Європейський Союз. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. 2003

Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) Статус Конвенції див. ( 994_815) { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 } Дата підписання: 15.05.2003 Дата ратифікації Україною: 20.09.2006 Дата підписання від імені України: 15.05.2003 Дата набрання чинності для України: 01.04.2007 Офіційний переклад Преамбула Держави - члени Ради Європи та інші держави, що підписали цю Конвенцію, беручи до уваги Європейську Конвенцію про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20 травня 1980 року (ETS N 105) ( 994_327 ); беручи до уваги Гаазьку Конвенцію про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року ( 995_188 ) та Гаазьку Конвенцію про юрисдикцію, застосовуване право, визнання, виконання та співробітництво стосовно батьківської відповідальності й заходів захисту дітей від 19 жовтня 1996 року ( 973_002 ); беручи до уваги Резолюцію Ради про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у сімейних справах і в справах батьківської відповідальності за спільних дітей від 29 травня 2000 року N 1347/2000; визнаючи, що, як передбачено в різних міжнародних юридичних документах Ради Європи, а також у статті 3 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини від 20 листопада 1989 року ( 995_021 ), перш за все повинні враховуватися найвищі інтереси дитини; усвідомлюючи потребу в додаткових положеннях для забезпечення контактів між дітьми і їхніми батьками та іншими особами, що мають сімейні зв'язки з дітьми, які захищаються статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (ETS N 5) ( 995_004 ); беручи до уваги статтю 9 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини ( 995_021 ), що передбачає право дитини, яка розлучена з одним з батьків чи з обома батьками, регулярно підтримувати особисті стосунки й прямі контакти з обома батьками, крім випадків, коли це суперечить найвищим інтересам дитини; беручи до уваги пункт 2 статті 10 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини ( 995_021 ), що передбачає право дитини, батьки якої проживають у різних державах, регулярно підтримувати, особисті стосунки й прямі контакти з обома батьками, але не за виключних обставин; усвідомлюючи бажаність визнання того, що права мають не тільки батьки, а й діти; погоджуючись, отже, замінити поняття "доступ до дітей" поняттям "контакт з дітьми"; беручи до уваги Європейську Конвенцію про здійснення прав дітей (ETS N 160) ( 994_135 ) та бажаність сприяння заходам, спрямованим на надання допомоги дітям у справах стосовно контакту з батьками та іншими особами, що мають сімейні зв'язки з дітьми; погоджуючись стосовно потреби дітей контактувати не лише з обома батьками, а й з певними іншими особами, які мають сімейні зв'язки з дітьми, та стосовно важливості для батьків й інших таких осіб зберігати контакт з дітьми з урахуванням найвищих інтересів дитини; беручи до уваги потребу сприяти прийняттю в державах загальних принципів контакту з дітьми, зокрема для полегшення застосування міжнародних документів у цій сфері; розуміючи, що механізм, створений для введення в дію іноземних розпоряджень про контакт з дітьми, більш ймовірно, буде забезпечувати задовільні результати у випадках, коли принципи, на яких ґрунтуються ці іноземні розпорядження, є подібними принципам у державі, що вводить в дію такі іноземні розпорядження; визнаючи потребу, коли діти й батьки та інші особи, що мають сімейні зв'язки з дітьми, проживають у різних державах, заохочувати судові органи частіше використовувати транскордонні контакти й збільшувати впевненість усіх заінтересованих осіб у тому, що діти будуть повернуті після закінчення такого контакту; зауважуючи, що положення про ефективні запобіжні заходи та додаткові гарантії буде сприяти, імовірно, забезпеченню повернення дітей, зокрема після закінчення транскордонних контактів; зауважуючи, що для забезпечення рішень, пов'язаних, зокрема, з транскордонними контактами з дітьми, потрібний додатковий міжнародний документ; бажаючи запровадити співробітництво між усіма центральними органами й іншими органами для сприяння й поліпшення контакту між дітьми та їхніми батьками, а також іншими особами, що мають сімейні зв'язки з такими дітьми, і, зокрема, для сприяння судовому співробітництву в справах, що стосуються транскордонного контакту; домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Глава I. ЦЕЛИ КОНВЕНЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Глава II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАСПОРЯЖЕНИЯМ О КОНТАКТЕ
Глава III. МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ КОНТАКТОВ
Глава IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Глава V. ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Європейський Союз. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 } - 2010 год
 2. Європейський Союз. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ) - 2010 год
 3. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад - 2009 год
 4. Європейський Союз. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ) - 2007 год
 5. Європейський Союз. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999 - 2006 год
 6. Європейський Союз. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ) - 2006 год
 7. Європейський Союз. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000 - 2006 год
 8. Європейський Союз. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" - 2005 год
 9. Європейський Союз. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад - 2005 год
 10. Європейський Союз. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 } - 2005 год
 11. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993 - 2005 год
 12. Європейський Союз. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2004 год
 13. Європейський Союз. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ) - 2004 год
 14. Європейський Союз. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года) - 2003 год
 15. Європейський Союз. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие - 2002 год
 16. Європейський Союз. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2002 год
 17. Європейський Союз. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ) - 2002 год
 18. Європейський Союз. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) } - 2001 год
 19. Європейський Союз. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993 - 1998 год
 20. Європейський Союз. Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб "Статус Протоколу див. ( 994_794 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 718-IV ( 718-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.228 ) - 1997 год