<<
>>

Стаття 74

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

В рамках Статті 73 Агентство має можливість:

(a) наглядати за тим, щоб проби в ключових точках вимірювань для матеріально-балансового обліку відбиралися згідно з процедурами, які надають можливість одержувати репрезентативні проби, наглядати за обробкою та аналізом проб і одержувати дублікати таких проб;

(b) наглядати за тим, щоб вимірювання ядерного матеріалу в ключових точках вимірювання для матеріально-балансового обліку були репрезентативними, та наглядати за калібровкою відповідних приладів і обладнання;

(c) домовлятися з Україною про те, щоб у разі необхідності:

(i) проводились додаткові вимірювання і відбирались додаткові проби для використання Агентством;

(ii) проводився аналіз стандартних аналітичних проб Агентства;

(iii) використовувались відповідні абсолютні стандарти під час калібровки приладів та іншого обладнання;

(iv) проводились інші калібровки;

(d) організовувати використання свого власного обладнання для незалежних вимірювань і нагляду, а також, якщо це погоджено і визначено в Додаткових положеннях, організовувати монтаж такого обладнання;

(e) використовувати свої печатки та інші пристрої, що дозволяють проводити ідентифікацію і вказують на втручання, з метою забезпечення збереження матеріалу, якщо це погоджено і зазначено в Додаткових положеннях;

(f) домовлятися з Україною стосовно відправки проб, відібраних для використання Агентством.

Доступ до місць інспектування

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України " { Угоду затверджено Постановою КМ N 12 ( 12-95-п ) від 12.01.95 }" { На заміну додатково див. Угоду ( 995_028 ) від 21.09.95 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 74

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -