<<
>>

Стаття XIII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Єдиний оригінальний примірник цієї Угоди підписується і здається на зберігання Генеральному директорові Агентства, який надає його завірену копію урядам Союзу РСР, Білоруської РСР і Української РСР.

2.

Ця Угода набуває чинності після підписання урядами Союзу РСР, Білоруської РСР, Української РСР, а також Агентством.

3. Радянські учасники можуть припинити дію цієї Угоди шляхом спільного повідомлення Агентства про це в письмовому вигляді; припинення дії стає чинним через шість місяців після дати отримання такого повідомлення Агентством. Агентство може припинити дію цієї Угоди шляхом повідомлення урядів Союзу РСР, Білоруської РСР і Української РСР про це в письмовому вигляді; припинення дії стає чинним через шість місяців після дати отримання такого повідомлення трьома урядами. Разом з тим припинення дії цієї Угоди не торкається зобов'язань радянських учасників і Агентства згідно з цією Угодою щодо угод про проекти, що є чинними на дату такого повідомлення.

4. Ця Угода не завдає шкоди жодним іншим видам науково-дослідної діяльності, здійснюваної у межах або під егідою Чорнобильського центру.

Вчинено у Відні 21 дня вересня 1990 року російською й англійською мовами, причому кожний текст є цілком автентичним.

За Уряди

  Союзу Радянських За Міжнародне агентство Соціалістичних Республік  з атомної енергії 

(підпис)  (підпис)  В. Ф. Коновалов  Ханс Блікс 

Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки 

   (підпис)  А. В. Степаненко 

   Української Радянської Соціалістичної Республіки 

   (підпис)  В. Д. Гладуш 

  

  Заява, зроблена Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки під час підписання Угоди

"Верховна Рада Української РСР у постанові від 1 серпня 1990 р. "Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи" ухвалила: "Вважати всі результати наукових досліджень, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою, які виконані в межах території республіки, виключною власністю українського народу".

Відповідно до цього Уряд Української РСР виходить з того, що результати дослідних проектів, які проводяться в рамках згаданої угоди, надаватимуться йому через Чорнобильський центр, який буде учасником усіх таких проектів.

Уряд УРСР сприятиме укладанню угод про проекти на проведення міжнародних досліджень наслідків Чорнобильської аварії на території Української РСР і створюватиме умови для їх сумлінного й неухильного виконання".

Під час підписання Угоди було підписано ще один документ - "Розуміння учасників Угоди про проведення міжнародних досліджень наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції в Науковому центрі "Прип'ять" - представників СРСР і УРСР". У цьому документі узгоджено таке:

"1. Під Чорнобильським центром, який згідно з пунктом 1 преамбули Угоди Уряди СРСР, БРСР і УРСР надають у розпорядження інших країн і міжнародних організацій з метою здійснення на двосторонній або багатосторонній основі дослідних проектів у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту, розуміється не лише НПО "Прип'ять", а й лабораторії, що розміщені в Чорнобилі і є власністю організацій та відомств Української РСР.

2. До складу міжнародного науково-дослідного центру, що засновується згідно зі статтею VI Угоди, входить представник Української РСР як один з представників Чорнобильського центру.

3. Кандидатура директора Чорнобильського центру (НПО "Прип'ять") погоджується з Урядом УРСР".

<< | >>
Законодавчий акт: Угода з МАГАТЕ про проведення міжнародних наукових досліджень наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в науковому центрі "Прип'ять""Дата підписання: 21 вересня 1990 р. Набуття чинності: 21 вересня 1990 р."Беручи до уваги, що уряди Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки і Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі називаються "Радянські учасники") погодилися надати створений у Чорнобилі науковий центр "Прип'ять"(далі називається "Чорнобильський центр") у розпорядження інших країн та міжнародних організацій з метою здійснення на двосторонній або багатосторонній основі дослідних проектів у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту,. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1990

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XIII

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -