<<
>>

Стаття 79

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Кількість, інтенсивність, тривалість, графік і вид звичайних інспекцій стосовно установок із змістом або річною продуктивністю більше п'яти ефективних кілограмів ядерного матеріалу визначаються на основі того, що в максимальному або граничному випадку інспекційний режим повинен бути не більш інтенсивним, ніж це необхідно та достатньо для того, щоб мати безперервні відомості щодо потоку і інвентарної кількості ядерного матеріалу, і максимальний обсяг звичайної інспекційної діяльності стосовно таких установок визначається так:

(a) для реакторів і опечатаних установок для зберігання загальний максимальний обсяг звичайних інспекцій на рік визначається в межах однієї шостої людино-року інспекції стосовно кожної такої установки;

(b) для установок, інших ніж реактори або опечатані установки для зберігання, зв'язаних з плутонієм або ураном, збагаченим вище 5%, загальний максимальний обсяг звичайних інспекцій на рік визначається для кожної такої установки в межах 30 x VE людино-днів інспекції на рік, де E - інвентарна кількість ядерного матеріалу або річна продуктивність установки, залежно від того, що більше, виражено в ефективних кілограмах, максимум, встановлений для кожної такої установки, однак, не повинен бути менше 1,5 людино-років інспекції; і

(c) для установок, не охоплених пунктами (a) або (b) цієї Статті, загальний максимальний обсяг звичайної інспекційної діяльності на рік визначається для кожної такої установки в межах однієї третини людино-року інспекції плюс 0,4 x E людино-днів інспекції на рік, де E - інвентарна кількість ядерного матеріалу або річна продуктивність установки, залежно від того, що більше, виражена в ефективних кілограмах.

Україна і Агентство можуть домовлятися про зміну цифр, що стосуються максимального обсягу інспекцій, зазначених в цій статті, якщо Рада визначить, що така зміна є обґрунтованою.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України " { Угоду затверджено Постановою КМ N 12 ( 12-95-п ) від 12.01.95 }" { На заміну додатково див. Угоду ( 995_028 ) від 21.09.95 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 79

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -