<<
>>

Стаття 45

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Цілі розгляду інформації щодо конструкції

Інформація, яка надається Агентству щодо конструкції, використовується для таких цілей:

(a) для ідентифікації характеристик установок і ядерного матеріалу, які мають відношення до застосування гарантій до ядерного матеріалу, із достатньою деталізацією, щоб полегшити перевірку;

(b) для визначення зон балансу матеріалу, які використовуються з метою обліку, здійснюваного Агентством, і для вибору таких ключових місць, які є ключовими точками вимірювання і які використовуватимуться для визначення потоку та інвентарної кількості ядерного матеріалу; при визначенні таких зон балансу матеріалу Агентство зокрема застосовує такі критерії:

(i) розмір зони балансу матеріалу залежить від точності, з якою може бути визначений баланс матеріалу;

(ii) при визначенні зони балансу матеріалу використовується будь-яка можливість для вжиття заходів по збереженню і спостереженню для того, щоб допомогти забезпечити повноту вимірювання потоку матеріалу і таким чином спростити застосування гарантій і зосередити зусилля по вимірюванню на ключових точках вимірювання;

(iii) декілька зон балансу матеріалу, які використовуються на установці або на окремих площадках, можуть об'єднуватися в одну зону балансу матеріалу, яка використовується з метою обліку, здійснюваного Агентством, коли Агентство визначає, що це відповідає його вимогам по перевірці;

(iv) на прохання України може бути створена спеціальна зона балансу матеріалу в межах якої-небудь стадії і процесу, яка пов'язана з комерційною інформацією;

(c) для встановлення номінального графіку і процедур визначення фактично наявної кількості ядерного матеріалу для цілей обліку, здійснюваного Агентством;

(d) для визначення вимог до облікових документів і звітів, а також процедур оцінки облікових документів;

(e) для визначення вимог і процедур перевірки кількості і розміщення ядерного матеріалу; і

(f) для вибору відповідних поєднань методів і засобів збереження та спостереження, а також ключових місць, в яких вони будуть застосовуватися.

Результати розгляду інформації щодо конструкції включаються в Додаткові положення.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України " { Угоду затверджено Постановою КМ N 12 ( 12-95-п ) від 12.01.95 }" { На заміну додатково див. Угоду ( 995_028 ) від 21.09.95 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 45

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -