<<
>>

Стаття VII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Персонал

А. Персонал Агентства очолюється Генеральним Директором. Генеральний Директор призначається Радою управляючих і затверджується Генеральною Конференцією на строк в чотири роки.

Він є головною адміністративною службовою особою Агентства.

В. Генеральний Директор відповідає за призначення, організацію і функціонування персоналу і підпорядкований Раді управляючих та перебуває під її контролем. Він виконує свої обов'язки відповідно до правил, прийнятих Радою управляючих.

С. Персонал включатиме таких кваліфікованих наукових, технічних та інших співробітників, які можуть бути потрібні для виконання цілей і функцій Агентства. Агентство керуватиметься принципом, що його постійний персонал повинен залишатись мінімальним щодо чисельності.

D. При доборі і прийомі на службу персоналу і при визначенні умов служби слід керуватися головним чином необхідністю залучити службовців, які мають найвищий рівень працездатності, технічної компетентності і сумлінності. При умові додержання цих міркувань, належна увага має бути приділена внескам членів у Агентство і важливості добору персоналу на якомога більш широкій географічній основі.

Е. Умови, на яких персонал призначається, оплачується і звільняється, відповідатимуть правилам, встановленим Радою управляючих, з додержанням положень цього Статуту і загальних правил, затверджених Генеральною Конференцією за рекомендацією Ради управляючих.

F. При виконанні своїх обов'язків Генеральний Директор і персонал не повинні запитувати або діставати вказівок з будь-якого джерела, стороннього для Агентства. Вони повинні утримуватись від будь-яких дій, які могли б вплинути на їх становище як службових осіб Агентства; з врахуванням своїх обов'язків щодо Агентства, вони не можуть розкривати ніяких конфіденціальних виробничих даних або інших конфіденціальних відомостей, що стають їм відомі в силу виконання ними своїх службових обов'язків від імені Агентства. Кожний член Агентства зобов'язується поважати міжнародний характер обов'язків Генерального Директора і персоналу і не намагатиметься на них впливати при виконанні ними своїх обов'язків.

D. У цій статті термін "персонал" включає працівників охорони.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття VII

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -