заявника як необґрунтований. У постанові ВАСУ було зазначено, що заявник по суті не оскаржував рішення ВРЮ, а тому підстав для перегляду рішення ВРЮ немає. ВАСУ також встановив, що процедура звільнення заявника Верховною Радою України, а також відповідна Постанова, ухвалена нею, були законними.10. Заява № 5678/12, подана Ігорем Анатолійовичем БОНДАРЕНКОМ60. 6 грудня 2010 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання про звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник неналежним чином застосовував національне законодавство у земельних і адміністративних справах, а також не дотримувався положень процесуального законодавства під час розгляду цих справ. Відповідно до висновку ВРЮ такі порушення призвели до того, що об’єктивність та неупередженість заявника було поставлено під сумнів. ВРЮ доводила, що заявник несумлінно виконував свої обов’язки і зганьбив професію судді. Пояснення заявника були відхилені як необґрунтовані.61. 21 квітня 2011 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.62. 19 травня 2011 року заявник звернувся до ВАСУ, з позовом про визнання незаконними Постанови Верховної Ради України та рішення ВРЮ. Він зазначив, що пропустив строк оскарження рішення ВРЮ у зв’язку із серйозною хворобою його дитини.63. 21 червня 2011 року ВАСУ своєю ухвалою залишив без розгляду позов заявника в частині вимог про визнання незаконним рішення ВРЮ, встановивши, що заявник пропустив строк оскарження рішення ВРЮ без поважної причини.64. 21 липня 2011 року ВАСУ відхилив позов заявника про визнання незаконною Постанови Верховної Ради України у зв’язку з його безпідставністю. У постанові ВАСУ зазначалося, що заявника було повідомлено про пленарне засідання Верховної Ради України, а тому його неявка на таке засідання не дає підстав для визнання відповідної Постанови незаконною.11. Заява № 11775/12, подана Ніною Дмитрівною БАБИЧ65. 26 травня 2010 року ВРЮ встановила, що заявниця порушила присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявниці з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ встановила, що заявниця не дотримувалась положень процесуального законодавства під час розгляду корпоративного спору, і ухвалила у цій справі незаконне рішення. На думку ВРЮ, такі порушення свідчать про те, що заявниця зганьбила професію судді, а її дії не були сумлінними та неупередженими. Пояснення заявниці були відхилені як безпідставні.66. 17 червня 2010 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявниці та ухвалила відповідну Постанову.67. Заявниця звернулась до ВАСУ з позовом про визнання дій ВРЮ та Верховної Ради України протиправними, а рішень - незаконними.68. 18 серпня 2010 року постановою ВАСУ визнано законним рішення ВРЮ. Щодо розгляду у Верховній Раді України ВАСУ дійшов висновку, що право заявниці на участь у пленарному засіданні Верховної Ради було порушено, а тому визнав Постанову Верховної Ради стосовно заявниці незаконною.69. 23 грудня 2010 року Верховна Рада України повторно проголосувала за звільнення заявниці з посади судді (на підставі подання ВРЮ від 26 травня 2010 року) та ухвалила відповідну Постанову.70. Заявниця звернулася до ВАСУ з позовом про оскарження другої Постанови Верховної Ради України. За клопотанням заявниці ВРЮ було залучено до участі у справі у якості третьої особи.71. 28 вересня 2011 року ВАСУ розглянув справи та відмовив у задоволенні позову у зв’язку з його необґрунтованістю. Він зазначив, що рішення ВРЮ від 26 травня 2010 року раніше вже було розглянуто ВАСУ. ВАСУ також встановив, що процедура звільнення заявниці Верховною Радою України, а також відповідна Постанова, ухвалена нею, були законними.12. Заява № 21546/12, подана Олександром Миколайовичем РОЗДОБУДЬКОМ72. 14 червня 2011 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання про звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник ухвалив декілька незаконних рішень, а також допускав процесуальні помилки, відправляючи правосуддя. ВРЮ дійшла висновку, що помилки заявника ставили під сумнів його об’єктивність, неупередженість і незалежність, а свої обов’язки він виконував несумлінно.73. 22 вересня 2011 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.74. 4 жовтня 2011 року ВАСУ відмовив у задоволенні позову заявника про визнання протиправним і скасування рішення ВРЮ.13. Заява № 54135/12, подана Лідією Володимирівною ТОКАР75. 21 лютого 2007 року ВРЮ встановила, що заявниця порушила присягу судді, і прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявниці з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявниця неналежним чином застосувала заходи забезпечення позову у корпоративному спорі, чим безпідставно втрутилась в господарську діяльність підприємства; також вона не дотримувалась процесуального законодавства, відправляючи правосуддя у тій справі. ВРЮ дійшла висновку, що такі порушення свідчили про те, що заявниця діяла незаконно, упереджено і не була незалежною. Пояснення заявниці були відхилені як безпідставні.76. 5 червня 2008 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявниці та ухвалила відповідну Постанову.77. Заявниця звернулася до Вінницького окружного адміністративного суду з позовом про визнання дій Верховної Ради України та ВРЮ незаконними.78. 28 листопада 2008 року цей суд відмовив заявниці у задоволенні позову у зв’язку з його необґрунтованістю.79. 16 грудня 2009 року Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги заявниці у зв’язку з його безпідставністю.80. 6 березня 2012 року ВАСУ залишив касаційну скаргу заявниці без задоволення.14. Заява № 65207/12, подана Олександром Анатолійовичем ШКІНДЕРОМ81. 24 січня 2012 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник неодноразово йшов у відпустку без відповідного погодження з керівництвом суду, не з’являвся на робочому місці без поважних при- чин, заважав помічнику судді виконувати його обов’язки, відмовлявся розглядати справи, а також не дотримувався положень законодавства стосовно подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Беручи до уваги ці факти, ВРЮ дійшла висновку, що заявник зневажливо ставився до своїх професійних обов’язків, зганьбив професію судді, а отже підлягає звільненню з посади судді.82. 12 квітня 2012 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.83. У період з лютого до серпня 2012 року заявник намагався ініціювати провадження у ВАСУ, оскаржуючи рішення ВРЮ. ВАСУ неодноразово відмовляв у відкритті провадження, вказуючи, що заявник не усунув недоліки позовних заяв.84. Заявник звернувся до ВАСУ з позовом про визнання Постанови Верховної Ради України щодо його звільнення незаконною.85. 5 червня 2012 року ВАСУ відмовив у задоволенні позову заявника у зв’язку з його безпідставністю.15. Заява № 77810/12, подана Олександром Івановичем ВОЛВЕНКОМ86. 24 січня 2012 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ зазначила, що заявник неодноразово йшов у відпустку без відповідного погодження керівництва суду, не з’являвся на робочому місці без поважних причин, відмовлявся приймати до свого провадження справи, відкладав розгляд кримінальних справ, заважав помічнику судді виконувати його обов’язки, а також не дотримувався положень законодавства стосовно подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Беручи до уваги ці факти, ВРЮ встановила, що заявник зневажливо ставився до своїх професійних обов’язків, зганьбив професію судді, а отже підлягає звільненню з посади судді.87. 12 квітня 2012 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.88. У період з лютого до серпня 2012 року заявник намагався ініціювати провадження у ВАСУ, оскаржуючи рішення ВРЮ. ВАСУ неодноразово відмовляв у відкритті провадження, зазначаючи, що заявник при підготовці і поданні скарги не дотримався вимог КАСУ.89. Заявник звернувся до ВАСУ з позовом про визнання незаконною Постанови Верховної Ради України про його звільнення.90. 27 червня 2012 року ВАСУ відхилив позов заявника, у зв’язку з його безпідставністю.16. Заява № 242/13, подана Юрієм Олексійовичем СТРЕБКОВИМ91. 24 січня 2012 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання про звільнення заявника з посади судді у зв’язку з «порушенням присяги». ВРЮ зазначила, що заявник неодноразово йшов у відпустку без відповідного погодження керівництва суду, не з’являвся на робочому місці без поважних причин, відмовлявся розглядати справи, виявляв неповагу до працівників канцелярії суду, а також не дотримувався положень законодавства стосовно подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Беручи до уваги ці факти, ВРЮ встановила, що заявник зневажливо ставився до своїх професійних обов’язків, зганьбив професію судді, а отже підлягає звільненню з посади судді.92. 12 квітня 2012 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.93. У період з лютого по жовтень 2012 року заявник намагався ініціювати провадження у ВАСУ, оскаржуючи рішення ВРЮ. ВАСУ неодноразово відмовляв у відкритті провадження, зазначаючи, що заявник при підготовці і поданні скарги недотримався вимог КАСУ.94. Заявник звернувся до ВАСУ з позовом про визнання незаконною Постанови Верховної Ради України щодо його звільнення.95. 20 вересня 2012 року ВАСУ скаргу відмовив у задоволенні позову заявника у зв’язку з його безпідставністю.17. Заява № 15073/13, подана Геннадієм Леонідовичем НЕМИНУЩИМ96. 29 травня 2012 року ВРЮ встановила, що заявник порушив присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявника з посади судді за «порушення присяги». ВРЮ дійшла висновку, що, переглядаючи за нововиявленими обставинами справу, участь у якій брали місцеві органи влади, заявник припустився численних процесуальних помилок. ВРЮ вважала, що ці помилки були допущені навмисно; вони ставили під сумнів об’єктивність і неупередженість заявника, а тому є підставою для його звільнення. Заперечення заявника були відхилені як необґрунтовані.97. Заявник оскаржив рішення ВРЮ до ВАСУ.98. 21 червня 2012 року проект Постанови Верховної Ради України щодо звільнення заявника з посади судді не було підтримано більшістю депутатів Верховної Ради.99. 4 липня 2012 року ВАСУ відхилив позов заявника про визнання рішення ВРЮ незаконним. Заявник стверджує, що повний текст рішення він отримав у період з 24 до 26 липня 2012 року.100. 5 липня 2012 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявника та ухвалила відповідну Постанову.101. Заявник звернувся до ВАСУ з позовом про визнання Постанови Верховної Ради України незаконною.102. 4 вересня 2012 року ВАСУ розглянув справу і відхилив позов заявника як безпідставний. Він зазначив, що рішення ВРЮ від 29 травня 2012 року вже було розглянуто ВАСУ. ВАСУ також встановив, що процедура звільнення заявника Верховною Радою України, а також відповідна Постанова, ухвалена нею, були законними.18. Заява № 57154/13, подана Наталією Григорівною СЕРЕДНЬОЮ103. 16 жовтня 2012 року ВРЮ встановила, що заявниця порушила присягу судді. ВРЮ прийняла рішення внести до Верховної Ради України подання щодо звільнення заявниці з посади судді за «порушення присяги». У рішенні ВРЮ зазначалося, що заявниця як член колегії суддів брала участь у розгляді кримінальної справи та ухваленні рішення у ній. Згодом це рішення суду було частково скасоване судом вищої інстанції через те, що воно було необґрунтованим, а вирок - занадто м’яким. ВРЮ вважала, що рішення суду першої інстанції мало негативні наслідки: воно викликало обурення громадськості, оскільки кримінальна справа широко обговорювалася у засобах масової інформації. ВРЮ дійшла висновку, що заявниця знехтувала вимогами процесуального законодавства, а її дії під час розгляду кримінальної справи не були сумлінними та неупередженими, тому вона підлягає звільненню з посади. Заперечення заявниці були відхилені як необґрунтовані.104. Заявниця оскаржила рішення ВРЮ до ВАСУ.105. 28 лютого 2013 року ВАСУ відхилив позов заявниці у зв’язку з його безпідставністю. Серед іншого ВАСУ зазначив, що ВРЮ неодноразово відкладала засідання у зв’язку з неявкою заявниці та належним чином повідомляла заявницю про засідання.106. 23 травня 2013 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення заявниці та ухвалила відповідну Постанову.II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВОA. Конституція України в редакції від 28 червня 1996 року107. Відповідна частина статті 19 Конституції України передбачає таке:«... Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».B. Кодекс адміністративного судочинства України в редакції від 6 липня 2005 року (далі - КАСУ)108. Частина 3 статті 2 КАСУ передбачає таке:«3. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:…(3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);(6) розсудливо;(7) з дотриманням принципу рівності перед законом...(8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); ...».109. Частиною другою статті 11 КАСУ передбачено, що суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу. Суд не може виходити за межі позовних вимог, окрім випадків, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.110. Частинами першою та третьою статті 160 КАСУ передбачено, що адміністративний суд ухвалює постанову негайно після закінчення судового розгляду (частина перша). У виняткових випадках залежно від складності справи складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня закінчення розгляду справи, однак суд повинен проголосити у тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, вступну та резолютивну частини постанови (частина третя).111. Відповідно до частин першої і другої статті 167 КАСУ судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. На вимогу особи, яка бере участь у справі, суд у цей самий день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної частин). У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст постанови у строк, передбачений частиною третьою статті 160 цього Кодексу.C. Інші положення національного законодавства112. Законом України «Про статус суддів» в редакції від 15 грудня 1992 року (яка втратила чинність 30 липня 2010 року) передбачено, що вперше призначений суддя в урочистій обстановці приймає присягу такого змісту: «Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об’єктивним і справедливим».113. Інші положення національного законодавства можна знайти у тексті рішення у справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine), заява № 21722/11, пп. 56-77, ECHR 2013).114. 08 квітня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», який набув чинності 11 квітня 2014 року. Частина третя Розділу II, який має назву «Прикінцеві і перехідні положення», передбачає, зокрема, що з дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Вищої ради юстиції, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припиняються, а новий склад ВРЮ формується відповідно до закону.D. Нещодавні зміни у національному законодавстві115. 2 червня 2016 року Верховна Рада України внесла зміни до Конституції України щодо правосуддя (які набули чинності 30 вересня 2016 року, крім положення, що стосується юрисдикції Міжнародного кримінального суду, яке набирає чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цих змін). Того ж дня Верховна Рада України ухвалила новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (який набув чинності 30 вересня 2016 року, крім деяких перехідних положень, які набули чинності раніше). У пояснювальних записках до обох проектів Закону зазначалося, що у проектах Законів враховано всі ключові рекомендації Європейської комісії за демократію через право (далі - Венеціанська комісія), які стосуються судоустрою та статусу суддів. Ці рекомендації стосувалися принципів створення та діяльності органів, відповідальних за суддівську професію, забезпечення деполітизації призначення та звільнення суддів, а також посилення незалежності судової гілки влади.116. У «Прикінцевих і перехідних положеннях» Закону «Про внесення змін до Конституції» передбачено, що з моменту набуття чинності цим Законом припинення повноважень і звільнення суддів здійснюватиметься відповідно до цих змін до Конституції України; Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстиції; інші члени Вищої ради юстиції, призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строку їхніх повноважень, але не довше, ніж до 30 квітня 2019 року.ПРАВОI. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ117. З огляду на схожість заяв Суд вважає, що з метою належного відправлення правосуддя заяви слід об’єднати відповідно до пункту 1 правила 42 Регламенту Суду.II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 8 КОНВЕНЦІЇ118. Заявники скаржились за статтею 6 Конвенції на те, що провадження стосовно їхнього звільнення були несправедливими та суперечили принципу незалежного і безстороннього суду. Деякі заявники прямо чи опосередковано скаржились за статтею 8 Конвенції, що звільнення значним чином вплинуло на їхнє приватне життя.119. Беручи до уваги висновки у справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine), заява №21722/11, пп. 165-187, ECHR 2013), Суд вирішив, що з метою єдиного підходу та рівного захисту прав людини скарги за статтею 8 Конвенції слід розглядати в усіх заявах.120. Відповідні частини пункту 1 статті 6 і статті 8 Конвенції передбачають таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Європейський суд з прав людини. Заява № 58819/08, подана Ігорем Львовичем Аргуновим проти України - 2018 год
 2. Європейський суд з прав людини. Рішення у справі «Старенький та Рудий проти України» (Заяви № 44807/10 та № 15752/14) - 2018 год
 3. Європейський суд з прав людини. Рішення у справі «Карінгтон та інші проти України» (Заява № 4306/12 та 6 інших заяв - див. перелік у додатку) - 2018 год
 4. Європейський суд з прав людини. Рішення у справі «Сергієнко та Саченко проти України» від ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ "(Заяви № 78377/13 та № 41506/16)" - 2018 год
 5. Європейський суд з прав людини. Справа «Радченко проти України» від ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ "(Заява № 39555/07)" - 2018 год
 6. Європейський суд з прав людини. Справа «Макаренко проти України» (Заява № 622/11) - 2018 год
 7. Європейський суд з прав людини. Справа «Лада проти України» ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ "(Заява № 32392/07)" - 2018 год
 8. Європейський суд з прав людини. Рішення у справі «Іванов та інші проти України» від ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ "(Заява № 48759/06 та 10 інших - див. перелік у додатку)" - 2018 год
 9. Європейський суд з прав людини. ПОСТАНОВА СТРАСБУРГ22 лютого 2018 року "Справа «Гриценко та інші проти України» (Заява № 56576/08 та 3 інші - див. перелік у додатку)" - 2018 год
 10. Європейський суд з прав людини. Справа «Гелетей проти України» від ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ "(Заява № 23040/07)" - 2018 год
 11. Європейський суд з прав людини. Рішення у справі «Суржанов та інші проти України» від ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ "(Заява № 6086/13 та 3 інші - див. перелік у додатку)" - 2018 год
 12. Європейський суд з прав людини. Справа «Садов’як проти України» (Заява № 17365/14) СТРАСБУРГ 17 травня 2018 року - 2018 год
 13. Європейський суд з прав людини. Справа «Морозов та інші проти України» (Заява № 2318/07 та 3 інші - див. перелік у додатку) СТРАСБУРГ 08 березня 2018 року - 2018 год
 14. Європейський суд з прав людини. Справа «Зеленцов та інші проти України» (Заява № 40978/05 та 4 інші заяви - див. перелік у додатку) СТРАСБУРГ 03 травня 2018 року - 2018 год
 15. Європейський суд з прав людини. Справа «Красюков та інші проти України» (Заява № 64181/09 та 9 інших - див. перелік у додатку) - 2018 год
 16. Європейський суд з прав людини. Справа «Неділенько та інші проти України» (Заява № 43104/04) - 2018 год
 17. Європейський суд з прав людини. Справа «Жердєв проти України» (Заява № 34015/07) - 2018 год
 18. Європейський суд з прав людини. Справа «Корнійчук проти України» (Заява № 10042/11) - 2018 год
 19. Європейський суд з прав людини. Справа «Боєць проти України» (Заява № 20963/08) - 2018 год
 20. Європейський суд з прав людини. Справа «Олександр Волков проти України» (Заява № 21722/11) - 2018 год