<<
>>

Стаття II

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Функції

А. Агентство уповноважується:

1) сприяти і допомагати науково-дослідній роботі в галузі атомної енергії і розвиткові атомної енергії та практичному її застосуванню в мирних цілях в усьому світі і, в разі прохання про це, бути посередником з метою забезпечити тому чи іншому членові Агентства подання послуг або постачання йому матеріалів, устаткування чи технічних засобів іншим членом Агентства, а також проводити будь-які операції або надавати будь-які послуги, що можуть принести користь в науково-дослідній роботі в галузі атомної енергії, або в розвитку атомної енергії, або в практичному застосуванні атомної енергії в мирних цілях;

2) відповідно до цього Статуту забезпечувати послуги, матеріали, устаткування і технічні засоби для задоволення потреб науково-дослідної роботи в галузі атомної енергії, розвитку атомної енергії і практичного її застосування в мирних цілях включаючи виробництво електричної енергії, з належним врахуванням потреб слаборозвинутих районів світу;

3) сприяти обміну науковими і технічними відомостями про застосування атомної енергії в мирних цілях;

4) заохочувати обмін науковими працівниками і спеціалістами в галузі використання атомної енергії в мирних цілях та їх підготовку;

5) встановлювати і проводити в життя гарантії, які мають своєю метою забезпечити, щоб спеціальні розщеплювані та інші матеріали, послуги, устаткування, технічні засоби і відомості які надаються Агентством, або на його вимогу, або під його наглядом чи контролем, не були використані так, щоб сприяти якій-небудь воєнній меті, і поширювати, на вимогу сторін, застосування цих гарантій на будь-які двосторонні чи багатосторонні угоди або, на вимогу тієї чи іншої держави, на будь-які види діяльності цієї держави в галузі атомної енергії;

6) встановлювати або застосовувати, в консультації і, у належних випадках, у співробітництві з компетентними органами Організації Об'єднаних Націй і з заінтересованими спеціалізованими установами, норми безпеки для охорони здоров'я і зведення до мінімуму небезпеки для життя і майна (включаючи такі ж норми для умов праці) і забезпечувати застосування цих норм як у своїй власній роботі, так і в роботі, при якій використовуються матеріали, послуги, устаткування, технічні засоби і відомості, що надаються Агентством, або на його вимогу, або під його контролем чи наглядом, і забезпечувати, на вимогу сторін, застосування цих норм до діяльності, проводжуваної на підставі будь-якої двосторонньої або багатосторонньої угоди або, на вимогу тієї чи іншої держави, до будь-якого виду діяльності цієї держави в галузі атомної енергії;

7) набувати або створювати будь-які установки, заводи і устаткування, що можуть бути корисними при виконанні ним покладених на нього функцій, якщо наявні у відповідному районі установки, заводи і устаткування є недостатніми або якщо користування ними можливе лише на умовах, які Агентство визнає незадовільними.

В. При виконанні своїх функцій Агентство:

1) проводить свою діяльність у відповідності з цілями і принципами Організації Об'єднаннх Націй, спрямованими на зміцнення миру і заохочення міжнародного співробітництва, і згідно з проводжуваною Організацією Об'єднаних Націй політикою сприяння встановленню зумовленого гарантіями роззброєння в усьому світі і згідно з будь-якими міжнародними угодами, укладеними у відповідності з такою політикою;

2) встановлює контроль над використанням спеціальних розщеплюваних матеріалів, що надходять у Агентство, з тим, щоб забезпечити використання цих матеріалів тільки у мирних цілях;

3) розподіляє свої ресурсн так, щоб забезпечити їх ефективне використання і найбільш можливу загальну користь в усіх районах світу, маючи на увазі спеціальні потреби слаборозвинутих районів світу;

4) подає щорічні доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і, коли це потрібно, Раді Безпеки.

Коли у зв'язку з діяльністю Агентства виникають питання, що входять у компетенцію Ради Безпеки, Агентство повідомляє про це Раду Безпеки, як орган, на який покладена головна відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки, а також може вжити заходів, на які воно уповноважене в силу цього Статуту, включаючи заходи, передбачені у пункті С статті XII;

5) подає доповіді Економічній і Соціальній Раді та іншим органам Організації Об'єднаних Націй в питаннях, що входять у компетенцію цих органів.

С.

При виконанні своїх функцій Агентство не обумовлює надання допомоги своїм членам ніякими політичними, економічними, воєнними або іншими вимогами, не сумісними з положеннями цього Статуту.

D. При умові виконання положень цього Статуту і положень угод, укладених між державою або групою держав і Агентством, що повинні відповідати постановам цього Статуту, робота Агентства має вестись з додержанням суверенних прав держав.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття II

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -