<<

Адміністративні та інструктивні матеріали JAA, Розділ 5, Видача свідоцтв персоналу, Частина 2, Процедури - опублікована 01.10.2008

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Додаток 2

Стандартизаційні принципи та процедури

1. EASA буде інформувати всі авіаційні власті EASA та авіаційні власті, які не входять у EASA, та Європейську Комісію про результати стандартизаційних візитів, які відбуватимуться згідно цих Робочих Домовленостей.

2.

Державіаадміністрація погоджується з наступною класифікацією оцінок відповідності, з'ясованих EASA протягом стандартизаційних візитів, які здійснюються відповідно до принципів та процедур, встановлених у цьому Додатку:

(a) повністю відповідає;

(b) відповідає, але рекомендується покращення в областях (відповідно до порушених стандартів) для кращої ефективності;

(c) не відповідає, з об'єктивним доказом незначних недоліків, які свідчать про невідповідність з застосовними вимогами в областях (із посиланням на певний стандарт), які можуть спричинити занепокоєння в питаннях стандартизації;

(d) не відповідає, з об'єктивним доказом значних недоліків, які свідчать про невідповідність з застосовними вимогами в областях (із посиланням на певний стандарт), що, поряд з занепокоєнням в питаннях стандартизації, може викликати занепокоєння в аспектах безпеки польотів, якщо їх не буде негайно виправлено;

(e) не застосовується;

(f) не підтверджується, коли проінспектована національна авіаційна влада зобов'язується надати невдовзі після візиту доказові матеріали відповідності щодо недоліків, класифікованих як зазначено у пунктах (c) чи (d), та такі доказові матеріали безпосередньо не були доступними під час візиту.

3. Державіаадміністрація погоджується належним чином врахувати рекомендації з безпеки польотів, які надані у звітах за результатами стандартизаційних візитів, здійснених відповідно до процедур, зазначених у Додатку 2 та вживати заходів для усунення виявлених невідповідностей.

4.

У випадку, якщо Державіаадміністрацією або не запропоновано, або не впроваджено задовільних заходів для усунення невідповідностей, як обіцяно, EASA надішле додатковий звіт до Державіаадміністрації та повідомить про це всі авіаційні власті EASA та авіаційні власті, які не входять у EASA, а також Європейську Комісію.

5. Щойно EASA задовольнять вжиті Державіаадміністрацією дії, вона видасть офіційну заяву про відсутність невідповідностей. Така заява буде надіслана до Державіаадміністрації та EASA проінформує з цього приводу всі авіаційні власті EASA та авіаційні власті, які не входять у EASA, а також Європейську Комісію.

Процедури, які застосовуються для стандартизаційних візитів

S.P006 Процедура перевірки зі стандартизації, включаючи усі пов'язані відповідні Робочі інструкції та Бюлетені зі стандартизації, з останніми змінами та опубліковані в розділі "EASA Standardisation" на електронному сайті EASA в SINAPSE(4).

----------------

(4) SINAPSE є програмним забезпеченням в електронній мережі, встановленим Європейською Комісією. Воно створює інструмент для сприяння ефективному спілкуванню між закритими співтовариствами експертів. Призначені експерти стають членами групи.

EASA надасть доступ до SINAPSE для персоналу Державіаадміністрації відповідно до впровадження цих Робочих домовленостей (див. Стаття 9.1).

Додаток 3

Схеми фінансування для реалізації Робочих Домовленостей

Витрати, що виникли внаслідок застосування цих Робочих Домовленостей, включають у себе витрати на відрядження та плату за управлінські послуги.

1) Витрати на відрядження (проживання та транспорт)

* Для членів груп зі стандартизації з числа працівників EASA витрати на відрядження будуть безпосередньо оплачуватися EASA;

* Для членів груп зі стандартизації з числа авіаційних адміністрацій рахунки на відшкодування витрат на відрядження будуть безпосередньо виставлятися на оплату цими підрядними авіаційними властями авіаційним властям, які підлягають візиту зі стандартизації.

2) Плата за управлінські послуги

Рахунки на оплату послуги зі стандартизації будуть виставлятися EASA авіаційним властям, які підлягають візиту зі стандартизації.

<< |
Законодавчий акт: Спільна декларація щодо впровадження Робочих Домовленостей між Європейським Агенством з безпеки польотів та Державною авіаційною адміністрацією "9 грудня 2009 року Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) та Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв'язку України (ДАА) вітали підписання Робочих Домовленостей щодо співробітництва."EASA та Державіаадміністрація готові до подальшої інтенсифікації співробітництва між собою та відразу ж почнуть займатися розвитком імплементаційних процедур для сертифікації виробів, запчастин, приладів та організацій, як це передбачено у Розділі 4 Робочих Домовленостей.. Європейське Агентство з безпеки польотів. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Адміністративні та інструктивні матеріали JAA, Розділ 5, Видача свідоцтв персоналу, Частина 2, Процедури - опублікована 01.10.2008