<<
>>

Статья 21

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, за исключением спора, касающегося вывода Совета в соответствии со статьей 18, или действия, предпринятого Советом в соответствии с таким выводом, урегулируется путем переговоров или иными способами, согласованными между Советским Союзом и Агентством.

Если Стороны решают передать такой спор в арбитражный трибунал, то он составляется следующим образом: Советский Союз и Агентство назначают по одному арбитру, и два арбитра, назначенные таким путем, выбирают третьего, который является председателем. Большинство членов арбитражного трибунала составляет кворум, и для принятия всех решений требуется согласие двух арбитров. Процедура арбитражного разбирательства устанавливается арбитражным трибуналом. Решения арбитражного трибунала являются обязательными для Советского Союза и Агентства.

ПРИОСТАНОВКА ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПО ДРУГИМ СОГЛАШЕНИЯМ

<< | >>
Законодавчий акт: Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Международным агенством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических Республик " (Вена, 21 февраля 1985 года)"Принимая во внимание, что Союз Советских Социалистических Республик (ниже именуемый Советским Союзом) является участником Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ) (ниже именуемого Договором), открытого для подписания в Москве, Лондоне, Вашингтоне 1 июля 1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970 года;. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1985

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 21

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -