<<

Стаття XXIII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Автентичні тексти і завірені копії

Цей Статут, складений англійською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами, при умові, що всі тексти є однаково автентичними, буде депонований в архів уряду-депозитарія.

Належним чином завірені копії цього Статуту будуть надіслані урядом-депозитарієм урядам інших держав, які підписали Статут, і урядам держав, прийнятих у члени Агентства на підставі пункту В статті IV. На посвідчення зазначеного вище нижчепідписані, належним чином уповноважені, підписали цей Статут.

Складено у Центральних установах Організації Об'єднаних Націй двадцять шостого жовтня тисяча дев'ятсот п'ятдесят шостого року.

Додаток 1

Підготовчий комітет

А. Підготовчий комітет почне своє існування в першнй день, коли цей Статут буде відкритий для підписання. Він складатиметься з представників, по одному від кожної, нижче перелічених держав: Австралії, Бельгії, Бразілії, Індії, Канади, Португалії, З'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Франції, Чехословаччини і Південно-Африканського Союзу, а також з представників, по одному від кожної, від шести інших держав, обраних Міжнародною конференцією по складанню Статуту Міжнародного агентства по атомній енергії. Підготовчий комітет існуватиме до того часу, поки цей Статут не набере чинності, а також і після цього, поки не збереться Генеральна Конференція і не буде обрана Рада управляючих відповідно до статті VI.

В. Витрати Підготовчого комітету можуть покриватися з позики, наданої Організацією Об'єднаннх Націй; з цією метою Підготовчий комітет укладе необхідні угоди з відповідними органами Організації Об'єднаних Націй, включаючи угоди про погашення позики Агентством.

Якщо цих коштів буде недосить Підготовчий комітет може приймати аванси від урядів. Такі аванси можуть кредитуватися за рахунок внесків відповідних урядів Агентству.

С. Підготовчий комітет:

1) обирає своїх службових осіб, затверджує свої правила процедури, збирається на засідання в міру потреби, призначає місце своїх засідань і утворює ті комітети, які він вважає потрібними;

2) призначає Виконавчого секретаря і персонал, які можуть бути потрібними і які матимуть такі повноваження і виконуватимуть такі функції, що їх Комітет визначить;

3) вживає підготовчих заходів до скликання першої сесії Генеральної Конференції, включаючи складання попереднього порядку денного і проекту правил процедури, причому зазначена сесія буде скликана якомога швидше після того, як цей Статут набере чинності;

4) призначає членів Ради управляючих першого складу відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту А і до пункту В статті VI.

5) складає дослідження, доповіді і рекомендації для першої сесії Генеральної Конференції і для першого засідання Ради управляючих з питань, що стосуються Агентства і вимагають негайної уваги, включаючи:

а) фінансування Агентства;

b) програму і бюджет на перший рік існування Агентства;

с) технічні проблеми, що стосуються завчасного планування операцій Агентства;

d) створення постійного персоналу Агентства; і

е) постійне місце перебування Центральних установ Агентства;

6) розробляє рекомендації для першого засідання Ради управляючих, що стосуються положень угоди про Центральні установи Агентства, яка визначає статус Агентства, і прав та обов'язків, зв'язаних з взаємовідносинами Агентства з урядом країни місця перебування Центральних установ Агентства;

7) (а) вступає в переговори з Організацією Об'єднаних Націй з метою складання проекту угоди відповідно до статті XVI цього Статуту, причому такий проект угоди повинен бути представлений першій сесії Генеральної Конференції і першому засіданню Ради управляючих, і

(b) розробляє рекомендації для першої сесії Генеральної Конференції і для першого засідання Ради управляючих щодо взаємовідносин Агентства з іншими міжнародними організаціями, як це передбачається в статті XVI цього Статуту.

Статут Міжнародного агентства по атомній енергії був прийнятий на Міжнародній конференції, що відбувалась з 2О вересня по 26 жовтня 1956 р. в Нью-Йорку.

В роботі конференції брали участь представники 82 країн.

Українська РСР підписала Статут 26 жовтня 1956 р. Президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала Статут Міжнародного агентства по атомній енергії 2 квітня 1957 р. Учасниками Статуту на 1 вересня 1958 р. були такі країни:

Австралія, Австрія, Албанія, Англія, Аргентіна, Афганістан, Бельгія, Білоруська РСР, Бірма, Болгарія, Бразілія, Ватікан, Венесуела, В'єтнам (південний), Гаїті, Гватемала, Гондурас, Греція, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Ефіопія Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ісланлія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Канада, Китай, Корея (південна), Куба, Люксембург, Марокко, Мексіка, Монако, Нідерланди, Нікарагуа, Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Південно-Африканський Союз, Польща, Португалія, Румунія, Сальвадор, СРСР, США, Таїланд, Туніс, Турреччина, Угорщина, Українська РСР, Федеративна Республіка Німеччина, Фінляндія, Франція, Цейлон, Швейцарія, Швеція, Чехословаччина, Югославія, Японія.

Статут підписали, але на 1 вересня 1958 р. не ратифікували такі країни:

Болівія, Ірак, Іран, Колумбія, Коста-Ріка, Ліберія, Лівія, Лівія, Панама, Сірія, Судан, Уругвай, Філіппіни, Чілі.

Статут набрав чинності 29 липня 1957 р.

"Українська РСР в міжнародних відносинах",

Видавництво АН УРСР, Київ, 1959р.

<< |
Законодавчий акт: Статут Міжнародного агентства по атомній енергії " ( Зміни до Статуту додатково див. в документі ( 995_884 ) від 03.11.1999 )" Стаття I. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1956

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XXIII

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -