<<
>>

Стаття XII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Гарантії Агентства

А. Відносно будь-якого проекту Агентства або іншого заходу, в зв'язку з якими заінтересовані сторони вимагають від Агентства застосування гарантій, Агентство має такі права і обов'язки у тій мірі, в якій це вимагається щодо даного проекту або заходу:

1) розглядати плани спеціалізованих установок і устаткування, включаючи ядерні реактори, затверджувати їх тільки з точки зору засвідчення, що вони не служать заохочуванню яких-небудь воєнних цілей, що вони відповідають належним застосуванню нормам охорони здоров'я і безпеки і що вони дозволяють ефективне застосування передбачуваних у цій статті гарантій;

2) вимагати додержання всіх заходів у галузі охорони здоров'я і безпеки, зазначених Агентством;

3) вимагати ведення і пред'явлення оперативних звітів для сприяння встановленню звітності щодо вихідних і спеціальних розщеплюваних матеріалів, використаних або вироблених у ході даного проекгу чи заходу;

4) вимагати подання доповідей про хід роботи і одержувати такі;

5) затверджувати способи, які мають бути застосовані, хімічної обробки опромінених матеріалів виключно для забезпечення того, щоб ця хімічна обробка не сприяла відведенню матеріалів для їх використання у воєнних цілях і відповідала застосовним нормам охорони здоров'я і безпеки; вимагати, щоб спеціальні розщеплювані матеріали, здобуті або вироблені як побічні продукти, використовувались в мирних цілях з постійним застосуванням гарантій Агентства для науково-дослідної роботи, або в реакторах, наявних чи будованих, спеціально зазначених відповідним членом або відповідними членами Агентства; вимагати передачі на зберігання Агентству будь-яких лишків будь-яких спеціальних розщеплюваних матеріалів, здобутих або вироблених як побічні продукти зверх тих, що потрібні для зазначених вище цілей, для того, щоб перешкодити нагромадженню запасів цих матеріалів, при умові, що після цього, на вимогу відповідного члена або відповідних членів Агентства, спеціальні розщеплювані матеріали, передані таким чином на зберігання Агентству, будуть повернуті негайно відповідному члену або відповідним членам Агентства для дальшого використання на тих самих умовах, які викладені вище;

6) посилати на територію держави-одержувача або держав-одержувачів інспекторів, які будуть призначатися Агентством за консультацією з заінтересованою державою або державами і які повинні будуть мати доступ в будь-який час в усі місця, до всіх даних і до всіх осіб ( які в силу своєї професії мають справу з матеріалами, устаткуванням, установками або інформацією, що належать контролю на підставі цього Статуту), потрібних для обліку доставлених вихідних і спеціальних розщеплюваних матеріалів і розщеплюваних продуктів, і встановлювати, чи виконуються зобов'язання відносно того, що їх використання не сприятиме яким-небудь воєнним цілям, згаданим у піпункті 4 пункту F статті XI, а також чи додержуються заходи в галузі охорони здоров'я і безпеки, згадані у підпункті 2 пункту A цієї статті, і всі інші умови, встановлені в угоді між Агентством і заінтересованою державою або державами. Коли того зажадає заінтересована держава, призначені Агентством інспектори супроводжуватимуться представниками властей даної держави, при умові, що виконання інспекторами покладених на них функцій не буде через це затримане або іншим способом утруднене;

7) в разі недодержання або невжиття потрібних корективних заходів державою-одержувачем або державами-одержувачами в межах прийнятного періоду часу затримувати або припиняти подання допомоги і відібрати всі матеріали і устаткування, надані Агентством або яким-небудь його членом для сприяння у здійсненні проекту.

В.

Агентство в міру потреби запроваджує штат інспекторів.
В обов'язки штату інспекторів входить розгляд усіх операцій, проводжуваних самим Агентством, для визначення того, чи виконуються Агентством заходи в галузі охорони здоров'я і безпеки, вказані ним для застосування в проектах, які підлягають його затвердженню, нагляду або контролю, а також чи вживаються Агентством відповідні заходи, щоб відвернути використання для сприяння яким-небудь воєнним цілям вихідних і спеціальних розщеплюваних матеріалів, які є у нього на зберіганні або вживаються чи виробляються в його власних працях. Агентство негайно вживає корективних заходів для припинення будь-якого недодержання або невжиття відповідних заходів.

С. Штат інспекторів також несе відповідальність за одержання і перевірку звітів, згадуваних у підпункті 6 пункту А цієї статті, а також за встановлєння того, чи додержуються зобов'язання, зазначені у підпункті 4 пункту F статті XI, чи виконуються заходи, зазначені в підпункті 2 пункту А цієї статті, і всі інші умови проекту, встановлені в угоді між Агентством і заінтересованою державою або державами. Інспектори повідомляють про всі випадки недодержання правил Генерального Директора, який потім направляє доповідь Раді уповноважених. Рада вимагає від держави-одержувача або держав-одержувачів негайного усунення будь-якого виявленого нею випадку недодержання правил. Рада повідомляє про випадки недодержання правил всіх членів Агентства, а також Раду Безпеки і Генеральну Асамблею Організації Об'єднаних Націй. Якщо держава-одержувач або держави-одержувачі не вживуть повністю корективних заходів протягом прийнятного періоду часу, Рада може вжити один з таких заходів або обидва ці заходи: вона може розпорядитись про скорочення або припинення допомоги, надаваної Агентством чи яким-небудь його членом, і зажадати повернення матеріалів і устаткування, наданих члену-одержувачу або групі членів-одержувачів. Агентство може також, відповідно до статті XIX, припинити здійснення прав і привілеїв будь якого члена Агентства, який не додержує правил.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XII

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -