Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Конвенція UNIDROIT щодо міжнародної оренди обладнання "-----------------"(UNIDROIT - Международный институт ООН унификации частного права). 1988

Конвенція UNIDROIT щодо міжнародної оренди обладнання-----------------(UNIDROIT - Международный институт ООН унификации частного права) Государства - участники настоящей Конвенции, признавая важность устранения некоторых юридических препятствий в рамках международной аренды оборудования и обеспечения сбалансированности интересов различных сторон, участвующих в операции, отдавая себе отчет в необходимости сделать международную аренду оборудования более доступной, отдавая себе отчет в том, что юридические правила, действующие обычно в рамках контракта на аренду, заслуживают быть распространенными на трехсторонние отношения, характерные для операций по аренде оборудования, признавая с учетом вышесказанного полезность установления некоторых единых форм и правил, относящихся к операциям по международной аренде оборудования, преимущественно тех их аспектов, которые регулируются гражданским и торговым правом, договорились о нижеследующем:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА):

  1. Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям " Статус Конвенции см. ( 995_a96 )"Государства - участники настоящей Конвенции, собравшиеся в Риме по приглашению Правительства Итальянской Республики с 7 по 24 июня 1995 года на Дипломатическую конференцию по принятию проекта Международной конвенции ЮНИДРУА по возврату похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностей, - 1995 год
  2. Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА (UNIDROIT) <*> " Преамбула" Цели Принципов - 1994 год
  3. Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 995_a95 )"{ Про заміну Конвенції УНІДРУА Конвенцією ( 995_k62 ) від 16.11.2001 у частині, що стосується повітряних суден додатково див. Протокол ( 995_k63 ) від 16.11.2001 } - 1988 год
  4. Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг (Оттава, 28 травня 1988 року) (укр/рос) " Статус Конвенції див.( 995_a94 )" ( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 3302-IV ( 3302-15 ) від 11.01.2006 ) - 1988 год
  5. Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Устав международного института унификации частного права " (15 марта 1940 года)" Статья 1 - 1940 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -