<<
>>

Стаття XI

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Проекти Агентства

А. Будь-який член або група членів Агентства, які бажають здійснити який-небудь проект для науково-дослідної роботи по атомній енергії або для розвитку атомної енергії чи її практичного застосування в мирних цілях, можуть просити Агентство про надання допомоги для одержання спеціальних розщеплюваних та інших матеріалів, послуг, устаткування і технічних засобів, потрібних для цієї мети.

Всі вимоги супроводжуються поясненням призначення і розмірів проекту і розглядаються Радою управляючих.

В. В разі надходження відповідного прохання Агентство може також допомагати будь-якому члену або будь-яким групам членів в укладенні угод, що забезпечують фінансування ззовні, потрібне для виконання таких проектів. При поданні такого сприяння від Агентства не вимагатиметься надання яких-небудь гарантій або прийняття якої-небудь фінансової відповідальності в зв'язку з проектом.

С. Агентство може організувати надання будь-яких матеріалів, послуг, устаткування і технічних засобів, потрібних для проекту, одним або кількома членами Агентства, або воно само може взяти на себе безпосереднє забезпечення частини чи всього зазначеного вище, враховуючи побажання члена або членів, які подали, відповідне прохання.

D. 3 метою розгляду просьби, Агентство може послати на територію члена або групи членів Агентства, які звернулися з просьбою, особу або осіб, кваліфікованих для розгляду проекту. Для цієї мети Агентство, із схвалення члена або групи і членів Агентства, які звернулися з проханням, може використати співробітників з числа свого власного персоналу або залучити відповідно кваліфікованих громадян будь-якої своєї держави-члена.

Е. До затвердження проекту на підставі цієї статті Рада управляючих належним чином розглядає:

1) корисність проекту, включаючи його наукову і технічну здійснимість;

2) достатність планів, грошових засобів і технічного персоналу для забезпечення ефективного виконання проекту;

3) достатність передбачуваних заходів по охороні здоров'я і безпеці при поводженні з матеріалами та їх зберіганні, а також при використанні експлуатаційних засобів;

4) неможливість для члена або групи членів Агентства, які звернулися з просьбою, одержати потрібні грошові засоби, матеріали, технічні засоби, устаткування і послуги;

5) справедливий розподіл матеріалів та інших ресурсів, що є в розпорядженні Агентства;

6) особливі потреби слаборозвинутих районів світу;

7) інші належні сюди питання.

F. Після затвердження проекту Агентство укладає угоду з членом або групою членів Агентства, які подали проект, причому ця угода:

1) передбачає відпуск на проект будь-яких потрібних спеціальних розщеплюваних та інших матеріалів;

2) передбачає доставку спеціальних розщеплюваних матеріалів з місця їх зберігання в даний час, незалежно від того чи знаходяться ці матеріали на зберіганні в Агентстві чи у члена Агентства, який надав їх для використання в проектах Агентства, членові або групі членів Агентства, які подали проект, на умовах, що гарантують безпеку будь-якого потрібного перевезення і відповідають застосовним у даному випадку нормам охорони здоров'я і безпеки;

3) встановлює умови, включаючи оплату, на яких матеріали, послуги, устаткування і технічні засоби будуть надані самим Агентством, і, в разі, коли які-небудь такі матеріали, послуги, устаткування і технічні засоби повинні бути надані одним із членів Агентства, встановлює умови, передбачені членом або групою членів Агентства, які подали проект, і членом-поставщиком;

4) містить зобов'язання члена або групи членів Агентства, які подали проект, відносно того, а) що зазначена допомога не буде використана так, щоб сприяти здійсненню яких-небудь воєнних цілей і b) що в проекті додержано гарантій, передбачених у статті XII, причому відповідні гарантії зазначаються в угоді;

5) встановлює належні положення, які стосуються випливаючих з проектів прав і інтересів Агентства і відповідного члена або членів Агентства щодо будь-яких винаходів і відкриттів або будь-яких зв'язаних з ними патентів;

6) включає належні постанови про вирішення спорів;

7) містить такі інші постанови, які стануть доцільними.

D.

Положення цієї статті застосовуються у належних випадках також і до вимоги на матеріали, послуги, технічні засоби або устаткування в зв'язку з уже існуючим проектом.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XI

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -