<<
>>

Статья 37

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

По просьбе Советского Союза Агентство освобождает от гарантий ядерный материал, который в других случаях находился бы под гарантиями, при условии, что общее количество ядерного материала, освобожденного от гарантий в Советском Союзе в соответствии с настоящей статьей, не может в любое время превышать:

a) в общей сложности одного килограмма специального расщепляющегося материала, который может состоять из одного или нескольких следующих материалов:

i) плутония;

ii) урана с обогащением 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем умножения его веса на величину его обогащения; и

iii) урана с обогащением ниже 0,2 (20%), но выше обогащения природного урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его веса на квадрат его обогащения;

b) в общей сложности десяти метрических тонн природного урана и обедненного урана с обогащением выше 0,005 (0,5%);

c) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже; и

d) двадцати метрических тонн тория;

или таких больших количеств, которые могут быть установлены Советом для единообразного применения.

<< | >>
Законодавчий акт: Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Международным агенством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических Республик " (Вена, 21 февраля 1985 года)"Принимая во внимание, что Союз Советских Социалистических Республик (ниже именуемый Советским Союзом) является участником Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ) (ниже именуемого Договором), открытого для подписания в Москве, Лондоне, Вашингтоне 1 июля 1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970 года;. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1985

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 37

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -