Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 954_009 )" { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 685-VI ( 685-17 ) від 17.12.2008 }. 1999

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (укр/рос) Статус Конвенції див. ( 954_009 ) { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 685-VI ( 685-17 ) від 17.12.2008 } Дата підписання: 28.05.1999 Дата набрання чинності для України: 06.05.2009 Офіційний переклад Держави - сторони цієї Конвенції, визнаючи значний внесок Конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень ( 995_181 ), підписаної у Варшаві 12 жовтня 1929 року (далі - Варшавська конвенція), та інших пов'язаних з нею документів у справу гармонізації норм міжнародного приватного повітряного права; визнаючи необхідність удосконалення й консолідації Варшавської конвенції ( 995_181 ) та пов'язаних з нею документів; визнаючи важливість забезпечення захисту інтересів споживачів під час міжнародних повітряних перевезень і необхідність справедливої компенсації відповідно до принципу найбільш повного відшкодування; знову підтверджуючи бажаність упорядкованого розвитку міжнародних повітряних перевезень і безперешкодного пересування осіб, багажу та вантажів згідно з принципами й цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), учиненої в Чикаго 7 грудня 1944 року; будучи переконаними в тому, що колективні дії держав стосовно подальшої гармонізації й кодифікації деяких правил, які регулюють міжнародні повітряні перевезення, у формі нової конвенції є найбільш адекватним способом досягнення справедливого балансу інтересів, домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Глава I. Общие положения
Глава II. Документация и обязанности сторон, касающиеся перевозки пассажиров, багажа и груза
Глава III. Ответственность перевозчика и степень компенсации за вред
Глава IV. Смешанные перевозки
Глава V. Воздушные перевозки, осуществляемые лицами, не являющимися перевозчиками по договору
Глава VI. Прочие положения
Глава VII. Заключительные положения

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО):

 1. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Заключительный акт Международной Конференции по воздушному праву (Дипломатическая конференция по авиационной "безопасности), проводившейся под эгидой Международной организации гражданской авиации в Пекине с 30 августа по 10 сентября 2010 года" (Пекин, 10 сентября 2010 года) - 2010 год
 2. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящего Протокола, - 2010 год
 3. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящей Конвенции, - 2010 год
 4. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). "СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ к Чикагской конвенции 1944 г." - 2006 год
 5. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Декларация глобальных принципов либерализации международного воздушного транспорта " (Монреаль, 24 - 29 марта 2003 года)"Всемирная авиатранспортная Конференция на тему "Проблемы и возможности либерализации", проведенная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в ее Штаб-квартире в Монреале с 24 по 29 марта 2003 года с участием 145 государств и 29 организаций, - 2003 год
 6. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г.) ( 995_038 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Конвенция ( 995_038 ) вступила в силу 4 апреля 1947 г. - 2001 год
 7. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.) ( 995_244 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.12.69 г. - 2001 год
 8. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности (Рим, 7 октября 1952 г.) ( 995_231 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.02.58 г. - 2001 год
 9. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.) ( 995_165 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 27.02.51 г. - 2001 год
 10. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 г.) ( 995_016 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу: - 2001 год
 11. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 г.) ( 995_594 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"В силу еще не вступила. - 2001 год
 12. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Протокола об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года (Монреаль, 23 сентября 1978 г.) ( 954_001 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу: В силу еще не вступил. В соответствии с параграфом 1 статьи XXII Протокол ( 954_001 ) вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты. - 2001 год
 13. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 г.) ( 995_167 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу 14.10.71 г. - 2001 год
 14. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Протокола о борьбе с незаконными актами насилия "в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую"авиацию, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконными - 2001 год
 15. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Статус Протокола, касающегося изменения Конвенции о международной гражданской авиации (статьи 3bis) (Монреаль, 10 мая 1984 г.) ( 995_423 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"119 договаривающихся государств - 2001 год
 16. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Протокол, що стосується зміни Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 26 жовтня 1990 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) - 1990 год
 17. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року"( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) - 1989 год
 18. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Протокол об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года " Монреаль, 23 сентября 1978 года" Статус Протокола см.( 954_007 ) - 1978 год
 19. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 30 вересня 1977 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003 - 1977 год
 20. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Протокол об аутентичном четырехъязычном тексте Конвенции о международной гражданской авиации " (Монреаль, 30 сентября 1977 года)"Нижеподписавшиеся правительства, - 1977 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -