Об'єднаний інститут ядерних досліджень. " Устав Объединенного института ядерных исследований" 23 сентября 1965 года. 1965

Устав Объединенного института ядерных исследований 23 сентября 1965 года (Приводится в редакции 1992 г.) Государства, являющиеся членами Объединенного института ядерных исследований по состоянию на 18 марта 1992 года и которые не прекратили фактическое участие в качестве членов Объединенного института ядерных исследований, отмечая, что Объединенный институт ядерных исследований за время своего существования успешно выполнял возлагавшиеся на него задачи, признавая вместе с тем, что принципы организации и деятельности Объединенного института ядерных исследований нуждаются в совершенствовании и приведении их в соответствие с требованиями, предъявляемыми к современному уровню международного сотрудничества и проведения фундаментальных исследований, на основании статьи 42 Устава Объединенного института ядерных исследований от 23 сентября 1956 года решили изменить Устав и принять его в следующей редакции.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
|
Глава I. Общие положения
Глава II. Участие в деятельности Института
Глава III. Средства и имущество Института
Глава IV. Комитет Полномочных Представителей
Глава V. Дирекция Института
Глава VI. Научно-технический совет Института
Глава VII. Структура Института
Глава VIII. Персонал Института
Глава IX. Заключительные положения

Об'єднаний інститут ядерних досліджень:

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -