<<
>>

Статья XXII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Прекращение действия

1. Любая Договаривающаяся Сторона, которая прекращает свое участие либо в Венской конвенции ( 995_006 ), либо в Парижской конвенции ( 994_006 ), уведомляет депозитария об этом и о дате такого прекращения.

С этой даты такая Договаривающаяся Сторона перестает быть участником настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда ее национальное законодательство находится в соответствии с положениями Приложения к настоящей Конвенции, и она уведомила об этом депозитария и предоставила ему на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций копию таких положений своего национального законодательства. Такая копия распространяется депозитарием среди всех других Договаривающихся Сторон.

2. Любая Договаривающаяся Сторона, национальное законодательство которой более не соответствует положениям Приложения к настоящей Конвенции и которая не является Стороной либо Венской конвенции ( 995_006 ), либо Парижской конвенции ( 994_006 ), уведомляет депозитария об этом и о дате прекращения такого соответствия. С этой даты Договаривающаяся Сторона прекращает свое участие в настоящей Конвенции.

3. Любая Договаривающаяся Сторона, имеющая на своей территории ядерную установку, как она определена в Конвенции о ядерной безопасности ( 995_023 ), которая перестает быть Стороной указанной Конвенции, уведомляет депозитария об этом и о дате такого прекращения. С этой даты такая Договаривающаяся Сторона независимо от пунктов 1 и 2 перестает быть Стороной настоящей Конвенции.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб " (Вена, 12 сентября 1997 года)" Статус Конвенции см. ( 951_011 ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья XXII

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -