<<
>>

Статья XXV

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Внесение поправок по упрощенной процедуре

1. Совещание Договаривающихся Сторон созывается депозитарием для изменения сумм возмещения, о которых говорится в статье III.1 "a" и "b", или категорий установок, включая взносы, которые должны вноситься по ним, упомянутых в статье IV.3, если одна треть Договаривающихся Сторон выражает такое желание.

2.

Решения об утверждении поправок принимаются голосованием. Поправки утверждаются, если не подаются голоса против.

3. О любой поправке, утвержденной в соответствии с пунктом 2, депозитарий уведомляет все Договаривающиеся Стороны. Поправка считается принятой, если по истечении 36 месяцев после уведомления о ней все Договаривающиеся Стороны при утверждении поправки сообщили депозитарию о своем принятии. Поправка вступает в силу для всех Договаривающихся Сторон спустя 12 месяцев после ее принятия.

4. Если в течение 36 месяцев со дня уведомления в целях принятия поправка не принята в соответствии с пунктом 3, данная поправка считается не принятой.

5. Если поправка утверждена в соответствии с пунктом 2, но 36-месячный период для ее принятия еще не истек, для государства, которое становится Стороной настоящей Конвенции в течение этого периода, поправка является обязательной, если она вступает в силу. Для государства, которое становится Стороной настоящей Конвенции после этого периода, любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3, является обязательной. В случаях, о которых говорится в настоящем пункте, поправка является обязательной для Договаривающейся Стороны, если эта поправка вступает в силу или если настоящая Конвенция вступает в силу для этой Договаривающейся Стороны в зависимости от того, какая из дат является более поздней.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб " (Вена, 12 сентября 1997 года)" Статус Конвенции см. ( 951_011 ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья XXV

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -