Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Додаткова Стаття 3 - Спеціальний рахунок

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Для даної Додаткової статті наступні терміни повинні мати наступні значення:

"прийнятна категорія" означає категорію 3, визначену в таблиці Додатка до Частини 2 Кредитної угоди;

"прийнятні витрати" означає витрати, що мають відношення до розумних витрат на товари, роботи та послуги, що вимагаються для здійснення Проекту, та мають фінансуватися з коштів Позики, які будуть час від часу виділятись для прийнятної категорії згідно з положеннями Додаткової статті 2 Кредитної угоди;

"Максимальний баланс означає суму, що дорівнює одному мільйону Спеціального рахунку" Доларів (1,000,000 Доларів США), або одному мільйону ЄВРО (1,000,000 ЄВРО); та

"Мінімальна сума вибірки означає суму, що дорівнює ста тисячам на Спеціальний рахунок" Доларів (100,000 Доларів США), або 100,000 ЄВРО (100,000 ЄВРО)

2.

Платежі із Спеціального рахунку мають здійснюватися винятково на прийнятні витрати згідно з положеннями цієї Додаткової статті.

3. Після того, як Банк отримав задовільне підтвердження того, що Спеціальний рахунок належним чином відкритий згідно з умовами, задовільними для Банку, включаючи відповідний захист від заліків, конфіскації або арешту, Позичальник може вибрати з Суми Надання та перевести на Спеціальний рахунок попередню суму, яка не перевищує Максимального балансу Спеціального рахунку, але не менша за Мінімальну суму вибірки на Спеціальний рахунок.

4. Після цього Позичальник може вибрати додаткові суми з Суми Надання та перевести їх на Спеціальний рахунок, що підлягає обмеженням, визначеним нижче у абзаці 6, та має відповідати слідуючим умовам для кожної потрібної вибірки:

(а) Позичальник надав Банку фінансові документи та будь-які інші докази, що їх вимагає Банк, з метою підтвердження того, що суми, витрачені із Спеціального рахунку, були належним чином використані.

(б) Після здійснення відповідної вибірки з Суми Надання та переведення такої суми на Спеціальний рахунок, баланс Спеціального рахунку не повинен перевищувати Максимального балансу Спеціального рахунку.

(в) За винятком того, на що Банк може погоджуватись час від часу, сума потрібної вибірки з Суми Надання для переведення на Спеціальний рахунок має бути не меншою ніж мінімальна сума вибірки Спеціального рахунку.

5.

Без обмеження вимог вищезазначеного абзацу 4 (а). Позичальник має надати, в будь-який час після отримання обґрунтованого прохання з боку Банку, звіт про баланс та інші подробиці Спеціального рахунку, включаючи звіт про використання рахунку та такі інші документи та підтвердження, які Банк може вимагати для підтвердження того, що платежі із Спеціального рахунку здійснювалися відповідно до вимог цієї Додаткової статті.

6. Попри положення абзацу 4 цієї Додаткової статті, Позичальник не повинен вибирати кошти з Суми Надання для покладення на Спеціальний рахунок, якщо Банк не погодиться інакше,

(а) коли Банк визначить у будь-який час, що всі подальші вибірки Суми Надання мають здійснюватися відповідно до положень Розділу 2.03 (а) цієї Угоди; або

(б) як тільки Сума Надання, розподілена за прийнятними Категоріями, буде дорівнювати двум Максимальним балансам Спеціального рахунку.

Після цього вибірки з Суми Надання, розподіленої між прийнятними категоріями, мають здійснюватися відповідно до таких процедур, які будуть визначені Банком у повідомленні Позичальникові. Такі подальші вибірки мають здійснюватися тільки після того та в тій мірі, як Банк влаштує те, що всі суми, які залишаються на депозиті на Спеціальному рахунку на дату такого повідомлення, будуть використані для здійснення платежів за прийнятними витратами.

7 (а) Якщо Банк коли-небудь визначить, що будь-який платіж із Спеціального рахунку, або будь-яке використання такого рахунку:

(i) були здійснені на покриття витрат, які не є прийнятними відповідно до абзацу 2 цієї Додаткової статті, або в сумі, яка не є прийнятною відповідно до цього абзацу;

(ii) не були обгрунтовані в документації, наданій Банку;

(б) в такому випадку Банк може вимагати від Позичальника:

(i) надати такі додаткові підтвердження, які вимагатиме Банк; або

(ii) покласти на Спеціальний рахунок (або, на вимогу Банку, повернути Банкові) суму, яка дорівнює сумі такого платежу, або його частині, яка не є прийнятною або обгрунтованою.

В разі встановлення Банком обставин, описаних у (а) (i) або (ii), здійснення подальших вибірок Суми Надання для покладення на Спеціальний рахунок забороняється (якщо Банк не погодиться на інші умови) доти, доки Позичальник (x) не покладе на Спеціальний рахунок або не поверне Банкові суму, яка дорівнює сумі такого платежу (або його частині), яка, як було визначено, не була прийнятною або обґрунтованою, або (y) не надасть додаткові підтвердження, які задовольнять Банк, того, що суми, витрачені перед тим із Спеціального рахунку, були використані належним чином.

8 (а) Якщо Банк коли-небудь встановить, що будь-яка сума, яку не внесено на Спеціальний рахунок, не буде потрібна для покриття подальших платежів за прийнятними витратами, Позичальник повинен, негайно після повідомлення з боку Банку, виплатити Банкові наперед таку несплачену суму.

Подібним чином, якщо Банк вкаже Позичальникові сплатити Банкові суму відповідно до абзацу 7 (б) (ii), то Позичальник повинен сплатити Банкові таку несплачену суму наперед, негайно після повідомлення з боку Банку. З цією метою, вимога про те, що виплати наперед за Позикою мають відбуватися у Дні виплати процентів, не застосовується відповідно до абзацу 8 (в) нижче.

(б) Позичальник, за попереднім повідомленням на адресу Банку, наданим відповідно до Розділу 3.07 (a) Стандартних умов ( 985_001 ), може виплатити наперед на будь-який День сплати процентів усю суму коштів, покладених на Спеціальний рахунок, або будь-яку їхню частину.

(в) Будь-які виплати наперед сум, визначених у підабзацах (а) та (б) вище, мають здійснюватися відповідно до Розділу 3.07 Стандартних умов ( 985_001 ), проте встановлюється, що такі виплати наперед не повинні відповідати вимогам щодо Мінімальної суми передоплати, визначеної у Розділі 2.02 (б) Кредитної угоди; окрім чого, встановлюється, що всі виплати наперед, які здійснюються в день, інший ніж День виплати процентів, мають своїм наслідком обов'язок Позичальника сплатити будь-які витрати на закриття позиції, розмір яких буде оцінений Банком та повідомлений Позичальникові. Окрім того, виплати наперед сум, визначених у підабзацах (а) та (б) вище мають застосовуватися Банком відповідно до Положень Розділу 3.07 (d) (ii) Стандартних умов.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Додаткова Стаття 3 - Спеціальний рахунок