<<
>>

Розділ 10.01. Повідомлення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Будь-яке повідомлення або запит, які потрібно або дозволяється надсилати або робити відповідно до Кредитної угоди, Гарантійної угоди або кожної Проектної угоди чи відповідно до будь-якої іншої угоди сторін, в них передбаченої, повинні бути у письмовій формі. Якщо розділом 9.01 не передбачене інше, такі повідомлення або запит вважаються належним чином надісланими або зробленими, коли вони передані стороні, якій потрібно направити повідомлення або адресувати запит, за адресою, зазначеною в Кредитній угоді, Гарантійній угоді або відповідній Проектній угоді, або за будь-якою іншою адресою, яку така сторона повідомила в письмовій формі стороні, що надсилає повідомлення або робить запит. За винятком випадків, коли в Посібнику з виплати коштів кредитів і позик ЄБРР (подання заявок на Вибірку коштів і пов'язані з цим питання) передбачене інше, така передача може здійснюватися кур'єром, поштою, телексом або факсом. Передача по телексу або факсу повинна також підтверджуватися поштовим відправленням.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 10.01. Повідомлення