<<
>>

Стаття 80

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

За умови дотримання Статей 77-79 критерії, які використовуються для визначення фактичної кількості, інтенсивності, тривалості, графіка і виду звичайних інспекцій на будь-якій установці включають:

(a) форму ядерного матеріалу, зокрема, чи знаходиться ядерний матеріал у балк-формі або міститься в ряді окремих предметів; його хімічний склад, а у випадку з ураном - низького чи високого збагачення; і доступність до нього;

(b) ефективність системи обліку і контролю України, включаючи ступінь, в якій оператори установок є незалежними у функціональному відношенні від системи обліку і контролю України; ступінь здійснення Україною заходів, зазначених в Статті 31; оперативність надання звітів Агентству; їх відповідність результатам незалежної перевірки з боку Агентства; і величину та точність визначення кількості необлікованого матеріалу, які перевіряються Агентством;

(c) характеристики ядерного паливного циклу України, зокрема, кількість і типи установок, що містять ядерний матеріал, який підлягає гарантіям, такі характеристики цих установок, що мають відношення до гарантій, особливо ступінь збереження; наскільки конструкція таких установок полегшує перевірку потоку та інвентарної кількості ядерного матеріалу; і наскільки можлива кореляція інформації, що надходить із різних зон балансу матеріалу;

(d) міжнародний взаємозв'язок, зокрема, обсяг, в якому ядерний матеріал одержується з інших держав або направляється їм для використання або обробки;

будь-яку діяльність Агентства в галузі перевірки, пов'язану з цим; а також ступінь взаємозв'язку ядерної діяльності України з діяльністю інших держав;

(e) технічні досягнення в галузі гарантій, включаючи використання статистичних методів та вибірки на випадковій основі під час оцінки потоку ядерного матеріалу.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України " { Угоду затверджено Постановою КМ N 12 ( 12-95-п ) від 12.01.95 }" { На заміну додатково див. Угоду ( 995_028 ) від 21.09.95 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 80

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -