Статья 18

Пропуск Организации Объединенных Наций

Должностные лица Всемирной туристской организации имеют право, в соответствии со специальными соглашениями, которые могут быть заключены между Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и Генеральным секретарем Всемирной туристской организации, пользоваться пропусками Организации Объединенных Наций.

<< | >>
Законодавчий акт: Всесвітня туристична організація. Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией " { Утверждено Резолюцией 58/232 ( 995_f33 ) от 23.12.2003 }"Ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2529 (XXIV) от 5 декабря 1969 года и 32/156 от 19 декабря 1977 года,, 2003

= завантажити законодавчий акт =

Статья 18

 1. Статья 12 Актив: статья С III 6 Депозиты в кредитных учреждениях
 2. Статья 19 Пассив: статья А I Подписной капитал или аналогичный фонд
 3. |Статья 3, параграф 1, |Статья 3, параграф 1, пункты "f", |
 4. Лихтенштейн: статья 4.2 последнее предложение, статья 3 первое предложение и статья 6.б
 5. Статья 25 Пассив: статья С 1 Резерв на покрытие незаработанных премий
 6. |Статья 12, параграф 1, |Статья 12, параграф 1, третий абзац |
 7. Швейцария: статья 4.1 последнее предложение, последняя фраза, статья 2 последнее предложение и статья 6.б
 8. Статья 30 Пассив: статья С 5 Резерв выравнивания
 9. Статья 18
 10. Статья 6 (бывшая статья 8)*
 11. Статья 7 Календарь операционных дней (статья 12 (2) и (6) и статья 14 (1) Директивы 2004/109/ЕС)
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -