<<
>>

Стаття V

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Генеральна Конференція

А. Генеральна Конференція, що складається з представників усіх членів Агентства, збирається на чергові щорічні сесії, а також на ті спеціальні сесії, що можуть бути скликані Генеральним Директором на вимогу Ради управляючих або більшості членів Агентства.

Сесії проводяться у Центральних установах Агентства, якщо Генеральна Конференція не ухвалить іншого рішення.

В. На таких сесіях кожний член Агентства буде представлений одним делегатом, який може супроводжуватись заступниками і радниками. Витратн, зв'язані з участю у сесії тієї чи іншої делегації, несе відповідний член Агентства.

С. На початку кожної сесії Генеральна Конференція обирає Голову та інших необхідних службових осіб. Вони перебуватимуть на посаді протягом даної сесії. Генеральна Конференція, з врахуванням положень цього Статуту, виробляє свої власні правила процедури. Кожний член Агентства має один голос. Рішення на виконання пункту Н статті XIV, пункту С статті XVIII і пункту В статті XIX ухвалюються більшістю у дві третини членів, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення з інших питань, включаючи визначення додаткових категорій питань, що мають бути вирішені більшістю у дві третини голосів, ухвалюються простою більшістю членів, які присутні і беруть участь в голосуванні. Більшість всіх членів становить кворум.

D. Генеральна Конференція може обговорювати будь-які питання або будь-які предмети, що охоплюються цим Статутом або стосуються повноважень і функцій будь-якого органу, передбачуваного цим Статутом, і може робити рекомендацїї членам Агентства або Раді управляючих, або ж членам Агентства і Раді, з усіх таких питань і предметів.

Е. Генеральна Конференція:

1) обирає членів Ради управляючих відповідно до статті VI;

2) затверджує прийом держав у члени Агентства відповідно до статті IV;

3) припиняє дію привілеїв і прав членів відповідно до статті XIX;

4) розглядає річну доповідь Ради;

5) затверджує відповідно до статті XIV бюджет Агентства, поданий Радою управляючих, або повертає його Раді з рекомендаціями по всьому бюджету чи по його частинах для повторного подання Генеральній Конференції;

6) затверджує доповіді, подавані Організації Об'єднаних Націй відповідно до угоди про зв'язок між Агентством і Організацією Об'єднаних Націй, за винятком доповідей, згадуваних у пункті С статті XII, або повертає їх Раді з своїми рекомендаціями;

7) затверджує будь-яку угоду або будь-які угоди, укладені між Агентством і Організацією Об'єднаних Націй та іншими організаціями, як це передбачено у статті XVI, або повертає такі угоди Раді з своїми рекомендаціями для повторного подання Генеральній Конференції;

8) затверджує правила і обмеження, що стосуються повноважень Ради по укладенню позик відповідно до пункту G статті XIV, затверджує правила, що стосуються прийняття Агентством добровільних внесків, і затверджує, відповідно до пункту F статті XIV, порядок використання загального фонду, згадуваного у цьому пункті;

9) затверджує зміни цього Статуту відповідно до пункту В статті XVIII;

1О) затверджує призначення Генерального Директора відповідно до пункту А статті VII.

F. Генеральна Конференція уповноважена:

1) ухвалювати рішення з усіх питань, спеціально переданих Генеральній Конференції з цією метою Радою;

2) пропонувати питання на розгляд Ради і вимагати від Ради доповідей з будь-яких питань, що стосуються функцій Агентства.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття V

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -