<<
>>

Стаття XXI

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Підписання, прийняття Статуту і час, коли він набере чинності

А. Цей Статут буде відкритий для підписання його всіма державами-членами Організації Об'єднаних Націй або будь-якої з спеціалізованих установ 26 жовтня 1956 року і залишатиметься відкритим для підписання його зазначеними державами протягом дев'яноста днів.

В.

Держави, які підписали Статут, стають учасниками цього Статуту шляхом депонування ратифікаційних грамот.

С. Ратифікаційні грамоти держав, які підписали Статут, і акти про його прийняття державами, прийом яких у число членів був затверджений на підставі пункту В статті IV цього Статуту, будуть депоновані урядові Сполучених Штатів Америки, який цим призначається як уряд-депозитарій.

D. Ратифікація або прийняття цього Статуту здійснюватиметься державами у відповідності з їх конституційною процедурою.

Е. Цей Статут, за винятком Додатка, набирає чинності після депонування ратифікаційних грамот 18 державами відповідно до пункту В даної статті, при умові, що в числі цих 18 держав будуть, принаймні, три з таких держав: Канада, З'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Союз Радянських Соціалістичних Республік і Франція. Депоновані після цього строку ратифікаційні грамоти і акти про прийняття набирають чинності в день їх одержання.

F. Уряд-депозитарій безвідкладно повідомляє всі держави, які підписали цей Статут, про день депонування кожної з ратифікаційних грамот і про день, коли цей Статут набере чинності. Уряд-депозитарій безвідкладно повідомляє всі держави, які підписали Статут, і всіх членів Агентства про дати, коли в дальшому держави стають учасниками цього Статуту.

G. Додаток до цього Статуту набирає чинності в перший день, коли цей Статут буде відкритий для підписання.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XXI

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -