<<
>>

Статья XX "A"

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. В случае возникновения спора между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции Стороны в споре проводят консультации с целью урегулирования спора путем переговоров или любыми другими мирными средствами урегулирования споров, приемлемыми для них.

2.

Если спор такого характера, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи, не может быть урегулирован в течение шести месяцев со дня просьбы о проведении консультаций в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то по просьбе любой Стороны в таком споре он передается в арбитраж или направляется в Международный Суд для принятия решения. В случае передачи спора в арбитраж, если в течение шести месяцев со дня просьбы Стороны в споре не могут прийти к согласию относительно организации арбитражного разбирательства, одна из Сторон может просить председателя Международного Суда или Генерального секретаря Организации Объединенных Наций назначить одного или нескольких арбитров. В случае противоречащих друг другу просьб Сторон в споре приоритет имеет обращение к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

3. При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении к ней государство может заявить, что оно не считает себя связанным либо одной, либо обеими процедурами урегулирования споров, предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи. Другие Договаривающиеся Стороны не являются связанными какой-либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, в том, что касается Договаривающейся Стороны, для которой такое заявление имеет силу.

4. Договаривающаяся Сторона, сделавшая заявление в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время отозвать это заявление путем уведомления депозитария.

<< | >>
Законодавчий акт: Протокол о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб " (Вена, 12 сентября 1997 года)" Статус Протокола см. ( 951_008 ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья XX "A"

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -