<<
>>

Розділ 1.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі в преамбулі та додатках), якщо не зазначено інакше або контекст потребує іншого, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні, надані там значення; терміни, визначені в Стандартних положеннях і умовах, мають відповідні, надані там значення, а наведені нижче терміни мають такі значення:

"Повноважний означає Міністра фінансів Позичальника.

Представник Позичальника"

"ДАК" означає Державну акціонерну компанію Автомобільні дороги України, створену відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 221 ( 221-2002-п ).

"Фінансовий рік" означає фінансовий рік Позичальника, що починається 1 січня кожного року й закінчується 31 грудня кожного року.

"ДПП" означає співробітництво державного й приватного секторів.

"Дослідження означає дослідження, яке повинне бути стосовно ДПП" підготовлене та впроваджене відповідно до положень додатка 1 цієї Угоди та розділу 2.07 Проектної угоди.

"План реформ" означає план реформування, як визначено в Другому проекті відповідно до головних принципів, описаних у додатку 3 до цієї Угоди, щоб довести Банкові.

"Другий проект" означає український Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп", у рамках якого Банк надав кредит у сумі ста мільйонів Євро (100 000 000 Євро), відповідно до Кредитної угоди між Банком та Позичальником, підписаної 28 лютого 2005 року ( 985_004 ).

"Субкредитна означає Субкредитну угоду, яку буде укладено угода" між Проектною організацією та Міністерством фінансів Позичальника згідно з пунктом "a" розділу 3.01, зі змінами, які можуть бути внесені до такої Субкредитної угоди час від часу.

"Транш A" має відповідне значення надане в підпункті 1 пункту "b" розділу 2.01 цієї Угоди.

"Транш B" має відповідне значення надане в підпункті 2 пункту "b" розділу 2.01 цієї Угоди.

"Транш C" має відповідне значення надане в підпункті 3 пункту "b" розділу 2.01 цієї Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року"{ Угоду ратифіковано Законом N 928-V ( 928-16 ) від 13.04.2007 }. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. Визначення