<<
>>

Статья I A

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Настоящая Конвенция применяется к ядерному ущербу независимо от того, где он причинен.

2. Однако, законодательство отвечающего за установку государства может исключать из-под действия настоящей Конвенции ущерб, причиненный -

a) на территории государства, не являющегося Договаривающимся государством; или

b) в любых морских зонах, установленных государством, не являющимся Договаривающимся государством, в соответствии с международным морским правом.

3.

Исключение согласно пункту 2 настоящей Статьи может применяться только в отношении государства, не являющегося Договаривающимся государством, которое во время инцидента -

a) имеет ядерную установку на своей территории или в любых морских зонах, установленных им в соответствии с международным морским правом; и

b) не предоставляет эквивалентных взаимных выгод.

4. Любое исключение согласно пункту 2 настоящей Статьи не затрагивает прав, о которых говорится в подпункте a) пункта 2 Статьи IX, и любое исключение согласно пункту 2 b) настоящей Статьи не распространяется на ущерб, причиненный на борту, или судну или летательному аппарату.

<< | >>
Законодавчий акт: Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года (*) "( Сводный текст Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года с поправками, внесенными Протоколом ( 951_003 ) от 12 сентября 1997 года)"{ Украина присоединилась к Конвенции в редакции от 21.05.63 года) см. Закон N 334/96-ВР ( 334/96-ВР ) от 12.07.96 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1963

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья I A

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -