<<
>>

Стаття XVIII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Поправки і вихід з Агентства

А. Поправки до цього Статуту можуть бути запропоновані будь-яким членом Агентства. Завірені копії тексту будь-якої запропонованої поправки підготовляються Генеральним Директором і надсилаються ним всім членам Агентства принаймні за 9О днів до їх розгляду Генеральною Конференцією.

В.

На п'ятій щорічній сесії Генеральної Конференції після того, як цей Статут набере чинності, питання про загальний перегляд постанов цього Статуту включається в порядок денний даної сесії. Після затвердження більшістю голосів членів, які присутні і беруть участь у голосуванні, перегляд здійснюється на наступній сесії Генеральної Конференції. Після цього пропозиції в питанні про загальний перегляд цього Статуту можуть подаватись на розв'язання Генеральної Конференції згідно з цією самою процедурою.

С. Поправки набирають чинності для всіх членів Агентства:

і) після їх затвердження Генеральною Конференцією більшістю у дві третини голосів членів, які присутні і беруть участь у голосуванні, після розгляду зауважень, поданнх Радою управляючих по кожній запропонованій поправці, і

іі) після прийняття їх двома третинами голосів усіх членів Агентства відповідно до конституційної процедури кожного з них. Прийняття поправок членами Агентства здійснюється шляхом депонування акта про прийняття уряду-депозитарію, зазначеному у пункті С статті XXI.

D. В будь-який час після закінчення п'яти років з дня, коли цей Статут набере чинності, відповідно до пункту Е статті XXI, або в будь-який момент, коли який-небудь член Агентства не захоче прийняти якої-небудь поправки до цього Статуту, він може вийти з Агентства шляхом подачі письмового повідомлення зазначеному у пункті С статті XXI урядові-депозитарію, який безвідкладно повідомляє про те Раду управляючих і всіх членів Агентства.

Е. Вихід якого-небудь члена з Агентства не зачіпає договірних зобов'язань, прийнятих ним на виконання статті XI, або його бюджетних зобов'язань на рік, в який він виходить з Агентства.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XVIII

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -