<<
>>

Стаття 31

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Діюча в Україні система обліку і контролю всього ядерного матеріалу, який підлягає гарантіям відповідно до цієї Угоди, базується на структурі зон балансу матеріалу і передбачає у разі необхідності, як це вказано в Додаткових положеннях, здійснення таких заходів, як:

(a) використання системи вимірювань для визначення кількостей ядерного матеріалу, який було отримано, вироблено, відвантажено, втрачено або будь-яким іншим чином вилучено з інвентарної кількості матеріалу, а також для визначення інвентарних кількостей матеріалу;

(b) оцінка точності і ретельності вимірів та оцінка похибки у вимірюваннях;

(c) розробка процедур для ідентифікації, розгляду та оцінки розходжень у вимірах відправника і одержувача;

(d) розробка процедур для визначення фактично наявної кількості матеріалу;

(e) розробка процедур для оцінки нагромадження невиміряної інвентарної кількості матеріалу і невиміряних втрат;

(f) створення системи облікової і звітної документації, яка вказує для кожної зони балансу матеріалу інвентарну кількість ядерного матеріалу і зміни в цій інвентарній кількості, включаючи надходження в зону балансу матеріалу і передачі з неї;

(g) розробка положень, які забезпечують правильність застосування облікових процедур і заходів;

(h) розробка процедур подання звітів Агентству відповідно до статей 58-68.

ПОЧАТКОВА ТОЧКА ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЙ

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України " { Угоду затверджено Постановою КМ N 12 ( 12-95-п ) від 12.01.95 }" { На заміну додатково див. Угоду ( 995_028 ) від 21.09.95 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 31

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -