<<
>>

Розділ 1.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Використані в цій Кредитній угоді або в Додатках до неї, окрім випадків, коли стверджується зворотне, терміни, що визначено в Преамбулі, мають відповідні приписувані ним там значення, терміни, що визначено в Стандартних положеннях та умовах, мають відповідні приписувані ним там значення, вказані нижче терміни мають такі значення:

"Дослідження виписки рахунків та збору платежів" означає дослідження, яке проводиться прийнятними для Банку консультантами на умовах прийнятного для Банку технічного завдання і метою якого є: (і) оцінка систем виписування рахунків та збору платежів, що існують зараз в Укргазі та Орендарів; та (іі) складання специфікацій нових систем, що мають бути забезпечені згідно з Частиною В(ііі) Проекту;

"Уповноважений представник Позичальника" означає Міністра фінансів Позичальника, окрім визначеного в розд.

2.04 Кредитної угоди;

"Долар США", або "дол. США" означає законну валюту Сполучених Штатів Америки;

"Економічні витрати на розподілення" означає, стосовно розд. 3.02(b), прийнятне для Банку число, яке представляє собою оптимальну плату за розподілення, що дозволить Укргазу та Орендарям відшкодувати свої витрати на збут (включаючи, без обмежень, потреби в технічному обслуговуванні, як визначається за результатами Тарифного дослідження;

"Фінансовий рік" означає фінансовий рік Позичальника, що починається 1 січня кожного року;

"Період зміни процента" означає період, що починається на Дату виплати процента та закінчується на Дату виплати процента, обрану Позичальником як таку відповідно до розд. 2.02(g)(ііі);

"Дата встановлення процента" означає Робочий день, обраний Позичальником як такий у відповідності з розд. 2.02(g)(ііі);

"Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" означає послідовно застосовні Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що визначаються Комітетом міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

"Міжнародні стандарти аудиту" означає послідовно застосовні Міжнародні стандарти аудиту, які визначаються Комітетом міжнародних стандартів аудиту;

"Орендні угоди" має значення, приписане цьому в Проектній угоді;

"Орендар" означає кожного з:

(і) Дніпропетровськгаз, (відкрите акціонерне товариство), яке створене та діє згідно чинного законодавства України і яке фактично контролюється Укргазом;

(іі) Дніпрогаз, (відкрите акціонерне товариство), яке створене та діє згідно чинного законодавства України і яке фактично контролюється Укргазом;

(ііі) Кривийріггаз, (відкрите акціонерне товариство), яке створене та діє згідно чинного законодавства України і яке фактично контролюється Укргазом;

"Офіційний курс обміну" означає, для Валюти кредиту, офіційний курс, що застосовується на відповідну дату конвертації та публікується час від часу Національним банком Позичальника;

"Плата за вимірювання" має значення, приписуване їй в Проектній угоді;

"ПВП" означає Підрозділ по впровадженню проекту, створений і діючий як підрозділ Укргазу відповідно до розд. (2.04) Проектної угоди;

"Проектний рахунок" означає рахунок, який згадується в розд.

3.03;

"Мінімальна сума залишку на Проектному рахунку" означає, по відношенню до будь-якого періоду, суму, що дорівнює платежу від Позичальника Банку наступної Дати виплати процента або Дати виплати кредиту;

"Проектні дослідження" означає Дослідження виписки рахунків та збору платежів, Тарифне дослідження та Дослідження Етапу II, що визначаються далі в Додатку 1 до цієї Угоди та проводяться прийнятними для Банку консультантами, кожний з яких вибирається та наймається Укргазом або Орендарями на умовах прийнятного для Банку технічного завдання;

"Державний комітет" означає Державний комітет по нафті, газу та нафтопереробній промисловості Позичальника;

"Статути" означає стосовно Укргазу та Орендарів, їхні установчі документи, зокрема статути акціонерного товариства та зміни (доповнення) до них;

"Субкредит" означає кредит, наданий за Субкредитною угодою;

"Субкредитна угода" означає угоду, що укладається між Позичальником та Укргазом згідно з розд. 3.01(а) Кредитної угоди, з можливими майбутніми поправками до неї;

"Надлишкові доходи" означає, з огляду на будь-який Процентний період, всі кошти, що перераховуються або кредитуються на Проектний рахунок, визначений в розд. 3.03 цієї Угоди (або отримуються інакше від Позичальника чи від його імені та відносяться до збору Плати за вимірювання Укргазом та Орендарями), мінус (а) сукупність всіх сум, що належать до сплати за цей Процентний період згідно з умовами Кредитної угоди; та (b) один процент (1%) додаткової маржі, належної до сплати Позичальнику за Субкредитною угодою;

"Тарифне дослідження" означає дослідження, що проводиться прийнятними для Банку консультантами і дотримується прийнятного для Банку технічного завдання, з метою визначення Альтернативних витрат на збут Укргазу та Орендарів;

"Сторінка 3750 Telerate" означає зображення сторінки Лондонських ставок пропозицій по міжбанківських депозитах (зазвичай відоме як "LIBOR") найбільших банків в Валюті кредиту, що визначається як сторінка 3750 Служби Telerate (або інша така сторінка, яка може замінити сторінку 3750 Telerate) з метою відображення таких ставок LIBOR для депозитів в Валюті кредиту.

"Дата закінчення Проекту" означає дату, на яку всі газові лічильники будуть встановлені за Проектом, як цього вимагає Банк.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. Визначення