<<
>>

Стаття IX

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Постачання матеріалами

А. Члени Агентства можуть надавати Агентству такі кількості спеціальних розщеплюваних матеріалів, які вони вважають доцільними, і на таких умовах, про які буде досягнута угода з Агентством.

Надані Агентству матеріали можуть на розсуд члена Агентства, який виділив їх, зберігатися або даним членом Агентства, або при згоді на це Агентства на складах Агентства.

В. Члени Агентства можуть також надавати Агентству вихідні матеріали, як вони визначені в статті XX, та інші матеріали. Рада управляючих визначає кількості таких матеріалів, що їх Агентство прийматиме на підставі угод, передбачених у статті XIII.

С. Кожний член Агентства повідомляє Агентство про кількості, вид і склад спеціальних розщеплюваних, вихідних та інших матеріалів, що їх цей член готовий, відповідно до свого законодавства, надати в розпорядження Агентства негайно або протягом періоду часу, встановленого Радою управляючих.

D. На вимогу Агентства член Агентства безвідкладно доставляє іншому членові або групі членів, з тих матеріалів, що їх він надав Агентству, таку кількість цих матеріалів, яку вкаже Агентство, і безвідкладно доставляє самому Агентству таку кількість цих матеріалів, яка дійсно потрібна для експлуатації і науково-дослідної роботи на установках Агентства.

Е. Кількості, вид і склад надаваних будь-яким членом Агентства матеріалів можуть бути змінені в будь-який час за згодою Ради управляючих.

F. Перше повідомлення згідно з пунктом С даної статті має бути зроблене протягом трьох місяців з дня, коли цей Статут набере чинності щодо відповідного члена Агентства. Якщо немає іншого рішення Ради управляючих, надані первісно матеріали зараховуватимуться за календарпий рік, наступний за роком, коли цей Статут набере чинності щодо відповідного члена Агентства.

Наступні повідомлення також, якщо немає іншої постанови Ради, відноситимуться до календарного року, наступного за повідомленням, і повинні робитись не пізніше 1 листопада кожного року.

G. Агентство вказує місце і спосіб доставки і, коли це доречно, вид і склад матеріалів, що їх воно затребувало від члена Агентства з кількостей, про які цей член повідомив Агентство, що він готовий їх надати. Агентство також перевіряє кількості доставлених матеріалів і періодично інформує про ці кількості членів Агентства.

Н. Агентство несе відповідальність за зберігання і охорону матеріалів, що є в його володінні. Агентство забезпечує захист матеріалів від:

1) впливу погоди,

2) незаконного переміщення або використання на незаконні цілі,

3) пошкодження або знищення, включаючи саботаж, і

4) насильного захоплення.

При зберіганні спеціальних розщеплюваних матеріалів, що є в його володінні, Агентство повинно забезпечити географічний розподіл цих матеріалів таким чином, щоб в будь-якій одній країні або в будь якому одному районі світу не допускалось зосередження великих запасів таких матеріалів.

I. Як тільки це стане практично здійснимим, Агентство створює або дістає, в міру потреби, таке:

1) заводи, устаткування і установки для прийому, зберігання і видачі матеріалів;

2) матеріальні засоби охорони;

3) відповідні заходи по охороні здоровя і заходи безпеки;

4) контрольні лабораторії для аналізу і перевіркн одержаних матеріалів; і

5) житлові приміщення і адміністративно-господарське устаткування для персоналу, потрібного в зв'язку з зазначеним вище.

J. Матеріали, надавані на підставі цієї статті, використовуються згідно з визначенням Ради управляючих і у відповідності з положеннями цього Статуту. Жодний член Агентства не має права вимагати, щоб надавані ним Агентству матеріали тримались Агентством окремо, або вказувати певний проект, на який вони повинні бути використані.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття IX

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -