<<
>>

Стаття VI

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Рада управляючих

А. Склад Ради управляючих буде таким:

1. Вибуваюча Рада управляючих (або, у випадку Ради першого складу, Підготовчий комітет, про який говориться в Додатку 1) призначає до складу Ради п'ять членів, найбільш розвинутих в галузі технології атомної енергії, включаючи виробництво вихідних матеріалів, і члена, найбільш розвинутого в галузі технології атомної енергії, включаючи виробництво вихідних матеріалів, у кожному з таких районів, не представлених згадуваними вище п'ятьма членами:

1) Північна Америка, 5) Африка і Середній Схід, 2) Латинська Америка, 6) Південна Азія, 3) Західна Європа, 7) Південно-Східна Азія і район Тихого океану,

4) Східна Європа, 8) Далекий Схід.

2. Вибуваюча Рада управляючих (або, у випадку Ради першого складу, Підготовчий комітет, про який говориться у Додатку 1) призначає до складу Ради двох членів з числа таких інших країн, що виробляють вихідні матеріали: Бельгії, Польщі, Португалії і Чехословаччини, а також призначає до складу Ради ще одного члена як такого, що подає технічну допомогу. Жодний член цієї категорії ні в якому році не матиме права на повторне призначення по цій самій категорії на наступний рік.

3. Генеральна Конференція обирає десять членів до складу Ради управляючих з належним врахуванням справедливого представництва у Раді в цілому членів районів, перелічених у підпункті 1 пункту А даної статті, таким чином, щоб Рада в усякий час включала по цій категорії представника кожного з цих районів, за винятком Північної Америки. За винятком п'яти членів, обраних на річний строк, відповідно до пункту D даної статті, жодний член з цієї категорії, обраний на який-небудь строк не матиме права на переобрання по тій самій категорії на наступний строк.

В.

Призначення, передбачені у підпунктах 1 і 2 пункту А цієї статті, матимуть місце не пізніш як за 6О днів до кожної чергової щорічної сесії Генеральної Конференції. Вибори, передбачені у підпункті 3 пункту А цієї статті, проводяться на чергових щорічних сесіях Генеральної Конференції.

С. Члени, представлені у Раді управляючих відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту А цієї статті, займають посаду з часу закриття наступної після їх призначення чергової щорічної сесії Генеральної Конференції до кінця наступної чергової щорічної сесїї Генеральної Конференції.

D. Члени, представлені у Раді управляючих відповідно до підпункту 3 пункту А цієї статті, займають посаду з часу закриття чергової щорічної сесії Генеральної Конференції, на якій вони обрані, до кінця другої після цього чергової щорічної сесії Генеральної Конференції. Проте при виборах цих членів до Ради першого складу п'ять членів обирається на річний строк.

Е. Кожний член Ради управляючих має один голос. Рішення про суми бюджету Агентства ухвалюються більшістю у дві третини голосів тих, які присутні і беруть участь у голосуванні, як це передбачається у пункті Н статті XIV. Рішення з інших питань, включаючи визначення додаткових питань або категорій питань, що мають бути розв'язані більшістю у дві третини голосів, ухвалюються простою більшістю тих, які присутні і беруть участь у голосуванні. Дві третини всіх членів Ради становлять кворум.

F. Рада управляючих уповноважена виконувати функції Агентства відповідно до цього Статуту в рамках своєї відповідальності перед Генеральною Конференцією, як це передбачено в цьому Статуті.

G. Рада управляючих збирається у визначувані нею строки. Засідання мають місце в Центральних установах Агентства, якщо Рада не ухвалить іншого рішення.

Н. Рада управляючих обирає Голову та інших службових осіб з числа своїх членів і, з додержанням положень цього Статуту, встановлює свої власні правила продедури.

I. Рада управляючих може засновувати такі комітети, які вона вважає доцільними. Рада може призначати людей, щоб представляти її у відносинах з іншими організаціями.

J. Рада управляючих складає річні доповіді для подання Генеральній Конференції про справи Агентства і про всі проекти, затверджені Агентством. Рада також складає для подання Генеральній Конференції доповіді, що їх Агентство зобов'язане або може бути зобов'язане подавати Організації Об'єднаних Націй або будь-якій іншій організації, робота якої має відношення до роботи Агентства. Ці доповіді, як і річні доповіді, повинні подаватись членам Агентства принаймні за місяць до чергової щорічної сесії Генеральної Конференції.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття VI

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -