>>

"ПРОТОКОЛ про внесення змін до Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях". Європейське космічне агентство. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОТОКОЛ

про внесення змін до Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях

Дата підписання:

14.02.2014

Дата набрання чинності для України:

14.02.2014

Уряд України (далі "Українська сторона")

і

Європейське космічне агентство, засноване на основі Конвенції про створення Європейського космічного агентства, яка була підписана в м. Париж 30 травня 1975 року, та набрала чинності 30 жовтня 1980 року (далі "Агентство"),

(далі разом "Сторони"),

БЕРУЧИ ДО УВАГИ Угоду між Європейським космічним агентством та Урядом України щодо співробітництва в космічній сфері в мирних цілях, яка була підписана 25 січня 2008 та набрала чинності 25 лютого 2009 року, і, зокрема її пункт 2 статті 9,

БАЖАЮЧИ продовжити період їхньої співпраці в рамках цієї Угоди понад початкового періоду тривалістю 5 років, зазначеного в пункті 2 статті 9 цієї Угоди,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ пункт 3 статті 9 цієї Угоди,

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

Стаття 1

Внесення змін до Угоди

1. Пункт 2 статті 3 цієї Угоди викласти з такими змінами:

"2. Українська сторона призначає Державне космічне агентство України (далі - ДКА України) для виконання цієї Угоди та уповноважує ДКА України укладати вищезазначені імплементаційні угоди".

2. Пункт 2 статті 9 (Тривалість) цієї Угоди викласти з такими змінами:

"2. Ця Угода залишатиметься чинною на період 10 (десять) років з дати набрання нею чинності".

Стаття 2

Набрання чинності

Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

На підтвердження чого Сторони належним чином уповноважили своїх представників підписати два оригінали цього Протоколу українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

Вчинено в Париж 14 лютого 2014 року.

За Європейське космічне

агентство

(підпис)

За Уряд України

(підпис)


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 01.04.2014 — 2014 р., № 25, стор. 120, стаття 758, код акта 71913/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Європейське космічне агентство:

  1. Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Европейским космическим агентством о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях " (Париж, 25 апреля 1990 года)"Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Европейское космическое агентство (именуемые в дальнейшем - Стороны),. Європейське космічне агентство. 1990 рікк
  2. Резолюция о европейской космической политике " 17 июня 1987 года"Текст не приводится.. Європейське космічне агентство. 1987 рікк
  3. Резолюция Советов Европейской организации развития и создания космических аппаратов (ELDO) и Европейской организации космических исследований (ESRO) о сотрудничестве между двумя организациями " Брюссель, 16 апреля 1975 года"Текст не приводится.. Європейське космічне агентство. 1975 рікк
  4. Резолюция Европейской организации космических исследований об изменении наименования Организации " Брюссель, 16 апреля 1975 года"Текст не приводится.. Європейське космічне агентство. 1975 рікк
  5. Резолюция Европейской организации космических исследований о принятии предложения ELDO о сотрудничестве " Брюссель, 16 апреля 1975 года"Текст не приводится.. Європейське космічне агентство. 1975 рікк
  6. Конвенция о создании Европейского космического агентства "Дата подписания: 30.05.75 г."Дата вступления в силу: 30.10.80 г.. Європейське космічне агентство. 1975 рікк