Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. 1992

Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору, Враховуючи пропозицію Комісії (1), Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2), Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних питань (3),_______________ (1) OJ No C 322, 21.12.1990 p. 11. (2) OJ No C 67, 16.3.1992 p. 165. (3) OJ No C 96, 18.3.1991 p. 25. Оскільки Директива 92/12/ЄЕС ( 994_361 ) встановлює положення стосовно спільних домовленостей для товарів, що підлягають акцизному збору (4);_______________ (4) OJ No L 76, 23.3.1992 p. 1. Оскільки Директива 92/84/ЄЕС ( 994_431 ) (5) встановлює мінімальні ставки акцизного збору, що повинні застосовуватися у державах-членах на алкоголь та алкогольні напої;_______________ (5) див. сторінку 29 цього Офіційного Вісника. Оскільки для відповідного функціонування внутрішнього ринку важливо встановити спільні визначення для усіх відповідних продуктів; Оскільки вважається корисним взяти за основу цих визначень ті визначення, які представлені у змішаній товарній номенклатурі, яка є чинною на день прийняття цієї Директиви; Оскільки, що стосується пива, можливо дозволити альтернативні методи обчислення податку на готовий продукт; Оскільки, що стосується пива, можливо в рамках певних обмежень дозволити державам-членам застосовувати податок на шкали густини пива з міцністю більше одного градуса за шкалою Плато при умові, що жодне пиво не обкладається податком, меншим за мінімальну ставку Співтовариства, Оскільки, що стосується пива, яке виробляється невеликими незалежними пивоварними заводами, та етилового спирту, який виробляється невеликими перегінними заводами, необхідні спільні рішення, які дозволили б державам-членам застосовувати менші ставки податку на ці продукти; Оскільки можливо дозволити зміну міцності, при котрій у державах-членах вводять податок на пиво, забезпечуючи, що жодних неприйнятних проблем на внутрішньому ринку не буде; Оскільки, що стосується пива, вина та інших ферментованих напоїв, є доцільним дозволяти державам-членам звільняти від податку продукти, що вироблені у домашній спосіб не з комерційними цілями; Оскільки, головне, держави-члени застосовують єдину ставку на один гектолітр кінцевого продукту всіх типів вин та інших ферментованих напоїв, а також єдину ставку на один гектолітр кінцевого продукту всіх іскристих вин та іскристих ферментованих напоїв; Оскільки вважається доцільним дозволити державам-членам застосовувати знижені ставки податку до всіх типів вина та інших ферментованих напоїв за умови, що міцність таких продуктів не перевищує 8.5%; Оскільки державам-членам, які використовують більшу ставку на певні вина станом на 1 січня 1992 року, дозволено продовжувати застосовувати таку ставку; Оскільки, у принципі, держави-члени мають застосовувати єдину ставку податку на гектолітр кінцевого продукту до усіх проміжних продуктів; Оскільки є доцільним дозволити державам-членам застосовувати зменшену ставку податку на проміжні продукти, з одного боку, на продукти, міцність яких не перевищує 15% об'єму, а з іншого боку, на натуральні солодкі вина; Оскільки, у принципі, держави-члени мають застосовувати ту ж саму ставку податку на один гектолітр чистого спирту до усіх видів виробів з етилового спирту, як визначається у цій Директиві; Оскільки можливо дозволити державам-членам застосовувати зменшені ставки або звільнення від податку для деяких продуктів, що мають регіональний чи традиційний характер; Оскільки у випадках, коли державам-членам дозволяється застосовувати зменшені ставки, такі зменшені ставки не повинні призводити до погіршення стану конкуренції на внутрішньому ринку; Оскільки державам-членам дозволяється відшкодовувати суми сплаченого раніше акцизного податку на алкогольні напої, які стали непридатними для споживання; Оскільки необхідно на рівні Співтовариства встановити звільнення, які застосовувались би до товарів, що перевозяться між державами-членами; Оскільки, однак, можливо дозволити державам-членам мати вибір у застосуванні звільнень від податку, пов'язаних з кінцевим використанням у межах своєї території; Оскільки необхідно забезпечити наявність системи повідомлення про вимоги щодо денатурації кожної держави-члена для повної денатурації алкоголю та для їх прийняття іншими державами-членами; Оскільки держави-члени не повинні бути позбавлені засобів боротьби з ухиленням від сплати податку, зменшення суми податку чи податкових зловживань, які можуть з'являтися у сфері звільнення від податку; Оскільки державам-членам повинно бути дозволено здійснювати звільнення від податку, які вимагаються цією Директивою, шляхом відшкодування сум раніше сплаченого податку; Оскільки, у зв'язку з тим, що певні держави-члени застосовують більш високу ставку податку на "інші ігристі ферментовані напої", ніж на проміжні продукти, вони повинні мати дозвіл застосовувати цю вищу ставку на проміжні продукти, які мають характеристику "інших ігристих ферментованих напоїв", ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Розділ I. Пиво. Обсяг та сфера застосування
Розділ II. Вина
Розділ III. Ферментовані напої за виключенням вина та пива
Розділ IV. Проміжні продукти
Розділ V. Етиловий спирт
Розділ VI. Різне
Розділ VII. Звільнення від податку
Розділ VIII. Заключні положення

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003 - 2003 год
 2. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств, - 1993 год
 3. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, - 1993 год
 4. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 } - 1993 год
 5. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66, - 1993 год
 6. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду; - 1992 год
 7. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору, - 1992 год
 8. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46) - 1992 год
 9. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124) - 1992 год
 10. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47) - 1992 год
 11. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року - 1992 год
 12. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 13. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 14. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) } - 1992 год
 15. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 16. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 17. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 18. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32, - 1992 год
 19. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору, - 1992 год
 20. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, - 1992 год