Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Меморандум про взаєморозуміння стосовно розвитку морських магістралей регіону Організації Чорноморського Економічного Співробітництва " Статус Меморандуму див. ( 969_008 )" { Меморандум затверджено Постановою КМ N 1391 ( 1391-2007-п ) від 05.12.2007 }. 2007

Меморандум про взаєморозуміння стосовно розвитку морських магістралей регіону Організації Чорноморського Економічного Співробітництва Статус Меморандуму див. ( 969_008 ) { Меморандум затверджено Постановою КМ N 1391 ( 1391-2007-п ) від 05.12.2007 } Офіційний переклад Уряди держав - учасниць Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) (далі - Сторони), підтверджуючи свій намір працювати разом над розвитком інтегрованої й взаємосумісної транспортної системи серед країн Чорноморського та Каспійського регіонів; пам'ятаючи Спільну декларацію міністрів транспорту держав - членів ОЧЕС про сполучення Чорноморської транспортної мережі з Транс'європейською транспортною системою в рамках Євро-Азійських транспортних сполучень, яку було прийнято 28 січня 2005 року в Салоніках; усвідомлюючи те, що розвиток технічно та адміністративнО сумісних транспортних сполучень між країнами Чорноморського регіону та ЄС є питанням надзвичайної важливості для економічного зростання, яке забезпечує сталу мобільність пасажирів та вантажів; беручи до уваги те, що Європейська комісія з метою розширення Транс'європейської транспортної системи до сусідніх з ЄС країн, тобто в межах Балканів, Східної Європи, чорноморського та південно-середземноморського басейну, створила Групу високого рівня, яка складається з представників третіх країн, Європейської комісії та держав - членів ЄС; визнаючи високу важливість концепції "Морських магістралей", описаної в Рішенні N 884/2004/ЕС Європейського парламенту й Ради від 29 квітня 2004 року та її можливість стати корисним маркетинговим інструментом сприяння зниженню перевантаженості доріг та (або) поліпшення доступу до периферійних й острівних регіонів та держав; зважаючи на те, що морські магістралі призначені для того, щоб сконцентрувати потоки вантажів на морських шляхах підвезення матеріальних засобів таким чином, щоб поліпшити вже існуючі морські сполучення та створити нові рентабельні, регулярні й постійні морські сполучення для перевезення вантажів та пасажирів між державами - членами ОЧЕС та (або) між державами - членами ОЧЕС і державами - членами ЄС, створюючи, за можливості, реальну конкурентну альтернативу наземному транспортові; визнаючи потребу в однорідних, безпечних та екологічно чистих системах морського транспорту для сприяння: a) конкурентоспроможності й взаємосполучуваності систем контролю руху (VTMIS, AIS тощо), розроблених сторонами, при цьому дотриманню світових стандартів можна було б сприяти в подальшому для спрощення обміну відповідною інформацією. Ці дії в майбутньому могли б відбуватися також за підтримки Європейської системи морської безпеки; b) поліпшенню обміну інформацією між контрольними органами влади держави порту; визнаючи те, що співробітництво має задовольняти нагальні потреби та інтереси Сторін, досягли такого взаєморозуміння:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС):

  1. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Статус Меморандума о взаимопонимании по развитию морских магистралей в регионе государств-членов Черноморского Экономического Сотрудничества (Белград, 19 апреля 2007 года) ( 969_002 ) " (по состоянию на 19 апреля 2011 года)" (неофициальный перевод) - 2011 год
  2. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Статус Дополнительного протокола о привилегиях и иммунитетах Организации Черноморского экономического сотрудничества (Тбилиси, 30 апреля 1999 года) ( 998_026 ) " (по состоянию на 1 января 2011 года)" (неофициальный перевод) - 2011 год
  3. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Додатковий протокол про боротьбу з тероризмом до Угоди між урядами держав-учасниць Чорноморського "Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою"{ Протокол затверджено Постановою КМ N 1091 ( 1091-2008-п ) від 17.12.2008 } - 2004 год
  4. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Декларація Ялтинської зустрічі на вищому рівні "1. Мы, главы государств и правительств государств - участников Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), провели 5 июня 1998 г. в Ялте встречу с целью оценки прогресса ЧЭС с момента его создания в соответствии со Стамбульской декларацией от 25 июня 1992 г. и определения будущего направления его развития. Все мы убеждены в том, что значительный прогресс, достигнутый в нашем многостороннем экономическом сотрудничестве, содействует снижению напряженности в регионе, укреплению мира, стабильности и безопасности на благо наших народов и что пришло время укрепить международную правосубъектность ЧЭС. С этой целью мы подписали Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества ( 998_009 ), в результате чего существующий межправительственный механизм превращается в полноформатную региональную экономическую организацию."2. Мы разделяем общее мнение о том, что в XXI веке роль Черноморского региона как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения глобальной экономики существенно возрастет благодаря его стратегическому расположению и значительному экономическому потенциалу. ЧЭС должен адаптироваться к миру глобального переходного процесса и стремительных перемен, охватывая новые области сотрудничества и углубляя его в уже существующих областях. Все это требует разработки новой экономической программы ЧЭС на будущее для решения задач эпохи глобализации и информационного сообщества, стимулирования экономического роста и технического обновления, создания рабочих мест и наращивания взаимодополняемых усилий наших стран. - 1998 год
  5. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Декларація про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва " Стамбул, 26 лютого 1993 року"Голови парламентів Албанії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Румунії, Російської Федерації, Туреччини і України, зібравшись у Стамбулі 25-26 лютого 1993 року, - 1993 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -